Detta land har byggts med blod, svett och tårar!

Gästkrönikör Karin Ferm skriver om generationers slit, som dagens generösa politiker ger bort till andra, som inte har skäl att vara här. All denna förstörelse av samlat kapital, för förverkligande av deras egen karriär. Medborgare, som indoktrineras, vill inte inse att de gör kommande generationer ”arvlösa.”
……………………………………………………………………………………………….

Våra förfäders blod, svett och tårar
Ja, blod! för Sverige var för länge sedan ett land som var en nation som i långa tider var i krig och det var ”folket” som blödde !

Det var folket som röjde mark, grävde diken, bröt malm och odlade de karga markerna. De svalt för att föda sina barn och för att barnen skulle få det bättre än de haft det.

De som byggde landet slet i sitt anletes svett för att vi efterkommande skulle få det bättre än de haft det.

De slet från morgon till kväll och ”krökte ryggen” för överheten. Men de kämpade vidare.

De odlade upp marken och drev sina små jordbruk, de slet i gruvorna, de byggde upp och slet i fabrikerna, de kämpade i sina små fiskebåtar, hantverkarna kämpade i sina små bodar osv. 

Sången ”Vi bygger landet” säger mycket om hur våra förfäder arbetat för att vi idag ska ha den välfärd de inte fick !

https://www.youtube.com/watch?v=WBEHOdF2nOc  (The country need the workers, but the workers don’t need the country.)

Socialdemokraterna har vänt befolkningen ryggen
En sång som socialdemokratin tidigare stod för, men efter Trotskisternas och Marxisternas infiltration har socialdemokraterna vänt Sveriges Befolkning ryggen!

Socialdemokraterna har börjat anse att de är Sveriges ”nya adel” och de har glömt vad ”de som byggde landet” kämpade för.

Sveriges välstånd har byggts av människor som hade visioner om hur deras efterkommande skulle få ett bättre liv!

De lyckades bygga upp ett land som i början av 1970-talet hade ett välstånd som alla i Sverige kunde njuta av och som alla bidrog till efter förmåga!

Historien glömdes bort
Den generation som fått allting gratis på grund av förfädernas kamp i ”blod, svett och tårar” glömde sina förfäders historia. De tog Sveriges välstånd för givet!

Ett välstånd som de ansåg vara oändligt, de insåg att även ett rikt land snabbt kunde raseras om man inte hushållade med de begränsade resurserna som fanns.

Samtidigt blev de indoktrinerade till att ha dåligt samvete för att de hade fötts till ett välstånd de själva inte bidragit till. De blev indoktrinerade av Marxisterna till att dela med sig av det begränsade välstånd som deras förfäder byggt upp.

De hade fått allt ”gratis” av sina förfäder och insåg inte att det alltid måste finnas en balans mellan tillgång och efterfrågan.

Storhetsvansinne
Sedan fick politikerna storhetsvansinne och ville utmärka sig som ”världens frälsare”. De började se sin ideologi som en ”religion” som de skulle sprida över hela världen!

De började använda de pengar som skulle säkerställa välståndet för kommande generationer för att indoktrinera och försörja människor i länder där de inte själva brydde sig om att ta hand om sina egna medborgare!

De ledande politikerna hade storhetsvansinne och gav bort det svenska folket slitit och kämpat för att få, till andra länders befolkningar som inte gjort något för att förtjäna detta. Vare sig de ville ha det eller inte !

De länder som ville ha hjälp till självhjälp fick istället obegränsade bidrag, utan att behöva anstränga sig.

De ansåg sig själva vara en ”humanitär stormakt” bara för att de hade tagit på sig ”spenderbyxorna”. Men de tog aldrig reda på vad de verkliga behoven bestod av.

De ”öppnade kranen” och gav bort det välstånd som deras egna barn och barnbarn skulle få ärva. Utan en tanke på att inflödet till det som byggt välståndet sinade, då de själva inte bidrog med sin del av ansvaret.

Allt detta för att sprida sin ”ideologi” och ”demokratisera” hela världen enligt Marxisternas strategi.  Alltför många avlönades av skattepengar som andra slitit ihop. Det byggdes upp ett ”spindelnät” av föreningar och organisationer för att kunna avlöna sina egna agitatorer.

Sverige hade börjat bli ett land av människor ”i kostym” och ”kontorskläder”. 
Alltför få satsade på produktiva anställningar!

Män i arbetskläder byggde Sveriges välstånd under flera århundraden och män i kostym raserade det välståndet på bara några få år.
Det är hög tid att alla vaknar och börjar visa hänsyn till de som byggt upp vårt fina land och att börja vårda det arv vi ska lämna över till våra barn.

Framtida generationer blir arvlösa av ”det sovande folket”!

 

3 tankar kring ”Detta land har byggts med blod, svett och tårar!

  1. Vissa siare och spåmän på står att digitaliseringen kommer att leda till stora konsekvenser för vårt samhälle i form av minskad efterfrågan på lönearbete

    1. Jag undrar om dessa superspecialister inom digitaliseringen med ägare kommer att vilja dela med sig av vinsten till alla utan jobb?
      Eliten inom arbetskraften har väl aldrig varit speciellt intresserad av att dela med sig? Blir framtiden ett liv i lyx för några och misär för resten?

      1. om man skall tro diverse siare och spåmän kommer digitalisering att ta brödet ur munnen på en stor del av den lönearbetande delen av befolkningen med verklig arbetsbrist som följd.Vi är bara i början och tyvärr tror jag ”snikenheten” kommer att fortsätta som den alltid gjort. Nästan alla som det gått extremt bra för ser enbart den egna skickligheten som orsaken till framgången

Kommentarer är stängda.