Metaller lockar USA och EU där Kina och Ryssland har trumf på hand

USA har länge varit ensam världspolis som skall rycka ut och skydda demokratin. Dess medel har varit statskupper, militära invasioner, beväpning av oppositionella och valpåverkan, något som tycks vara helt bortglömt i dag. Deras militära bravader sträcker sig över hela jorden.

Proletären gjorde en sammanställning under 2019 på länder i alfabetisk ordning som fått besök av världspolisen, utan att folket bjudit in dem, vars illustration jag åter visar i detta inlägg.

https://proletaren.se/artikel/karta-har-har-usa-krigat-stott-kupper-och-paverkat-val-sedan-andra-varldskriget

 GRAFIK: ARTUR SZANDROWSKI
USA har invaderat, stött kupper och blandat sig i val i länder på alla kontinenter – utom möjligtvis Australien och Antarktis.

Nu börjar kartan att ritas om, för Kina har seglat upp som en utmanare till USA som ”världens supermakt” och har idag en ekonomi, som snart är starkare än USA:s och EU:s.

Kampen om naturtillgångar har varit källa till konflikter, uppror och krig genom mänsklighetens historia. Länder som har tillgång livsviktiga råvaror för den moderna världen har trumf på hand.

Västvärlden med expansion av sin instabila kreditekonomi, behöver fasta världen som metaller och råvaror, som motvikt för att hålla ekonomin i schack.

I dag sitter EU och USA med Svarte Petter och Kina med alla essen tätt följd av Ryssland, Bolivia och Afrika som har metaller som är oumbärliga i halvledartillverkning, som är förutsättning för elektrifiering, då Rockefeller med sina kumpaner har bestämt att vi måste ha ett fossilfritt samhälle för att rädda klimatet, dvs. deras profit.

Alla bilder
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halvledare

Antalet råvaror ökar ständigt på EU-kommissionens lista över kritiska råvaror 2020, SGU, EU-kommissionen, https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/samhallets-behov-av-metaller/lista-over-kritiska-ravaror-2020/ som nu uppgår till 30 st, som behövs inom elektronik, som datorers plattskärmar, i mobiler, för tillverkning av solceller, katalysatorer mm.

Vaken.se räknar upp de viktigaste metallerna och var de finns i artikeln https://www.vaken.se/vad-alla-bor-veta-om-rysslands-krig-i-ukraina/

Vaken.se, är en gräsrotsrörelse politiskt och religiöst oberoende, som startade under 2004. Kunskap är makt, är deras ledstjärna och kunskapsspridning dess medel. Vaken är del av en större löst knuten global rörelse för sanning och rättvisa. https://www.vaken.se/en-kort-introduktion-till-vaken-se/

I Ukraina finns 70 % av all neon som behövs i halvledartillverkning, där Taiwan har rekord i framställning. Att luta sig mot väst till EU/Nato är ingen bra strategi, det väcker lätt både den ryska björnen och den kinesiska draken.

Ryska björnen är en symbol där Ryssland liknas vid en björn. Symbolen har använts sedan 1600-talet och har genom historien symboliserat såväl Kejsardömet Ryssland, Sovjetunionen och Ryska federationen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryska_bj%C3%B6rnen

Visa information om relaterad bild
Bild; se depositphoto.com

Den kinesiska draken är inte som de västerländska som oftast ses som eldsprutande vidunder utan är vanligen förknippad med vatten och står för makt, vishet, fred och harmoni. Wikipedia.

Bildresultat för Den Kinesiska Draken. Storlek: 144 x 108. Källa: marinasbay.blogspot.com
Bild; Wikipedia.

Läs gärna https://detgodasamhallet.com/2022/03/04/bitte-assarmo-svenska-publicister-med-hog-svansforing/#more-56214 där Bitte Assarmo skriver om vänsterliberala chefredaktörers höga svansföring, deras självöverskattning slår nya rekord!

