Tjuvar belönas, medan sanningssägare straffas i landet upp och ner

En hälsning från signaturen ”Peter.”

”Säffle kommun betalar för tiggares hotellboende, Polska hitresta romer har specialiserat sig på att råna de äldre, Kalmar kommun höll med gratis el o vatten åt tiggare, som också var tjuvar. Svårt att förstå att våra myndigheter accepterar allt elände. Det bara fortsätter som vanligt.”

utlandska-tiggares-hotellboende/#more-197549http://avpixlat.info/2017/02/17/kammarrattsdom-saffleborna-skyldiga-betala-for-

https://morklaggning.wordpress.com/2017/02/12/regeringsdugliga/

http://www.barometern.se/debatt/kalmar-kommun-ska-inte-stodja-tiggare/

Ett korrekt mynt har bara en sida

Om romers aktiviteter finns forskningsarbeten av prof Karl-Olof Arnstberg, som finns återgivna i boken ”Romer i Sverige.” Nu har han kommit ut med boken ”PK-samhället.”

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#label/Arnstberg/15a3e30b551c95ba

Men som alltid har ett mynt två sidor, men i Sverige finns det bara en.

Priset för denna forskningsinsats är utfrysning, uteblivna forskningsanslag och förlorade vänner.

Denna behandling har många forskare världen över drabbats av när de presenterat vetenskapliga arbeten som inte stämmer med den politiskt korrekta bilden, som den finansiella världseliten bestämt för att öka profiten och underlätta vägen till en  världsregering.

Maktstrategi

Maktens strategier är att ljuga och tvinga folket till lydnad, vilket deras grindvakter inom systemmedia framgångsrikt praktiserat.

Titta så här går det för den som inte håller med….

Verktyg är att söndra, splittra, belöna de som håller med och i smyg omdefiniera begreppet demokrati med rätt värdegrund, så att andra skall se vilka hemska och elaka typer sanningssägare är.

Mer om detta finns att läsa på Arnstbergs inlägg den 13/1 2017.

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#label/Arnstberg/159995e6435e99bd

Bannlysning av fakta på bibliotek

Jag hoppas att många läsare har beställt Tino Sanandajs bok ”Massutmaningen” på era bibliotek. Än har jag inte fått något besked om olämplighet.

Men på Ekerö bibliotek låter det så här: 

EKERÖ ”Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna”, lyder en del av motiveringen från bibliotekarien Nina Sundberg på Ekerö som vägrar köpa in Tino Sanandajis bok. ”Kommunala bibliotek är inte en lekstuga för kulturvänsterns censur”, skriver författaren själv på Facebook.

http://nyheteridag.se/bibliotekarie-vagrar-kopa-in-tinos-bok-hanvisar-till-manskliga-rattigheter-och-rasism/

Så nu borde det i konsekvensens namn bli stor utresning på hyllorna. De kunde ju börja med feminsters könsfördomar mot medelålders vita män.

Folkviljan åsidosatt

Något som jag har svårt att förstå är att folkviljan inte avspeglas på den politiska arenan.

Eftersom de har åtalsimmunitet så kan de göra vilka dårskaper som helst i sin inkluderingssträvan och mångfalds eufori.

Maktberusning, generösa arvodespengar gör jobbet som politiker mycket lönsamt, i proportion till deras vanligtvis mycket mediokra utbildning.

Grupptryck och ja-sägaromgivning gör sitt, så jag förstår att ministrar nu måste boka in en folklig vecka för att få oss enfaldiga att tänka rätt.

Trots mängder av böcker, forskningsrapporter, artiklar, sanningssägare/wisselblowers  inom rättsväsende, polis, skola, vård och omsorg finns, så verkar ingenting tränga igenom ideologin om globaliseringens välsignelser.

Men allt fler medborgare har upptäckt att landet är upp och ner, förtroendet för politiker och systemmedia faller alltmer och ju fler som uttrycker detta i tal, skrift och bekantskapskrets, så ökar chansen att vända landet rätt, trots beskyllningar om främlingsfientlighet.

 

 

 

5 tankar kring ”Tjuvar belönas, medan sanningssägare straffas i landet upp och ner

 1. Ja, Hans, kanske ännu värre än djupsömn. Kanske rent av medvetslöshet, framkallad av ”narkos” i form av blaj-blaj-TV:s avledningsmanövrer.

  1. Mycket är vunnet om vi kan få Svenska folket att sluta köpa PK blaskor. Det blir inte lätt för stora delar av folket befinner sig fortfarande i djupsömn.

 2. Fortfarande är det många som inte vill torgföra sina åsikter.
  Håll ut. Det blir ändring efter 2018. Om vi fortfarande har rösträtten kvar.

  1. Ja, fortsätter denna utveckling med allt fler tvivlare, så finns risk för urholkning.
   Asylanter får den direkt, medan tjuriga pensionärer kan tappa den. För många 40-talister är ett hot mot påtvingad samhällsutveckling.
   Harriet.

Kommentarer är stängda.