Islam hinder för assimilering och integration. Del 5.

Här fortsätter gästkrönikör Karin Ferm att beskriva Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Den femte delen handlar om islam, en religion som för en muslim är överordnad demokrati och rättsväsende. Fler delar kommer under sommaren, för misstagen är många och behöver belysas.

Islam med Koranen är lagen

”Det går inte att varken assimilera eller integrera personer som har en religion som inte kan skilja på religion, världsliga lagar och livsstil.

Detta gäller även de personer som lever fredligt bland oss. Så länge vi inte kritiserar deras religion.

För det första, så har alla Muslimer redan med modersmjölken fått lära sig att en ”rättrogen” Muslim ska följa Koranens påbud. Skillnaden mellan de olika tolkningarna är att de stödjer sig på olika stycken av texten. Väljer vilka stycken efter vad de själva anser är viktigast.

En del lyfter fram de fredliga så kallade Mekka verserna i sällskap med den mångkulturella eliten.  Andra muslimer förordar de senare nedtecknade och mer krigiska Medina verserna. Om verser ger olika budskap, så är det de senast nedtecknade som har tolkningsföreträde enligt regeln ”abrogation”(upphäva). Men gemensamt för båda tolkningarna, öppet eller dolt, finns uppfattningen att islam är den enda och sanna religionen.

Oavsett om vi kräver, ber om eller informerar att vi förväntar oss att de ska respektera oss och vårt sätt att leva, så strider det mot deras religion.

Vad vi ”Västerlänningar” har svårt att förstå är, att till skillnad från oss, så kan en Muslim inte  skilja på religion och lag. Detta oavsett om de är födda i Mellanöstern eller här i Sverige.

Vilsenhet med olika budskap

Första generationens invandrare som gått i Svensk skola vet inte vad de ska tro på. Deras religion och föräldrar säger en sak och den Svenska skolan och det svenska samhället en helt annan sak.

Samma gäller för andra, tredje och fjärde generationens Muslimska invandrare. Även om de lärt sig att leva i vårt Svenska samhälle, så står de fortfarande utanför. De är uppfostrade på samma sätt som generationer Muslimer före dem.

Att sätta Allah, Imamerna och föräldrarna först och att lyda blint vad dessa säger.

De lever i två världar, en ute i samhället och en med familjen och med andra som delar deras religion.

Vi Svenskar är uppfostrade till att tänka själva, ifrågasätta, respektera andra m.m. har svårt att förstå deras inställning.

Informera för döva öron

Många Svenskar tror fortfarande att det räcker med att prata och informera om våra demokratiska regler, om vårt sätt att leva. Att informera om vår inställning att alla har rätt att välja eller välja bort en religion, krockar helt med deras övertygelse om att det endast är islam som kan bära fram livet.

Informationen rinner bara av och är därför ett omöjligt uppdrag, liksom alla stryka medhårs projekt. Där objektiv utvärdering och uppföljning ofta ersätts med subjektiva omdömen om att deltagarna skrattade och var glada.

Muslimer lever ofta efter sin religions strikta reglar, muntliga tolkningar eller direkt ur skriften (valda avsnitt efter deras agenda).

Det går inte, att ”omprogramera” bokstavstroende och fundamentalistiska muslimer genom  arbete, bostad och vettiga sysselsättningar. De sätter varje angrepp på andra muslimer, även de som har en helt annan syn på Islam (ISIS), som ett angrepp på DERAS religion och är beredda på att med alla medel försvara SIN religion.

Övertygelsen om islams överhöghet är ett skäl bakom tystnadskulturen och tafattheten eller oviljan att ta sina söner i örat, när de slänger sten och bränner bilar. För dessa ligister är ändå islams söner.

För gatans ligister, som omvandlas till IS-krigare är denna religion perfekt som uppmanar att döda, helt utan efterräkningar!

Vid hemkomst står det röda gardet i kö med förståelse och belöningar. Fjäskeriet med fritidsgårdar och ständiga miljonprojekt skapar mer ”Svenneförakt” än ger nyttoeffekt. Så rikspolischefens rop på hjälp om samverkan med alla goda krafter blir utan effekt. Varför inte prova lite av ”onda”?

Naiva politiker och dyster morgondag

Denna övertygelse om islams överhöghet är något som Sveriges regeringar borde ha lärt sig INNAN de införde ett ”mångkulturellt” samhälle. Men då hade deras ”alla lika värde mantra” riskerats att gå i kras.

När en religion gradvist har fått frisedel från ”många” och från västerns trossats ”allas lika värde,” så ersätts medborgarnas tillit av tvivel och förakt. De som har påpekat denna orimlighet har förföljts, medan de som förföljt ”otrogna” har omhuldats av de korrekta.

Vi svenskar skiljer på kultur (vårt sätt att leva, med demokrati m.m.), religion och politik/lagar, men majoriteten av de muslimska invandrarna delar inte denna åsikt.

Framför allt så borde Regeringen INTE ha gett dessa personer uppehållstillstånd och/eller medborgarskap med rätt att rösta.  För den framtida risken finns att de tar över både Kommuner, Landsting och Regering. Kalifat med sharialag är då inte längre någon konspirationsteori utan full verklighet.”

————————————————————————————–

Kommentar: Hur länge kommer det att dröja innan det står islam på en valsedel? Hitintills har naiva och/eller utstuderade EU lojala politiker i hela Västeuropa fört en islamvänlig politik, under ledning av migrantmamman  Merkel. Men vad händer om ”vänligheten” minskar, när folket på allvar ilsknar till?

Vårt rättsväsende är redan infiltrerat av mångkulturen, som satt nationens lagar och regler ur spel. Mänskliga rättigheter och internationella konventioner har öppnat dörren för invasionen av välfärdsmigranter och bedrägliga och osanna domslut.

 

En tanke kring ”Islam hinder för assimilering och integration. Del 5.

  1. Från första juli kan man ta vilket efternamn man vill bara namnet har minst 2000 användare. Man föds inte till ett efternamn. Vad kommer det att leda till? Folkutbytet kommer gå fortare. En utstuderad plan.

Kommentarer är stängda.