7 tankar kring ”Metaller lockar USA och EU där Kina och Ryssland har trumf på hand

 1. En intressant artikel om El-bilar och Lithium-batterier – och metaller – en inledande
  information om det stora biltransportfartyget Felicity Ace som nu ligger på Atlantens botten efter släckningsförsök av brand med ca 4000 tyska premium/lyxbilar från Volkswagen-gruppen ombord – på väg från tyska kusten till Nordamerika -Rhode Island
  hela besättningen kunde räddas av Portugisiska kustbevakningen – men efter ca en veckas brand gick tydligen fartyget inte att hantera.
  Hur har denna händelse uppmärksammats i MSM ? – det passar förstås dåligt in på
  den gröna omställningsagendan att batterierna är så eldfängda

  https://www.globalresearch.ca/truth-about-electric-cars/5772863

  1. Jag har mailat till SVT om olyckan men den ska tystas ner för att inte folk ska uppmärksamma faran med dessa battirier och all miljöförsöring den skapar

  2. Du har stort medhåll av min bror, långtradarchauffören. Många bil batteri bränder kommer att tystas ner. Media har redan börjat. När fokus är riktat mot Ukraina-Ryssland då kan mycket döljas, som inte får uppmärksammas av det globala styret.
   Från din länk;
   ”…..Den märkliga moralen i berättelsen är att miljöaktivister, inte ens med sina egna mått mätt, är särskilt bra på att praktisera vad de predikar. Om, som klimatförändringskämpar insisterar, våra bilar ”dödar planeten”, då är det de dygdiga bland oss ​​som dödar planeten snabbare. Att ett sådant hyckleri från de gröna eliterna har stått oemotsagt så länge är anmärkningsvärt. Det kan absolut inte hålla.”
   Litium kräver enorma mängder grundvatten vid framställning, brandfarligt, går ej att släcka på konventionell väg, ett bilbatteri kräver 14 kg kobolt, där barn utnyttjas främst i Kongo, gruvnäringen förstör miljö och grundvatten. Men det är petitesser för sig Stenevi och Bylund, Rockefeller dynastins nyttiga idioter.

  3. När det gäller biltransportfartyget Felicity Ace har det nu kommit fram att det rör sig om ett par elbilar. Lasten bestod av fossilbilar. Att elbilar är värre än fossilbilar stämmer när det gäller Europa och USA, men inte Kina. Väst har inte utvecklat några elbilar som Kina, man har bara petat in en elmotor och massa batterier i en gammal fossilbils konstruktion. Kina har utvecklat helt nya fordon från grunden. Batterier är inte alls eldfängda i en korrekt anpassad konstruktion. Samma gäller bensin. Du ställer väl inte en dunk bensin på passagerarsätet med en slang i inför resan. De vet hur bensin skall behandlas.

   Fossil bilar brinner betydligt oftare. Risken är vid laddning med batterier, och jag tror inte några bilar laddades på biltransportfartyget Felicity Ace. Vad det rör sig om är att stater, bilbolag, oljebolag, vägbolag, med flera är i panik. Elbilarna sänker deras inkomster radikalt. Dom har drivit massiva kampanjer i Kina för att stoppa Kina att utveckla elbilar. Den negativa publiciteten är en sådan kampanj. Batterier från Kina är säkra, när dom hanteras rätt. Du häller väl knappas ut en liter bensin i köket för att laga middag. Bensin skall hanteras säkert, så även batterier.

 2. Bitte Assarmo är ett av genierna inom journalistiken.
  Skriver även i NyaTider, en oumbärlig veckotidning för den som önskar en motvikt till main stream media, MSM.

  Har sett Assarmos artiklar även i veckotidningen Kvällsstunden.

  1. Tänk om man också kunde få läsa dem i DN, SvD, men hennes klarsynthet tolererar nog inte Bonnier. Allt för många läser bara sin lokaltidning ofta i vänsterliberal tappning och då litar man fullt ut på Magdalena Andersson med hennes ministrar.

Kommentarer är stängda.