Sexualbrottslingars härkomst, en studie som Morgan Johansson inte vill göra

En gedigen studie har utförts av Joakim P Jonasson, som jag förmodar att vår mångkulturella regering med lojala betjänter inte vill ta del av.

”Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet EN MEDBORGARSTUDIE”
https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/

Inrikesminister Morgan Johansson vägrar att ge BRÅ ett undersökningsuppdrag om förövarnas hemvist, besvärligt är när nu kändisadvokaten Elisabeth Massi Fritz äntligen har vaknat och kräver fakta om brottslingens härkomst.

Där hon i denna studie får veta att i fällande domar under åren 2012- 2015 har bl.a.

  • 84 % av alla domar för grov våldtäkt begåtts av utomeuropeiska invandrare
  • 90 % av alla gruppvåldtäkter begåtts av utomeuropeiska invandrare
  • 95,6 % av alla överfallsvåldtäkter begåtts av män med utländsk härkomst
  • 85 % av alla homovåldtäkter begåtts av afghaner

Kanske siffran för homovåldtäkter delvist kan förklaras med traditionen ”bacha bazi,”där unga pojkar köps och får dansa för äldre män, uppvisningen slutar ofta med våldtäkt.

Anledningen till inrikesministern faktavägran är att han lyssnat för mycket på expertis med vänsterns ideologi, som ständigt förkunnar att invandringsrelaterad brottslighet beror på utanförskap och socio/ekonomiska skillnader, vilket är en sanning med stor modifikation.

Författaren har tagit del av ca 4.000 fällande sexualbrottsdomar under åren 2012- 2017 med syfte att lyfta fram förövarnas härkomst och typ av sexualbrott. Ett imponerande arbete! Jag lyfter här först fram hans – sammanfattning av resultat och därefter hans – slutord och är precis som författaren mycket tacksam för spridning av länken ovan.

……………………………………………………………………………………………………..

Citat från studien
”En undersökning av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017 visar att:
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ladda ner studien här (PDF, 3 MB) | Alternativ

Slutord
Enligt Brottsförebyggande Rådet anmäldes 6720 våldtäkter under 2016.
Det betyder att om du lagt 80 minuter på att läsa denna undersökning har det hunnit ske ännu en våldtäkt någonstans i Sverige.
Det är delvis en fråga om resurser och strängare straff, men till stor del är våldtäktsepidemin ett importerat problem.

De partier som möjliggjort nuvarande situation var genom BRÅs tidigare rapporter fullt medvetna om riskerna med massinvandring från tredje världen. De tyckte det var värt ökat lidande för ursprungsbefolkningen för att de skulle få bygga sin mångkulturella utopi, det helvete som andra nu försöker ställa till rätta.

Som jag nämnde i inledningen gör jag inga anspråk på att vara opartisk i frågan, men jag gör anspråk på att källdatan är korrekt och att urvalet av domar är rättvist och så komplett som överhuvudtaget möjligt.

Jag förutsätter ändå att undersökningen antingen kommer försöka tigas ihjäl eller relativiseras med fantasins alla tillgängliga medel. Relativisterna kämpar dock i uppförsbacke eftersom undersökningen bara omfattar fällande domar där skuldfrågan inte är öppen för tolkning. Vanligtvis studeras anmälda brott och då kan relativisterna använda fantasibegreppet ”ökad anmälningsbenägenhet” för att mota fakta i grind. Det förut så populära fantasibegreppet ”mörkertal” används sällan efter det blev allmänt känt hur stor del av brott elitens gunstlingar står för.

Fenomen som ökad anmälningsbenägenhet och mörkertal finns självklart, men det som är utmärkande för kriminologer är att de använder begreppen som verktyg för att justera statistik efter eget tycke och smak.

Relativisternas okrönte konung Jerzy Sarnecki tog nog priset när han i Metro januari 2016 försökte hävda att utlänningars överrepresentation i våldtäkter skulle bero på socioekonomiska faktorer.

Man kan undra vilken forskning baserad i verkligheten skulle visa att fattigdom ger män lust att våldta kvinnor. Marxister som Jerzy Sarnecki ser brott som en slags klasskamp och förefaller motiveras av att hindra effektiva lösningar snarare än att minska brottsligheten.

Det går tvärtom att relativisera åt andra hållet med mycket starkare grund att stå på.

Hur många åklagare använder sin makt till att påverka statistiken genom att sätta ribban lägre för åtal mot svenskar än utlänningar?

Det kan både vara ett medvetet val — det framgår av utvisningsstatistiken hur många åklagare inte ens tycker utländska våldtäktsmän ska riskera utvisning — men också omedvetet, att de känner press uppifrån att försöka forma kriminalstatistiken enligt den politiskt korrekta bilden.

Rättsmedicinalverkets utredningar har visat att runt 80 % av så kallade ensamkommande flyktingbarn har ljugit om sin ålder. Det har fått många svåra konsekvenser för samhället, varav en är att dessa män åtnjuter kraftig straffrabatt och undgår utvisning om de döms för brott. Efter flera år med dessa åldersbluffar har en klasskillnad utkristalliserat sig där dessa behandlas med silkesvantar medan svenska män i samma ålder, eller också för den delen andra generationens invandrare, straffas korrekt enligt nuvarande lagstiftning. Det är en enorm rättsskandal att en åldersbluffande utlänning kan komma undan med ett års ungdomsvård för grov våldtäkt medan en svensk döms till 6 års fängelse för samma brott. Det kan tyckas att båda borde straffas med 20 års fängelse, men det är en annan diskussion.” Slut citat.
…………………………………………………………………………………………………

Nog är det förunderligt att all denna djävulskap som medborgarna får stå ut med är orsakat av medelmåttiga och karriärlystna politiker, som inte skyr några medel för att glänsa med sin humanitära stormakt! Inställsamheten går på högvarv mot EU och FN, medan dövheten gör detsamma mot de egna landsmännen. Så visst kom #MeToo kampanjen lägligt för att avleda uppmärksamheten mot majoriteten av förövarna, där offren har små möjligheter att komma undan, till skillnad från kulturelitens kvinnor.

I författarens länk kan kommentarer följas. Om BRÅ fått göra sitt jobb eller Medias vetenskapsjournalister, så hade en privatperson inte behövt utföra den. Vanligt är att i en sådan omfattande genomgång kan smyga sig in mindre fel, som korrekta nu vill använda för underminering av innehåll.

En opponents uppgift är till exempel att fokusera på det relevanta, väsentligheter skall vara i fokus ej detaljer, argument skall alltid finnas för synpunkter, frågor skall vara konkreta och en trevlig ton rekommenderas och att visa respekt till författaren…

Men här finns många brister hos de politiskt korrekta.

3 tankar kring ”Sexualbrottslingars härkomst, en studie som Morgan Johansson inte vill göra

    1. Tack för Din länk med klarsynt svar på frågan ”Vilka är vållande till sexualbrotten?

Kommentarer är stängda.