Muslimsk tradition, viktigare än hygien på våra sjukhus

Mejl från en vän

”Jag blir så himla trött på landets styre, mer pengar till skolor där ungarna inte sköter sig, sköter ungarna sig är de ekonomiska ramarna små, det är ett straff med bra föräldrar……Nu får muslimska sköterskor ha sina långa ärmar har DO slagit fast, den sjuka patienten får finna sig i den muslimska världen! Inte ett pip från regeringen, men det är ju heller inte att vänta!”

DO bestämmer
Nu har DO bestämt att socialstyrelsens föreskrifter om hygien inte längre gäller, när man kör över Södersjukhusets krav på en muslimsk undersköterska, att ej bära långa ärmar under vårdarbete.
https://samnytt.se/do-beslut-religios-vidskepelse-overtrumfar-medicinska-hygienkrav-i-varden/

Muslimsk tradition prioriteras framför sjukhusens hygienkrav och omsorg om sköra patienter.
I föreskriften ”Basal hygien i vård och omsorg” från Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) står under paragraf 5:a ”….arbetsklädernas ärmar skall vara så korta att de slutar ovanför armbågen.”

Vidare under paragraf 5:c ” Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna skall vara korta och fria från konstgjorda material.”

Sköra patienter DO nonchalerar
Tyvärr tillhör undertecknad en skör patientgrupp, på grund av flera autoimmuna sjukdomar. Vid svåra skov behövs immundämpande mediciner, vilket ökar infektionskänsligheten. Om man, därutöver överreagerar mot vissa sorters penicillin är man illa ute. Det vet jag av erfarenhet.

För drygt ett år sedan behövde jag ta regelbundna blodprover under tuff behandling. Jag blev mycket upprörd vid provtagning, när jag fick en elev, med personlig utsmyckad huvudduk och långa ärmar.

Inte för att hon var elev, vi måste alla få träna under våra utbildningar, men på överordnades slapphet att inte kontrollera att hygienkrav följdes.

Långa ärmar är tabu.
Efter skrivelser till sjukhusledning, utbildningsansvariga och socialstyrelsen, fick jag besked att långa ärmar var helt tabu. Däremot var huvudbonader, som sjal tillåtit.

Mitt förslag, efter att ha sett många utformningar av smyckade sjalar, var att en operationsmössa skulle erbjudas kvinnor, som inte vill visa sitt hår.  Vilken kan bytas varje dag, eller efter besök hos infektiösa, som infektionskänsliga patienter. Men ett sådant enkelt förslag föll platt till marken. Privata sjalar är tillåtit i flera varv runt huvudet.

Hur ofta de tvättas vet varken jag eller hygiensköterskan?

Många muslimska kvinnor är starkt målade, pryder sin huvudbonad med olika attribut, privat är detta givetvis helt i sin ordning, men inte i vårdarbete med sjuka och skadade patienter.

Nu borde landets patientföreningar reagera till IVO, socialstyrelsen med krav på regeringen att ogiltigförklara detta förkastliga DO beslut, som kan öppna dörren för att sjukhusinfektionerna ytterligare kommer att öka.

Räcker det inte med ökningen av TBC fall och resistenta bakterier?

Förordningar nonchaleras, när muslimska traditioner prioriteras.

Vad blir nästa acceptans av utomeuropeiska traditioner?

Koranens ”haram”, DO lyder
Risk finns att lagar och förordningar blir underordnade DO:s välvilja efter fundamentalistiska krav.

Varför kan inte DO läsa på om begreppet ”darura” anpassning i Koranen, då kan ”haram” vilket betyder förbjudet, förvandlas till ”halal” tillåtit.

Nej, i DO:s värld är det i detta fall endast ”haram” som gäller, att anpassa sig till lagar, regelverk betraktas nu som diskriminering. Jag är mycket orolig för att DO skall fortsätta med sin välvilja efter muslimska krav.

Denna verksamhet borde omgående läggas ner.

2 tankar kring ”Muslimsk tradition, viktigare än hygien på våra sjukhus

Kommentarer är stängda.