Studier bekräftar genvaccinets biverkningar och död, men det hjälper inte mot cancells kulturen

Cancelkultur, ibland kallat utfrysningskultur, kränkthetskultur eller utraderingskultur, är en modern form av ostracism. Det innebär att någon kastas ut från sociala eller professionella kretsar – på internet, i sociala medier, eller från andra arenor i livet. Wikipedia

Bild; chef.se

Ett exempel: En omfattande studie ”Covid-19 vaccinationsrelaterad myokardit: En koreansk rikstäckande studie” om myokardit med död efter genvaccinet, givetvis återgiven endast från sociala medier. Tyvärr har vetenskapsjournalister drabbats av tunghäfta. Inte ett pip om genvaccinets biverkningar och död.

Skandalen skulle bli alltför stor.

I en omfattande rikstäckande sydkoreansk studie, har en expertkommitté bekräftat 480 fall av vaccinrelaterad hjärtinflammation (myokardit), inklusive 21 dödsfall, varav 12 var hos unga vuxna. Nittiofem av de 480 fallen klassificerades som allvarliga, de flesta behövde intensivvård på sjukhus och ett patientfall fick en hjärttransplantation. Studien har publicerats i European Heart Journal https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad339/7188747?utm_source=substack&utm_medium=email

Påpekas bör att i förhållande till antalet vaccinerade är dessa dödsfall en mycket låg siffra, men den störta risken med detta förrädiska vaccin är vad dessa spikar genererar i framtiden, när de finns i kroppens alla celler.

Ökningen av främst autoimmuna sjukdomar, där kroppens naturliga immunförsvar blir onaturligt och angriper kroppens olika organsystem, i stället för att skydda dem, är den största risken. Tyvärr kommer detta förlopp aldrig att knytas till gen vaccinet. Inte heller ökningen av missfall, minskad fertilitet, cancer mm kommer att hitta fram till grundorsaken, manipulerat immunförsvar.

Läs gärna en beundrande artikel från Vårdfokus som publicerades den 15 februari 2021 om det nya genvaccinet, där forskare kom hela vägen fram. Inte ett ord om dess biverkningar och död efter framkomsten.

Eftersom studier om genvaccinets biverkningar och hjärtdöd vid den tidpunkten var mycket få och utstötningen av dessa modiga upphovsmän nådde dess syfte, håll tyst annars kanske jobbet och karriären ryker.

https://www.vardfokus.se/nyheter/sa-fungerar-de-olika-covidvaccinerna/

Eftersom läkemedelsverken och läkare lever i symbios, de klarsynta som tidigt varnade för detta mRNA vaccin blev utstötta ur gemenskapen. Utstötning har alltid varit ett effektivt straff för oliktänkande genom historien.

Håll tyst och tig, rädda Big Pharmas profit!

Och folkets följsamhet till lock down är ett test inför NWO. Rädsla som medel kan inte nog överskattas, mumlar våra globala bröder.

Detta var rekommendationer från regeringar och hälsomyndigheter, när de första rapporterna kom om biverkningar och död. Kanadas president Justin Trudeau en av Klaus Schwabs mönsterelever från WEF:s skola för unga ledare, följde utan att blinka detta råd.

"Den kanadensiska regeringen VISSTE om COVID-vaccinskador och dödsfall, fick rådet att hålla tyst
Ett hemligt kontorsmemo från Privy Council rekommenderade att alla COVID-vaccinrelaterade skador eller dödsfall hanteras noggrant med "vinnande kommunikationsstrategier" för att inte "skaka allmänhetens förtroende." Exposing The Darkness den 11 juni

Jag själv kan känna av cancellskulturen i umgänge med andra, samtalsämnen krymper och bekantskapskretsen minskar, det som återstår är vädret som gemensam samtals nämnare. Klimatet, Nato, vaccinet, migrationen, Putin och Trump måste undvikas för att inte bli helt ensam.