Svensk medborgare eller bosatt i Sverige!

I detta gästinlägg resonerar Karin Ferm om skillnaden mellan svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Hon tar upp baksidan på dubbelt medborgarskap, som lätt kan missbrukas och som försvårar både assimilering och integration.
Invandrare, välfärdsmigranter och/eller flyktingar kan flytta hem och ha kvar sin bidragsförsörjning från Sverige.
Jag har haft utomeuropeiska patienter, som strax efter ankomst till Sverige, glatt krävt socialen på semesterpengar till landet, som de nyss har flytt ifrån, samma erfarenhet som Gunnar Sandelin skrev om på DN debatt för många år sedan. (Nu är debattutrymmet främst till för renläriga).
Vi är många som upprepar att dagens lagar och regelverk
inte är anpassade till massmigration, tyvärr är missbruket för egen vinning stort. Flera identiteter uppmuntrar till ”välfärdsshopping” både inom och utanför landet.
Samma otidsenlighet gäller för FN:s och EU:s stolta konventioner, som är en viktig del i globalisternas önskade folkvandring/folkutbyte. Vilket innebär att någon förändring inte kommer att ske.
…………………………………………………………………………………………………
Skillnad

”Det är en stor skillnad på att vara svensk medborgare och att vara bosatt i Sverige.
Varför envisas då regeringen och andra partier inom 7-klövern med att kalla alla som bor i Sverige för SVENSKAR?
En viktig fråga är hur många Svenskar som bor i Sverige och hur många med annan nationalitet som bor i Sverige.
De sistnämnda uppgår snart till 25 % av landets befolkning.

Rösträtt och dubbla medborgarskap
Att ge invandrare, som bor i Sverige rösträtt i kommunala och landstingsval anser jag vara helt fel. Bara för att de bor i Sverige är de INTE Svenskar och borde inte få vara med och bestämma i VÅRT LAND.
Denna åsikt får förmodligen partierna till vänster att ta fram rasiststämpel, eftersom de numera har sitt viktigtaste röstunderlag i förorten. Där en imam i Uppsala förkunnade vad moskéns besökare skulle rösta på, innan valet 2014. Miljöpartiet i första hand, sedan kom vänsterpartiet eller socialdemokraterna. Bara att säga ”vårt” land får dessa mångkulturella partier att resa ragg.

Migranter är INTE svenskar, utan är medborgare i andra länder, där de har sin rösträtt.
Att tillåta ”dubbla medborgarskap” är fel, för dessa personer har inget ”hemland” i ordets rätta bemärkelse.

De som påstått att de varit ”flyktingar” väntar tills de fått Svenskt medborgarskap och sedan är det vanligt att de återtar eller har behållit sitt tidigare medborgarskap, så att de på så sätt får dubbla medborgarskap. Dubbla medborgarskap, som även deras barn får även om de är födda i Sverige.
Det gör att deras barn födda i Sverige inte känner sig som Svenskar utan hellre som utlänningar. Vilket banar väg till Segregering i stället för Integration och/eller Assimilation, som borde äga rum istället.
Samma regler för de som söker asyl, borde gälla även de som fått Svenskt medborgarskap.

Nämligen om de återtar sitt tidigare medborgarskap i ett annat land, borde det Svenska medborgarskapet återkallas.

De flesta länder som invandrarna kommer ifrån erkänner INTE det Svenska Medborgarskapet, utan ser dessa personer som ”sina medborgare och landsmän”.

Låt oss titta på utlänningslagen.

Svensk författningssamling, utlänningslag 2005:716
4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande
När en utlänning upphör att vara flykting eller annan skyddsbehövande

5 § En flykting upphör att vara flykting om han eller hon
1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare,
2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidigare har förlorat,
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller
5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelsort inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselandets skydd.

Första stycket 5 gäller dock inte en flykting som på grund av tidigare förföljelse har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).
Andra väljer att bo i Sverige och behålla sitt medborgarskap i ett annat land.
De kan inte räkna med att bli betraktade och bemötta som ”svenskar” bara för att de för tillfället bor i vårt land.
De varken ser sig som ”svenskar” eller sätter Sveriges intressen i första hand. Det är främst välfärden som lockar.

Dubbla tungor och slutna ögon
Den politiska eliten inom 7 klövern är experter på att tala med dubbla tungor. Först stiftar de lagar om mångkulturella rättigheter, som lägger grunden för utanförskap. När integrationssvårigheter tornar upp sig, skyller politikerna ihärdigt på förortens utanförskap och svenskars främlingsfientlighet. När det sistnämnda är betydligt större inom olika invandrargrupper, men det blundas det för. I dag råder inflation om mer resurser, men aldrig ett ord om att landets kapacitet är uttömt för flera år sedan. Landets humana rykte står över fakta, förnuft och insikten om att landet fallit ihop som ett korthus.

Svenska intressen först!
Jag kommer ihåg min morfars ord efter att han fått Svenskt medborgarskap, som jag fått återberättat av mamma och andra släktingar!
”Nu är jag en äkta Svensk och från och med nu sätter jag Sveriges intressen i första hand!”
Något som få invandrare i nutid tänker!”
……………………………………………………………………………………………………

Vad anser Ni bästa läsare om dubbelt medborgarskap?

(Om tidigare kommentatorer inte får sin kommentarer att ”fastna”, mejla den direkt till mig i stället)