Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Del 8

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm sin genomgång av regeringars största misstag. Vi är nu framme vid del 8, som handlar om Sveriges naivitet och feltolkning av Schengenfördraget.

Schengen
Schengen fördraget avskaffade de inre gränskontrollerna inom EU, för att underlätta den fria rörligheten, samtidigt skulle de yttre gränserna förstärkas. Men varje medlemsstat har rätt att kräva att alla personer kan visa identitetshandlingar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schengensamarbetet

Dublin
Dublin förordningen = första asylland, vilket innebär att migranten skall söka asyl i det första EU land han/hon anländer till.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dublinf%C3%B6rordningen

………………………………………………………………………………………

”Borttagna passkontroller, ett misstag
Sverige har varit NAIV, GODTROGN och inte insett den rätta innebörden av Schengenfördraget (och EES-avtalet)!

Schengenfördraget innebar att medborgare i de länder som tillhör Schengen endast behöver visa pass vid resa inom EU, om en medlemsstat kräver detta, men detta krav försvann och det blev fritt fram för alla människor både inom och utanför Schengen att passera gränser.

Men detta gällde initialt inte utomeuropeiska medborgare (samt medborgare inom EU som inte tillhör Schengen), de skulle kontrolleras om de hade ”nationellt visa” eller söka personligt visa!

Ändå har länderna nästan helt tagit bort passkontrollerna, i alla fall har Sverige gjort det. De finns bara kvar på de internationella flygplatserna. Övriga gränser till Sverige har i många år varit helt öppna och vem som helst har kunnat resa in i Sverige utan att myndigheterna har haft någon som helst kontroll. Flykting, lycksökaren, tjuven och terroristen alla har bara kunnat kliva in. 

Passfriheten i praktiken är det största misstaget både Sverige och övriga Europeiska länder gjort, då det gäller den fria rörligheten inom EU.

Vad de verkligen har missat är att om en utomeuropeisk medborgare har kommit till ett EU-land kan de i stort sett resa fritt inom EU, vilket de gjort med besked.

Ingen analys
 Inte heller gjordes någon analys om det skulle bli en invasion av utomeuropeiska medborgare som ville söka ASYL.

Att de skrev in att de togs bort passkontrollerna vid inre gränserna (de mellan EU-länderna) är ett stort misstag. De förlitade sig på människors goda vilja och laglydighet.

Enligt Schengenfördraget får en EU-medborgare vistas fritt i ett annat EU-land i 3 månader. Under vissa förutsättningar får man vistas längre i det andra landet. Men då ska man anmäla sig till myndighet.

Ingen kontroll
MEN vem håller koll på när personen kom till det andra landet? Hur länge man vistats där? Detta är något som utomeuropeiska medborgare har upptäckt och missbrukat.  Vad de som upprättade Schengenfördraget missade var vad som skulle hända om de yttre gränserna kollapsade.

Enligt fördraget får personer endast passera den yttre gränsen vid vissa övergängsställen och under fasta tider. 

Vid både in och utresa ska identitet och resehandlingar kontrolleras, även i Schengens informationssystem (SIS).

Datainspektionens SIS förbud upprör
Vad Sveriges representant i EU inte tänkte på då de skrev på fördraget, var att enligt Svensk lag måste Datainspektionen godkänna att Sverige använder SIS.
Vilket de inte gör!
 Att lämna uppgifter om vilka som kommit till Sverige eller kontrollera  personen i SIS är alltså tabu.

Detta förbud innebär att personer, som sökt och fått avslag på asylansökan i annat land, kan söka asyl i Sverige och då få bidrag från Svenska staten under tiden asylansökan utreds. Vilket kostar Svenska skattebetalare miljoner varje år.
Detta är förmodligen ett led i den svenska moraliska hybrisen. Lagar, regelverk och konventioner är inte anpassade för dagens massmigration.

Personer från utomeuropeiskt land ska uppvisa pass och papper på uppehållstillstånd om de ska förflytta sig från ett EU-land till ett annat. Samma gäller för medborgare inom EU som kommer från länder som inte tillhör Schengensamarbetet.

Då inte Schengenfördragets villkor uppfylls av andra länder, varför ska Sverige då använda Schengenfördraget som orsak till att just vårt land ska hålla på fördraget och hålla gränserna vidöppna?

Stäng gränsen för fritt inflöde
För att skydda Sverige borde vi, nu då Europas yttre gränser kollapsat snarast stänga gränserna och upprätta Pass- och ID-kontroll.

Inget annat land bryr sig om att följa fördraget utan hjälper istället utomeuropeiska medborgare att passera deras länder, för Sveriges ”öppna hjärtans politik” har stor dragningskraft både på migranter och andra länder som de passerar.

