Dessa samhällets hycklare!

Dessa samhällets hycklare
Skriver gästkrönikor Olle Lindbeck i detta inlägg. Han tar upp hur rättssamhället sviker, när förövare inte bestraffas och hur de mest utsatta kvinnorna lämnas i sticket. Fegheten och hyckleriet hos regeringen är utbredd, långt ner i organisationen. När Lindbäck agerar externt till makthavare om könsstympning, barnäktenskap, blir det locket på.
När t.o.m. riksdagsledamoten Elin Lundgren (S) i Gävle anmäler Lindbeck för hets mot folkgrupp, när han på torget stod med ett plakat, där han protesterade mot kvinnovåldet, då förstår vi att skam går på torra land.
Att inte irritera islamister är högsta prioritet hos makteliten. Nu styrs regeringen av medias drev, till åtgärder mot trakasserier, men glömmer det grova våldet mot kvinnor utan valfrihet. Vid närmare granskning är det faktiskt rasism det handlar om.
…………………………………………………………………………………………………

”Förövare måste bestraffas 
Det krävdes endast att ett dussintal kändiskvinnor skulle gå ut i medierna om att män sextrakasserat dem för att drevet skulle vara i gång. Men som så ofta missar man problemets kärna. Med detta menar jag inte, att de egenmäktiga sexuella närmandena som inte leder till våld, men ändå är krän-kande skall accepteras. Självklart inte. Skall vår lagstiftning om jämställdhet mellan kvinna och man ha någon vikt och mening måste den som förorättar och kränker motsatt kön givetvis bestraffas.

Rättssamhället sviker
Men tyvärr är det så i dag att de som skall upprätthålla våra lagar och därmed rättssamhället, ständigt sviker. Detta gäller de allra grövsta sexuella, värdegrundsrelaterade kränkningarna av svenska som invandrarkvinnor. De händelser som nu har lett till att jämställdhetsministern inbjudit arbetsmarknadens parter till ett möte för att diskutera hur sexuella övergrepp och trakasserier kan förebyggas verkar emellertid något sen kommet. Självklart borde regeringen omgående efter massin-vandringen – från länder där kvinnor närmast betraktas som andra klassens medborgare och där mannen i stort sett kan behandla dem hur han vill – gått in med kraftfulla åtgärder för att förekomma och skydda dessa kvinnor. Därmed också förebyggt den våldtäktsvåg som nu sveper över vårt land och som vi ser och hör om så gott som dagligen. Då skulle man kanske inte minst kunnat skydda svenska kvinnor från de massvåldtäkter som nu blivit ett resultat av politikernas ”humanism”.

Svårast utsatta skall hjälpas först
Man kan likna dessa två problem vid en svårartad olycka. På en olycksplats befinner sig såväl psykiskt som fysiskt skadade människor. En del svårt skadade och traumatiserade andra mindre. Vad ambulansförarna då inte gör är att först ”rädda” de med lätta skador och föra dem i säkerhet. Självklart tar ambulanspersonalen hand om de traumatiserade och svårt fysiskt skadade först och sätter in snabb akut hjälp åt dem. När nu regeringen inbjuder arbetsmarknadens parter att diskutera hur problem som övergrepp och sexuella trakasserier kan förebyggas kan jag inte se det på annat sätt än att man lämnar de svårast skadade utan hjälp. Dessa är de tusentals kvinnor som våldtagits av in-vandrare och alla de invandrade kvinnor som dagligen utsätts för våld och trakasserier av ”sina egna” överallt i samhället inte minst i alla no-go-zoner och parallellsamhällen.

Regeringens fega hyckleri
Skall man hjälpa dessa – de svårast utsatta – så är det då inte heller i första hand arbetsmarknadens parter man skall föra dialog med.  Att detta beror på den vanligaste förnekelsen av invandringens många problem för rädslan att stämplas som främlingsfientlig, rasist etc är ostridigt. Men med denna feghet och hyckleri avslöjar man också att världens mest humanistiska regering i verkligheten är dess motsats. Liknelsen med en svår olycka kan väl överföras på dagens situation orsakad av massinvandringen.

Våldtäkterna och trakasserierna från invandrarmän mot svenska kvinnor/flickor har i dag närmast karaktären av en epidemi. Våldet mot invandrarkvinnor/flickor är inte mindre, men tar sig många fler uttryck. Det gemensamma med de våldtagna svenska kvinnorna och invandrarkvinnorna är att man från samhällets sida lämnat dem helt åt sitt öde i sin beröringsskräck för det som benämns invandrarfientlighet, rasism etc. Hellre får för-trycket och våldet mot dessa ta sig nästan vilka som helst uttryck utan att de ansvariga ingriper i rädslan av att bli fläckade som främlingsfientlig, rasist etc etc.

Lindbeck agerar, men ingen reagerar
Efter att det för några år sedan blivit känt att ett stort antal flickor vid skolor i Kalmar och Norrköping könsstympats uppmärksammade jag ett antal myndigheter om detta. I det arbetet hade jag kontakt med såväl Riksåklagaren (RÅ), åklagarkamrar, polis, riksdagsledamöter etc. Trots att jag skrev till ett stort antal riksdagsledamöter om missförhållandena fick jag aldrig något svar. (Det borde vara en grundlags-fäst skyldighet att regerings- riks-dagsledamöter skall vara skyldiga att i riksdagen eller till rättsmyndigheter anmäla händelser av allvarlig art som de meddelats av medborgarna). Till moderaternas f d justitieminister har jag skickat många mail om ovanstående utan att någon gång ha fått ett enda svar. Efter att ha lagt ner mycket arbete och energi i ett och ett halvt år fick jag vid ytterligare en påstötning till en åklagarkammare om könsstympningen beskedet att man från högre ort uppmanats att inte agera i frågan därför att det kunde irritera ledande islamister! Då gav jag upp. Men påtalade samtidigt detta för ett flertal riksdagsledamöter och myndighetspersoner utan att någon agerade!

