Vem har bestämt att utbildning från bottennivå, är lönsamt?

Ibland undrar jag om inte andra krafter styr politikers naivitet på område efter område.

Nämligen, EU:s ständiga förkunnelse om Europas behov av invandring.

Kanske är det långfredagen, som får mig att associera denna lydnad till påvens frontsoldater på 1500-talet. 

Jesuitordens präster, som av dess grundare Ignatius Loyola, fick inpräntat ”att inte tänka, bara blint lyda, när en överordnad befaller.”

Reformationen skulle motarbetas med alla medel, för maktens bevarande.

Om skiljelinje fanns mellan Jesu lära och påvens, så var påvens den enda rätta.

Kanske är dagens påve Rothschilds bankimperium, med alla småpåvar och dess hantlangare?

Jan Ivarson,
politisk obunden, ger i denna krönika ytterligare ett exempel på denna naivitet hos politiker. De vill ge sken av lönsamhet med utbildning för invandrare från absolut bottennivå. Kanske naivitet borde bytas ut mot solidaritet inför dagens påvar?

CENTERIDÉ: HÖGUTBILDA FRÅN BOTTENNIVÅ 

”Centerpolitikern Fredrik Christensson skrev i Lysekils Posten ”Därför behövs ett nytt ledarskap för Sverige”. Han talar om vikten av hög utbildning för att Sverige skall kunna behålla sitt välstånd. Det är klokt. Tyvärr driver hans parti politik för motsatsen, lägre kunskapsnivå genom massinvandring av lågutbildade.

De flesta partier står för öppna gränser med inflöde av lågutbildade personer.

Många har värderingar med rötter i medeltiden som hindrar västerländsk utveckling och det välstånd asylsökarna söker.

De vill ha del av kakan, men alla vill inte baka den på västerländskt sätt. De ägnar sig hellre åt sin gamla kultur och religion.

Skall vi lyckas med utbildning måste den bedrivas i flera generationer men utsikterna är små. Det ser vi på växande utanförskapsområden trots att miljarder går dit istället för till hög utbildning.

I Sverige undandras högre studier och andra viktiga områden miljarder kronor. De spenderas på hundratals hemspråk och grundskoleutbildning för vuxna.

Härtill kommer miljarder för sociala insatser och bekämpning av kriminalitet.

Därför saknar näringslivet kvalificerad arbetskraft.

Det har regeringar haft som förevändning för ytterligare invandring av lågutbildade! Regeringen efterfrågar enkla jobb som skall betalas som om de är kvalificerade. En svår nöt att knäcka. Inte ens politiker vill köpa sådana tjänster.

Christenssons parti driver politik för intag och utbildning av folk från utbildningsmässig bottennivå. Det gynnar inte hans väljare. Det är lika naivt som att förnya fordonsflottan genom renovering av gamla bilar så de blir som nya. Få tror det är en bra idé. Det framgår av bilparken på Cuba.

Många politiker arbetar för att förstöra landet, så att de senare kan komma med förslag om förbättringar. Christensson (C) är en av dem.”

Förbättringar för vem är frågan?