Första asylland, ett skämt?
De människor som kommer hit har passerat mellan 8-10 andra säkra länder. Där de enligt FN:s flyktingkonvention SKULLE ha sökt ASYL. 

De har ingen rätt att välja VILKET land de ska söka asyl i, utan det ska de göra i FÖRSTA SÄKRA LAND. VILKET INTE ÄR SVERIGE!

Då en person har sökt asyl, vilket ska göras i första säkra land enligt Dublin förordningen, har den personen INTE RÄTT att söka asyl i något annat land.

Den personen får INTE heller avvika från det landet de sökt asyl i!

Fingeravtryck, en kränkning?
Då Svenska staten (eller egentligen Migrationsverket) accepterar att de invandrare som söker asyl vägrar att lämna fingeravtryck, kan samma person söka asyl i flera olika identiteter. Detta då Svenska myndigheter accepterar att personer som söker asyl gör det utan att ha giltiga pass eller annan identitetshandling.

Idag SKA personen som söker asyl själv bevisa VEM han/hon är! Annars SKA inte en asylansökan tas emot och personen ska lämna Sverige. Afghanistan kan uppges som hemland vid asylansökan, men vid avslag har man plötsligt kommit på att det nog var Iran…

Avvisningar avvisas
Avvisningar verkställs inte på grund av olika bortförklaringar, främst att deras eget land inte tar emot sina egna innevånare och om de själva inte vill åka hem.  Sveriges generösa bidragssystem är ett lika effektivt hinder för hemresa, som det är för hitresa.

Allt detta gör att vi idag har en ohållbar situation i Sverige! Hundratusentals personer har kommit hit och kostar svenska skattebetalare miljarder varje år. Med urholkad välfärd och otrygghet i dess spår.

Om svenska politiker inte hade varit så naiva, godtrogna och okunniga om datalagar, så skulle dagens haveri ha varit betydligt mindre.”

……………………………………………………………………………………………

Naivitet eller slipad Bilderbergsstrategi för mottagliga karriärpolitiker kan diskuteras. Datainspektionens förbud mot att använda Schengens informationssystem (SIS) kan inte vara huggit i sten. Andra lagar kan förändras, när verkligheten visar att de inte fungerar och är kontraproduktiva, men detta förbud ingår troligen i Sveriges humanitet med åderlåtning av folket.
Jag tycker mig se hur alla företeelser i flyktingpolitiken har lättköpta floskler som alibi, som individens skydd, rättigheter, människovärde etc, men bakom dessa lurar den lede. Oligarkerna med Georg Soros i högsätet omgiven av lättköpta politiker.

 

3 tankar kring ”Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Del 8

 1. Här en kraftig uppmaning till Västeuropa från fd. israeliska Mossad-chefen Halevy som vid ett besök i Trondheim och ett framträdande i NRK (public service) –
  — ”Vi måste bli och vara mycket hårdare o tuffare i ambitionen att avslöja terrorism –
  ett vara eller icke vara för Europa – annars ödelägger jihadisterna de rättslige , sociala och kulturella systemen.”
  Undrar om han skulle vara välkommen till Sverige – våra relationer med Israel är nere på bottennivå.
  https://www.rights.no/2017/08/norge-og-europa-ma-ga-hardere-til-verks-for-a-avdekke-terror/

 2. Karin Ferm skriver: ”Detta är förmodligen ett led i den svenska moraliska hybrisen. Lagar, regelverk och konventioner är inte anpassade för dagens massmigration” och det är bara att hålla med.
  De s.k. gatubarnen går inte att låsa in oavsett hur många brott de begår.
  IKEA-mördaren fick inte asyl i Sverige eftersom han redan fått asyl i Italien, ändå bodde han kvar på asylboende tills han på nytt kunde söka asyl och fick då åter avslag vilket gjorde att han mördade två människor på IKEA.
  Lastbilsmördaren på Drottninggatan fick också avslag på asylansökan men släpptes ändå ut i samhället med känt resultat.
  Utländska medborgare begår alvarliga brott i Sverige men utvisas inte.
  Stort fusk med tvivelaktiga identiteter och flera olika identiteter på samma person leder till bidragsfusk.
  Svenska lagar och förordningar måste anpassas till de problem som finns i dagens samhälle

 3. Tal om yttre gränser är bedrägligt.
  EU bedriver flyktingtransport från Afrika till Europa.
  Tanken om att européer skall kunna röra sig fritt genom unionens länder missbrukas av icke eruopéeer och länderna accepterar det mot en stor del av befolkningarnas vilja.

Kommentarer är stängda.