Förbjud religiösa friskolor!
Samma arbete har jag också ägnat åt att få religiösa muslimska friskolor förbjudna. Ingen som arbetar inom skolväsendet eller på de myndigheter som har som uppgift att granska den svenska skolan är ovetande om att de muslimska friskolorna inte är något annat än koranskolor. Förutom att barnen i många fall utbildas att inte ta till sig våra värderingar, fostras de kvinnliga eleverna till samma underdånighet mot mannen som gäller i deras hemländer. Bl a Römosseskolan i Göteborg är ett utmärkt exempel på detta.

Hederskultur blundas det för 
Det är väl känt av regeringen, myndigheter och politiker att i Sverige förekommer barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, men några reella åtgärder för att förhindra dessa förekommer inte. Offentliga organ påstår att ca åttio tusen ungdomar inte själva får välja den partner de vill vara tillsammans med. Vilka kränkningar är dessa ungdomar utsatta för när föräldrar/släktingar tvingar dem att vara ihop med individer mot sin vilja? Och vilka psykiska trakasserier innebär det under lång tid.

Drevet styr
När nu regeringen skall visa handlingskraft gör man det som vanligt utan att ha tänkt efter före. Utan följer de som skapat drevet. Om man hade för avsikt att avbryta massvåldtäkter och våldet och förtrycket mot invandrarkvinnor (inte minst hedersvåldet) är det ju inte i första hand arbetsmarknadens parter man skall diskutera frågan med. Låt dem gärna vara med men de kan inte gör mycket av de problem, som jag belyser här.

Riksdagskvinna(s) anmäler välgrundad protest
Ett obestridligt exempel på hur politiker etc vägrar erkänna våldet från invandrare blev jag själv på-mind om för någon vecka sedan. När jag då stod på Stortorget i Gävle med mitt plakat med fördömanden av våldet mot såväl svenska som invandrarkvinnor kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi. Utan att bry sig det minsta om ifall det som stod på mitt plakat höll sig inom yttrandefrihetens ram anmälde hon mig för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta hon anklagade mig också falskt (på Facebook) för att vara dömd för detta tidigare. När jag då polisanmälde henne eftersom jag i mitt 85-åriga liv aldrig blivit vare sig dömd eller straffad tog hon bort det utan någon som helst ursäkt! Polisen insåg emellertid med vem man hade att gör och ignorerade henne helt.

Sexuella trakasserier allvarligare än mord?
Jag kan inte se dagens manifestationer mot verbala och fysiska trakasserier på annat sätt, än att dessa primitiva beteenden enligt regeringen, pk-eliten inom politikerkåren, media och FI, är vad avser brutalitet, råhet, kränkning, livstids smärta och livslångt fysiskt och psykiskt lidande överordnat och allvarligare än : mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, kvinnlig könsstympning, barn -och tvångsäktenskap, hedersvåld begått av invandrare i massinvandringens spår.

Inga manifestationer mot förortens förövare
För varför ordnas det inga manifestationer och kraftfulla åtgärder från regeringens, mediernas och FI. S sida varifrån våldet än kommer? Och varför benämns vi som inte enbart vill bekämpa invandrarvåldet utan allt våld varifrån det än kommer för rasister, främlingsfientliga etc.

Skillnad i valmöjlighet
Jag vill dock nämna en icke oväsentlig skillnaden mellan å ena sidan den grupp som nu manifesterar och den andra gruppen våldtagna kvinnor och in-vandrakvinnor. MeToo:s kvinnor har haft friheten, åtminstone i flertalet fall att välja bort förnedringen. Att man inte gjort detta har såväl sina förklaringar som omöjliga sådana. De våldtagna, könsstympade, de utsatta för barn- äktenskap, tvångsgifta och utsatta för hedersvåld liksom de 80000 ungdomarna hade inte det och har det inte i dag heller.

PK-rasister?
Liknar inte dagens manifestationer den klassiska rasismen. Å ena sidan en viss befolkningsgrupp som dessutom vad hudfärg/kultur beträffar skiljer sig från den andra gruppen? Att inte våga kritisera en viss grupp om sakliga skäl föreligger är lika mycket rasism som att göra det om inga sådana finns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

4 tankar kring ”Dessa samhällets hycklare!

  1. Bra beskrivning som vanligt av Olle. Istället för att anfalla landet med soldater används ett mer raffinerat sätt sända hit människor från helt annan kultur. Och låta dom bli behandlade som en nyadel. För att befolkningen inte skall märka något förrän det har gått så långt att det inte går att göra så mycket.

    1. Längst ner i hierarkin står dödssjuka barn som kan bli utan både assistans och dyr medicin och fattiga pensionärer får gå till soppkök. Assistans fusket på 3,7 miljarder rycker man på axlarna åt, varav en stor del har finansierat terrorresor, vars mördare som återvänder skall ha silkeslen terapi och belöningar, är det landets nya humanitet???
      Men snabbt gick det att besluta om ytterligare 1.600 i lönepåslag från 1 nov till våra utarbetade riksdagsmän, medan pensionärer får nöja sig med smulor, nej inte från 1 nov, utan från nästa år…

  2. Återigen Olle Ljungbeck – lysande !

    Stycket med ” …därför att det kunde irritera ledande islamister” är ju så tydligt och skrämmande undfallande – då kan det bara gå åt ett håll – inte förvånad -inget motstånd finns . Islamiseringen rullar på.

Kommentarer är stängda.