Informationsbrev från riksstyrelsen Nej till Nato dec-2021

”Hej alla Anti-Nato vänner.

Vårt arbete fortsätter oförtrutet Läget har inte förbättrats utan tvärtom har motsättningar skärpts. USA under Biden har knappast blivit fredligare utan fortsätter ivrigt att öka spänningen i världen bl.a genom att attackera Kina på olika sätt genom handelsblockader och provokationer i Kinas närområde. 

I Europa syns inga tecken till avspänning utan EU trappar upp attackerna mot Ryssland. Sverige bidrar till upprustningen genom att Hultqvist lovar att arbeta för att sända svensk trupp till Ukraina. Ett positivt  faktum är att Magdalena Andersson förklarat att Natomedlemskap inte aktuellt för Sverige. Men som vi alla vet arbetar regeringen envist vidare på samarbetslinjen med Nato.
Bland annat har svensk militär nyligen i november genomfört övningar på Gotland med USA:s Navy Seals och gröna baskrarna under 2 veckor. 

Under hösten har arbetet för frisläppande av Julian Assange  fortsatt intensivt framförallt i Stockholm. Regelbundna appell möten  med flygbladsutdelning har genomförts varje vecka. Ett mycket lyckat möte 21.11 med mer än 130 deltagare ägde rum på teater 3 i Stockholm med Nils Melzer, författare till en ny bok om Julian Assange. Dock ännu inget besked efter senaste rättegången med Assange vad gäller utvisningen till USA. Kampen går vidare. Nästa opinionsmöte 4.12 på Sergels torg kl 12 i Stockholm. 

Sedan sist har vi i Nej till Nato återupptagit våra aktiviteter på gator och torg. Göteborg har varit speciellt aktiva och har haft flygbladsutdelning varje vecka under hösten. Även i Stockholm har flygbladsutdelning skett under hösten. Växjö har ordnat möte om FN;s fredsbevarande roll på FN dagen 24.10. På flera orter som Karlskrona, Borås, Uppsala och Luleå har flygbladsutdelning och appell möten skett.

Stockholmsgruppen ordnade 26.11 en fest med sång, musik, mat och några tal av Lars Drake och Agneta Norberg med drygt 40 deltagare. Mycket lyckat.

Arbetsgruppen Kärnvapenförbud.Nu har fortsatt sitt arbete. Bortåt 10 000 har delats ut och 10 000 nya har tryckts upp. Dessutom har vi tryckt upp  300 broschyrer som spridas ut. Flygblad och broschyrer går att beställa från ekbom.staffan@gmail.com. Drygt 70 organisationer i hela Sverige och 30 ”kändisar” har anslutit sig till uppropet som kräver att regering och riksdag godkänner FN:S kärnvapenförbud. Vi har sänt motioner som stopp på militärens nedsmutsning av miljön till klimatriksdagen nästa vår.

Vi arbetar även  på att upprätta en lista för kontaktpersoner på olika orter. Riksföreningens styrelsemöte 7.10 beslöt att inrätta ett arbetsutskott(AU) som består av Lars Drake ordförande, Eva Jonson vice ordförande och Anders Åsman kassör. AU har ansvar för styrelsens löpande  verksamhet. Ulf Sparrbåge har tillsammans med några experter förnyat vår hemsida på nätet som har blivit klart mer tillgängligt. Arbetet fortgår dock. Eva Jonson har stor arbetsinsats gjort en ny anti Natotidning nr 3 och en fredskalender 2022. Upplagorna är till stor del slut. Betalande medlemmar har fått ett exemplar av vardera skrift gratis.”

Bildkälla; riktpunkt.nu

Bildresultat för nej till nato

Avslutningsvis kommer här några rader från en bloggvän, som synliggör dubbla måttstockar från väst medias propaganda, när han jämför Natos uppvaktning av Ukraina med Chrusjtjov:s hjälpförsök till Castro, som vi minns som Cubakrisen.

”Hej Harriet!

Ifall Maggan avskedar Strandhäll och Eneroth nu, så är nog skandalen tämligen glömd till valet nästa år. Om de istället får stanna i regeringen, så blir det väl en surdeg som sänker S  i valet.  Oppositionen borde således önska att de stannar och utgör draghjälp.
Angående Rysslands ovilja att ha Nato i Ukraina, dvs inpå sin gräns, så säger Väst att varje land bestämmer själv hur dess försvar ska se ut.
Va bra!
Men jag kan inte minnas att samma aktörer sa så, när Krusse år 1962 ville hjälpa Castro att rusta upp med ryska stridsflygplan på Kuba. USA röt då till och sa att de kommer bomba dylika leveranser. Krusse beordrade omedelbart sina skepp att vända hemåt med lasten, innan de ens nått Kubas kust.

Våra propagandamaskiner, medierna, använder som vanligt två måttstockar.”

https://da.wikipedia.org/wiki/Cubakrisen

Bild från You Tube 1962

Bildresultat för kuba krisen

I dag; Biden warns Putin of a strong response if Russia invades Ukraine

Bildkälla; wahhingtonlatest.com 2021

Bildresultat för biden putin

Biden samtalar i idag med Nato samt av Ryssland hotande länder, kanske skall Putin samtala med länder som hotas och har angripits av USA??

https://www.svd.se/biden-diskuterar-ryssland-med-nato?utm_source=SvDNV2V&utm_medium=email&utm_campaign=2021-12-09

3 tankar kring ”Informationsbrev från riksstyrelsen Nej till Nato dec-2021

  1. SJÄLV ser jag mig enbart som en besviken f.d sosse jag har nu varit medlem i SD tre år Eftersom SD inte förrän nyligen fått smaka på den minsta munsbit av maktens sötma har jag inte kunnat bli besviken men jag bävar inför tanken då SD skall få den verkliga maktens beslutsvånda

Kommentarer är stängda.