Val mellan religion och välstånd

Gästkrönika

Muslimska länder som saknar oljetillgångar har låg levnadsstandard och konflikter. Varken ländernas befolkningar eller västerländska politiker och media diskuterar detta.

Samband mellan värderingar och standard

I väst förtigs samband mellan muslimernas värderingar och deras låga levnadsstandard och konflikter.

En god u-hjälp till muslimska länder bör omfatta råd om hur välstånd skapas genom utbildning, lag och ordning och inte med folkomflyttning. Varje religion bör tillåta vissa förändringar och nya kunskaper. Behov av utbildning bör implementeras uppifrån genom samtal med ländernas religiösa ledare.

 Låg anpassning

Muslimer tar med sig sina värderingar när de byter land och inför dem i väst. Bara en del anpassar sig bra till västländernas värdegrund. Vi ser resultaten i utanförskapsområden, ökad brottslighet och nya brottstyper. Utan västerländsk utbildning och anpassning till västerländsk livsstil blir många kvar i bidragsberoende. Många anser det vara tillräcklig levnadsnivå när de jämför med hur de hade det i landet de lämnat. Därför går anpassningen trögt eller är omöjlig.

Kritikförbud

Västerländska regeringar betraktar invandrares värdegrund som icke kritiserbar. Den leder till utanförskapsområden med arbetslöshet och brottslighet. Lama försök görs för att lösa problemen i Sverige. Regeringen satsar miljoner kronor på integrering utan synbar verkan. Integrering innebär i praktiken krav på svenskars anpassning till invandrarnas. Separata badtider är exempel och uteplatser där bara män vistas växer i antal och omfattning. Sammantaget leder invandring nu till islamisering och vi inför problem som finns i länderna som folk har lämnat.

Ekonomiska flyktingar

Många invandrare är ekonomiska flyktingar. Det visas av att de som kommit och väntar i några år på att få sitt ärende prövat, uppehåller kontakter med familjen i gamla landet. Familjen lever vidare och förefaller inte hotad av annat än svag ekonomi och kanske klankonflikter. Det som lockar är försörjning på västerländsk nivå och möjlighet att leva och sprida religion och värdegrund. Annat exempel är att många som beviljats uppehållstillstånd reser på semester till landet de sagt sig flytt från.

Naiviteten i väst är massiv och underblåses av media.

Muslimska länders folk får välja mellan högre välstånd genom viss anpassning till västerländsk livsstil eller sin gamla religion så som den hittills tillämpas. Inget land kan skapa välstånd om kvinnorna stängs inne och männen studerar religion.

Det blir först en förändring när västerländska regeringar vågar se problem och dra konsekvenser. De måste våga visa på samband mellan värderingar och kunskapsmässig efterblivenhet. Frågan är om det sker innan mellanösterns konflikter och inbördeskrig sprids till Europa.

Legal

En tanke kring ”Val mellan religion och välstånd

 1. En riktigt bra krönika! – Tar mig friheten att här ”fylla på” med följande tyvärr dystra
  fakta:
  -EU har en s.k. utrikesminister -Federica Mogherini (italiensk kommunist) som i juni 2015
  gör följande utspel, ”Islam holds a place in our Western societies, Islam belongs in Europe, it holds a place in Europe´s history, in our culture,in our food and -what matters most -in Europe´s present and future” .( text från EEAS pressteam, eeas.eu/headquarters-homepage 25,06,2015)
  och att även politisk islam är ”möjligt” inom EU . Skrämmande!
  Hon säger f.ö. också att migrationen till Europa kan inte stoppas.

  Visste ni att det finns en union -Union for the Medeterranian UfM ( tidigare Barcelonadeklarationen) 43 medlemmar, EU + 15 länder från Nordafrika o östra Med.havet, bl.a. Turkiet, Marrocko, Algeriet,Tunisien, Egypten, Marutanien,Jordanien, Libanon….
  Hur rimmar det med att stärka EU:s yttre gränser ..? som det har låtit från Bryssel nu i många år – spel för gallerierna.

  Igår kväll Opininon live -Daniel Pohl från Expo försökte förringa den jihadistiska aktiviteten i Europa som om det gällde endast strid om Syrien o inget annat ,då som motvikt till den nazistiska
  rörelsen som slår mot demokratiska samhällen generellt. Tänk va ,så typiskt.

Kommentarer är stängda.