Sankta Lucia – Natten går tunga fjät

Lucia morgon Bild; Jonna Jilton

Natten går tunga fjät,
runt gård och stuva.
Kring jord som sol’n förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus,
stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Tyvärr lever Lucia lika farligt i dag som den heliga jungfrun gjorde, som enligt legenden levde på Sicilien i Syracusa. Hon var varmt kristen, delade ut mat till nödlidande, men förföljdes för sin tro av den romerske kejsaren Diocletianus, som såg kristendomen som ett hot. Lucia led martyrdöden. Ljusen i hennes krona symboliserar ett löfte om att ett större ljus snart skall tändas i vintermörkret, julens ljus. Kristna förföljs torteras och mördas i muslimska länder utan att Svenska kyrkan reagerar, ett arv från vår fd ärkebiskop, som välkomnade imamer i predikstolen.

Fria Tider den 11 december:

”Mariehemsskolan i Umeå har beslutat att ”avkristna” Lucia, och istället ha ett Luciatåg som är ”könsneutralt och utan religiösa inslag”. Körledare Jörgen Persson säger till SVT att detta beror på att skolans kör nu är ”diversifierad” och att muslimska barn förbjöds (av sina föräldrar får vi anta) att vara med om det fanns kristna inslag.

Vad Persson och Mariehemsskolan gör är att förvägra de svenska barnen deras kulturarv, och istället kräva att svenskarna anpassar sig efter ickesvenskarnas kultur och religion. Det är ett svenskfientligt beslut som aldrig bör accepteras, och vi i det svenska folkets intresseförening Det fria Sverige uppmanar samtliga svenska föräldrar på Mariehemsskolan att protestera.”

——————————————————————————————————–

Jag kan med sorg konstatera att kejsaren Diocletianus har korrekta lärjungar även under 2000-talet, som vill avkristna vår Lucia högtid och släcka ljusen i hennes krona. Bara tanken på att jag som flykting med mina flickor i ett muslimskt land skulle ha krävt att alla islams symboler och Koranens innehåll skulle sopas bort i det offentliga rummet, är barock. Då hade martyrdöden kommit snabbt.

Vad skall vi assimilera och integrera till, när vår egen kultur, våra egna traditioner sopas ner i graven av dårskapen från vår vänsterliberala PK eliten.

Hur skall vi kunna öppna oss för andra kulturer, när vi tvingas förakta vår egen?

Relaterad källa; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/mariehemsskolan-valjer-bort-julinslagen-i-arets-luciatag-alla-ska-kanna-sig-inkluderade