Bakgrunden till EU är bankirernas historia med Kalergis paneuropiska vision

Vem var nu greve Kalergi? 

Funderade jag efter en kommentar och fick läsa på.

Enligt Wikipedia.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi

Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, levde mellan åren 1894-1972, han var greve, politiker, filosof och geopolitiker.

Hans far var greve och diplomat i Österrike-Ungern, modern var från Japan.

Kalergi studerade filosofi vid universitetet i Wien och doktorerade i samma ämne. Han arbetade en tid som journalist, bildade en förening och författade ett manifest om ett enat, framtida Europa.

Men hans skrifter passade inte nazisterna och Kalergi fick fly till USA, där han undervisade på ett universitet, men återvände till Frankrike efter kriget 1945.

Bankirer + Krig = Sant

Här grundade han den Paneuropeiska unionen med stöd av rika bankirer, som nästan alla krig i världen haft starka band till.

Bevingade ord från Gutle Schnapper Rotschild (1753-1849).

Dagens EU med gemensam valuta, utrikesminister, flyktingkvoter och önskemål om gemensam armé, skattepolitik mm är bara en mellanstation, ett förarbete mot NWO.

EU:s federalism är ett förbund, där makten är uppdelad på olika nivåer. Beslutanderätt skall finns även på de lägre nivårena, men när nationernas regeringar oftast är EU:s bundsförvanter, så står sig folket slätt utan egen rätt, att säga ifrån.

Utvecklingen går i riktning mot, att nationernas frihet att själva utforma sin politik alltmer vingklipps.

Lärorik artikel

Jag fann en lärorik artikel i Nya Tider (www.nyatider.nu) om Kalergi och historiken bakom EU:s tillkomst, som hämtat inspiration från Kalergis visioner i dess strävan mot utplånande av nationalstaten med NWO som mål.

Ingressen från artikeln lyder:

”DEN SLUTGILTIGA LÖSNINGEN:

Förintelsen av Europa – om greve Kalergis paneuropeiska vision

Greve Kalergi var en märklig man med sjukliga visioner. Liksom många andra galningar skulle han ha fallit i historiens glömska, om det inte vore för att vissa herrar med mycket inflytande och obegränsat med pengar fann hans visioner tilltalande. Det är utifrån hans idéer, nedtecknade i boken Praktischer Idealismus, som EU har tagit form, en process som enligt dess tillskyndare ännu är långtifrån fullbordad.”

https://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/

En kort summering av EU:s historia.

 1. Kol-och stålunionen 1952
 2. EEG (Europiska, ekonomiska gemenskapen) 1957
 3. EG, europiska gemenskapen, (ordet ”ekonomiska” togs bort)
 4. EU, Maastrichtfördraget 1992
 5. ECB (den europiska centralbanken) 1998
 6. Beslut om en gemensam valuta ”Euron” togs 1999 och eurosedlar och mynt började användas 2002.
 7. Lissabonfördraget/reformfördraget gav EU en egen president och utrikesminister 2009.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lissabonf%C3%B6rdraget#Syfte_och_inneh.C3.A5ll

Irlands nej blev ett ja

Vi minns alla hur Irland tvingades rösta om igen till Lissabonfördraget, så att deras nej förvandlades till ett ja och hur både Polens president Kaczynski och Tjeckiens Václav Klaus tveksamheter dribblades bort. 

Flygolyckan i Smolensk i april 2010 där presidentparet Kaczynski med politiker från hans parti Lag och Rätt/PIS dog tillsammans med många andra av Polens inflytelserika personer, har väckt många teorier om olyckans orsaker. Premiärminister var då Donald Tusk, som under 2014 blev Europeiska rådets ordförande, trots Polens kraftiga protester, för misstanke finns att han var inblandad i flygolyckan.

Verkligheten överträffar dikten

Ja, politikens händelser med bakomliggande krafter överträffar ofta den mest spännande kriminalroman. Där det i förordet kunde stå ”Detta är en sann berättelse. Alla eventuella likheter med verkligheten är avsiktliga”

Majoriteten av nationalstaternas ledare ljög och sa att reformfördraget inte skulle påverka nationalstatens suveränitet, så folket behövde inte gå och rösta….

Om någon ännu tvivlar, så begrunda vad bankiren Jean Monnet, en av EU:s grundare, skrev till en vän 1952.

”Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker.
Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation.”

Denna sk. ”Monnet metod” tillämpas dagligen i hela Europa av globalister med dess  finansiärer.

Med risk för upprepning kommer jag fortsätta att ge exempel på metodens praktiserande i stort och smått.

Förutsättning är fortsatt feed back från Er kommentatorer, som får min kunskap att fyllas på, så jag bättre förstår, varför världen är ur led.

 

 

 

 

 

 

4 tankar kring ”Bakgrunden till EU är bankirernas historia med Kalergis paneuropiska vision

 1. Bra skrivit Harriet. Vad som är typiskt för dessa människor är att dom jobbar mycket långsiktigt och en liten bit i taget. Har i mitt tidsgare arbetsliv, arbetat hos en sådan här person. Det tog mig många år att komma underfund med hans avsikter. Jag var inte ensam på företaget som undrade vad han var för figur. Vi talade mycket sinsemellan om vad som var hans agenda. Nu trettio år senare avslöjar han sig offentligt.

 2. Vill kommentera till dig, men din adress har ramlat ur min dator, suck!

 3. En lök har många skal, ett skal är din artikel här.
  Lägg till ytterligare skal, bloggen Anthropocene av Lars Bern där han skriver om tex oligarker som i bakgrunden bekämpar nationalstaterna, gränser skall bort, allt skall flöda fritt.
  Med oligarker menar undertecknad ägargrupper som i kraft av diversifiering blivit organiskt inkorporerade i våra liv, genom politiker och styrande media.
  Lars Bern tar ett helhetsgrepp. Teknologie doktor som arbetat inom industri, styrelser mm.
  https://anthropocene.live/
  Sedan
  Petter Krabbe, arkitekt till yrket.
  Peters blogg är också att varmt rekommendera.
  Just nu om ”Arabia”
  Krabbe lyfter här fram ingångna avtal som är fattade för att oljan skall flöda fritt och konsekvenserna därav.
  Alla hans artiklar är läsvärda, självklart även Lars Berns.

Kommentarer är stängda.