Lästips och godhetsapostlarnas nya gärningar

Jag tror att många med mig har svårt att förstå varför utlandsfödda och deras barn är överrepresenterade i kriminella gärningar enligt statistik från Bro, brottsförebyggande rådet.
Dessa migranter har fått en fristad i vårt land med husrum, försörjningsstöd, sjukvård, omsorg, allehanda bidrag, skolgång ofta utan att ha betalt eller kommer att betala en krona för denna generositet. (Se lästipset nedan)
Vänstern fortsätter ihärdigt med sitt mantra om socioekonomiska förklaringar och utanförskap till mord, rån, våldtäkter, bilbränder, stenkastning på räddningspersonal, bidragsfusk, hedersvåld och andra gärningar i strid mot svensk lag och regelverk.
Under mina yrkesår inom rehabilitering har jag haft många utlandsfödda patienter, som verkligheten kämpat för att lära sig svenska och att få ett arbete. Men när det gäller flertalet patienter från Mena länder och Somalia har rehabiliteringsarbetet varit mycket tungt. Det mesta har handlat om att få ut så mycket bidrag som möjligt, tjänstvilliga läkare från hemlandet skriver gärna intyg inför assistentersättning, bilstöd, handikappersättning mm.
Många utlandsfödda, barn som vuxna, är skyldiga människosmugglare stora belopp och de känner inte nämnvärd solidaritet med vårt land och med alla levande som döda som kämpat, arbetat hårt och betalt skatt för att bidra till vårt välfärdssystem.
Media skildrade med glädje svensken Lars Wallin som fuskat till sig stora belopp från assistentersättningen, men när det gäller utlandsfödda som gjort samma gärning är tystnaden uttalad.
Assistentersättningen når nu rekordbelopp, ca 34 miljarder varje år och precis som med den sänkta sjukersättningen drabbar det de riktigt sjuka och gravt funktionshindrade och inte de som fuskar, när regelverket nu måste stramas åt.
Jag tycker att miljöpartiet och hela vänsterrörelsen har samma naiva tro, som alltför många av av mina utlandsfödda patienter haft att Sverige är ett land fyllt av honung och manna.
Efterlevnadsstödet till de så kallad ensamkommande barnen är ytterligare ett exempel på denna naivitet. En dom i förvaltningsrätten skall nu ge stödet på ca 3000 kr i månaden till alla ensamkommande som bara kan säga att ”mina föräldrar är döda”, fram till 18 års dagen och vid studier även därefter.
För att få visa sig riktigt goda kan man ge dessa så kallade barn detta stöd retroaktivt två år tillbaka i tiden, en nätt liten summa på 70.000 kr. Beräkningar, tyvärr mycket låga nämner en kostnadsökning från 200 miljoner under 2015 till minst 770 miljoner 2020.
Svenska föräldrar som avlidet har under sin levnad betalat in skatt, men detta naiva förslag kommer att tära hårt på pensionssystemet. Men som vanligt drabbar det inte dessa välgödda godhetsapostlar, vars egen välfärd aldrig kommer att urholkas. Denna falska välvilja kommer att ytterligare drabba fattiga, sjuka, arbetslösa och pensionärer som får betala kalaset och uppleva hur deras egen rätt till samhällets välfärd minskar. För dessa grupper saknas både snabbspår och förturer, bara framtida försämringar från denna humanitära stormakt.

Lästips! http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22190105.ab