Vindkraft – en grön bubbla, ett svart hål och mumma för bidragskapitalister

Bildkälla Mostphotos, Simon Rehnström/SvD/TT, Thomas Johansson/TT från https://www.tn.se/hallbarhet/28884/boom-for-grona-investeringar-har-ar-hetaste-branscherna/

Glädjen är stor hos gröna investerare, som förmodligen inte läst Kvartals artikel om vindkraftens olönsamma svarta hål.

Om baksidan på den helgonförklarade vindkraften publicerades i Kvartal den 23 maj.

https://kvartal.se/artiklar/vindkraft-en-gron-bubbla-eller-ett-svart-hal/

Det börjar bli känt att de senaste årens vindkraftsinvesteringar inte varit särskilt lönsamma. Men hur illa är det egentligen? Det finns all anledning till oro för såväl kommuner som investerare och lokalbefolkning, skriver bland andra nationalekonomen Christian Sandström.
Vindkraftsbranschen utmålar gärna vindkraft som en stabil och säker inkomstkälla, och den svenska staten har kraftigt subventionerat uppförandet av vindkraftsparker genom elcertifikat och ansvarsfrihet gällande miljökonsekvenser.
Vid en granskning av vindkraftsparkernas årsredovisningar framträder tyvärr bilden av ännu en grön bubbla. Billiga offentliga pengar och generösa stöd har i kombination med önsketänkande och konsensus runt miljöfrågornas dignitet skapat en jordmån där bidragskapitalister skor sig på allmänhetens och miljöns bekostnad.
Vår analys av hela sektorn visar emellertid att resultaten i själva verket är ännu värre – eftersom vindkraften inte behöver stå för sina reella kostnader. Vindkraften verkar vara en grön bubbla som riskerar att utvecklas till ett svart hål.

Författarna redovisar med involverade företags årsrapporter en usel lönsamhet i bidragsdopad verksamhet, som baseras på glädjekalkyler och låga räntor. Effektbrist råder vid stiltje och överskott när det blåser och rotorbladens innehåll  sprider bisfenoler som påverkar såväl människor som djur och växter negativt. Hur utslitna rotorblad skall hanteras är ännu ett dilemma och vad markägaren glömmer är att det är han som är ansvarig för återställande av mark vid konkurser av vindkraftsbolagen.

Vilket påminner mig om hur Big Pharma fick frisedel från sina genvacciners biverkningar och död.

Närboendes fastighetsvärden sjunker som en sten, men det berör inte miljöpartister med vänsterliberala kollegor, eftersom de har sina hjärtan i sina egen producerade utanförskapsområden, som fått Sverigebilden att krascha.

Försiktighetsprincipen är bortblåst, precis som lossnade rotorblad när det blåser hårt och konsekvensanalys undviker politiker som pesten. Samma stoppa huvudet i sanden strategi som med massinvandring från kulturer som går på tvärs mot vår egen och mot vår lag och rätt.

”…Vi har sett vindkraftverk som ramlar omkull, rotorblad som lossnar och blixtnedslag som slår ut hela vindkraftverk….”

Författarna siar om stor konkursvåg, när aktiebolagen sugit ut allt som går av skattepengar, artikeln avslutas med

”…I en tid när ansvariga politiker försöker undanröja hinder för fortsatt expansion av vindkraften visar vår analys att de senaste årens vindkraftsutbyggnad utgör ett svart hål. Förlusterna är enorma och vi ser inga tendenser till förbättring, utan snarare tvärtom. En sektor som dras med så stora förluster trots att den inte bär sina egna kostnader kan inte vara ekonomiskt hållbar. Den kan inte heller vara miljömässigt hållbar då den ytterst tar mycket mer resurser i anspråk än värdet den skapar.
I stället för att bana väg för mer vindkraft borde regeringen tillsätta en oberoende haverikommission som utreder vindkraftens verkliga kostnader för svensk miljö och svensk ekonomi.”

En oberoende haverikommission ger jag inte mycket för, när beroendet av västs Davos bröder är stort i deras klimatnarrativ. Det handlar om att muddra skatteslavarna som inte finns i skatteparadisen, samt bereda väg för Agenda 2030 med de globala målen, en återställning där vi blir lyckliga utan att äga någonting, till skillnad från hyperkapitalismens finanselit.

Läs gärna vad ekologen och Greenpeace medgrundare Patrick Moore säger, att det är precis tvärtom koldioxiden är en livsnödvändig gas som växtlivet behöver för att leva och vi människor borde vara stolta över att vi har lyckats öka produktionen av denna även kallad livets gas. 

https://nyheter.swebbtv.se/experten-manniskan-borde-vara-stolt-over-koldioxiden-far-livet-att-frodas/