Olle Ljungbeck ger rasist-upprörd politiker svar på tal

Helena Englund (L), ojar sig i Gävle Dagblad, 4/8 om rasism inom vården. Hon anser att vi borde göra mer för att motverka detta, förmodligen menar hon med ”Vi” andra änglakörspolitiker. Och de utsatta är givetvis invandrare. Att svenskar kan bli utsatta för rasism av invandrare finns inte i hennes lilla hjärnkontor.
För anställda och utsatta patienter vågar inte anmäla, när de utsätts för rasism av invandrare. Kriminella gäng med sin klan som kräver förturer och skall anmäla personal på akuten och vårdavdelningar. De kan leva amok och skrämmer och tom skadar andra patienter (Jag själv blev redan under min yrkestid som sjukgymnast 1969-2012 utsatt för hotelser av missnöjda invandrare som önskade funktionsintyg för mera bidrag).

Tag med dig din man”, sa en väninna till min syster om du skall få bra bemötande av den utomeuropiska läkaren, det räcker om maken sitter så han syns bredvid Dig i väntrummet.
(Kanske jag som ingen har, kan göra ett upprop på bloggen om lite manshyra inför nästa läkarbesök?)

https://www.gd.se/artikel/debatt-vi-behover-gora-mer-for-att-motverka-rasism-inom-varden

—————————————————————————————————

”Det har blivit alltmer vanligt att politiker uttalar sig om sådant de inte vet något om. Du Helena Englund utgör inget undantag. Samma besser-visseraktighet som landets statsminister ger uttryck för. Ni politiker förfasar er över ord och uttryck, men är totalt oförmögna att göra något åt det som rent faktiskt är  fel, i er rädsla för att bli kallade rasister eller invandrarmotståndare. Här skall Du därför få dig en tankeställare; 

Jag vårdar sedan en tid en nära anhörig som drabbats av det ni aldrig vågar tala om. Hur sant och verkligt det än är i er skräck för att bli beskyllda för rasism. Denna person som jag nu vårdar sedan tre år sedan blev då hastigt sjuk med svåra smärtor. För oss var det därför nödvändigt att omgående söka läkar-hjälp på en av Gävles hälsocentraler. Den läkare vi anvisades visade sig vara en invandrare som förklarade att han inte kunde ställa någon diagnos och därefter ge behandling.

SvD: Tar tid för utländska läkare att legitimeras

Den svenske läkaren var ledig varför hon fick återkomma om 14 dagar då den svenske läkaren skulle vara tillbaka. Efter 14 dagar besökte vi ånyo hälsocentralen med samma resultat. Beskedet vi fick var att den svenske läkaren fortfarande inte var i tjänst varför vi ombads återkomma ånyo efter 14 dagar.

Tyvärr blev min anhörig så dålig redan efter en vecka att vi trots tidigare besked tvingades uppsöka läkare på nytt på hälsocentralen. Samma besked som förra gången. Den svenske läkaren fanns inte på plats och då kunde varken diagnos ställas eller behandling ske. Vi hann emellertid inte mer än få detta besked då min anhörig svimmade och föll till golvet. Ambulans larmades som förde henne till lasarettet för omedelbar behandling. Beskedet vi fick en dag senare var att om vi väntat med behandlingen mer än två timmar hade hon avlidit. Min anhörig är fortfarande inte frisk.

Det som genomsyrar er politiker som är bärare av godhetssyndromet är att ni aldrig vågar säga sanningen om sådant som har med invandrare och migration att göra.

Nej vi andra skall tvingas att förneka verkligheten som ni gör varje dag annars är vi rasister. Självklart var felet i första hand politikernas och tjänstemännens och inte den invandrade läkarens, som inte garanterade de sjuksökande sådan läkare som besatt nödvändig kunskap. Den invandrade läkaren borde emellertid självklart fått redogöra för sin kompetens. Men den som hade krävt detta hade självklart varit rasist i era godhetsapostlars ögon och öron.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

11 tankar kring ”Olle Ljungbeck ger rasist-upprörd politiker svar på tal

 1. I länken nedan belyses ”Vem vill egentligen ta emot en invandrare ?”.
  Intervjuerna nedan bekräftar hur illa ställt det är hos det svenska ”psyket”.
  Hur kan man som ”svensk” rösta för fortsatt migration med 100 000 om året till 2070?
  I Intervjuerna tycker alla att det är bra att vi tar emot flyktingar, men ingen vill ha dem hemma hos sig när frågan senare kommer på tal!!!
  Denna nedanstående länk borde varenda ”svensk medborgare” se och begrunda om: Är det ett förfall av Sverige som jag röstat för genom alla åren?
  Istället för en gemensam uppbyggnad av en bra välfärd för alla ”svenskar” undrar man om NI har gett bort den, politiker?

  https://www.youtube.com/watch?v=zkPJCWGnZNQ

  På sikt beräknas invandringen öka från
  dagens nivå till drygt 100 000 per år

  https://www.scb.se/contentassets/c25319b4baa34f5d94b91edfe2034d6d/be0401_2021i70_br_be51br2101.pdf

  1. Politikers globala propaganda apparat har omslutet hela samhället med sin godhet (ej för medborgare) och utåt håller folket med, men i praktiken gäller motsatt handling. Precis som i moskén, fredliga mecka suror lyfts fram utåt, men inne råder krigiska Medina suror med Koranens hat mot otrogna. Ett ”massivt verbalt strypkoppel” som R.B. uttryckte det i sin kommentar den 11/8.
   Teori och praktik har alltid haft stort avstånd hos makthavare, där makt, girighet och karriär prioriteras framför folkets väl.

 2. Det finns säkert en del. Det är svårt att komma till tals. Dessvärre är det ett massivt verbalt strypkoppel på folk. Brödfödan kommer i första hand. Yttrandefriheten är kringskuren. Murvlarna (inte alla) granskar folket åt makten. Det går inte att tiga ihjäl sanningen i längden. Betrakta Lukashenkos irrfärder och förnekelser.
  Enade vi stå, söndrade vi falla. (Vad sysslar statsministern med?) Det finns goda exempel på sanningsmedia. De är behövliga ljusglimtar. Björn Ranelids rakryggade krönika från i början av juli är befriande och inspirerande att läsa. Björn Ranelid och likasinnade förtjänar all uppmuntran och stöd. Det gigantiska mörkret är att mer än 50 tidningar vägrade ta in krönikan. Det säger allt om murvelmedia, där feghet, ynkedom och demokratisk inskränkthet är förhärskande. Murvlarna tar efter behag yttrandefriheten (grundlag) med en klackspark. Men hur länge till?

 3. Om man inte erkänner eller vill förstå dessa importerade problem, dess orsaker och kostnader, kan man inte heller lösa dem. Vi behöver öppna, ärliga och rakryggade politiker som med kraft tar tag i eländet och levererar goda resultat.

 4. Jag hade 2 bekanta som blev bemötta av invandrare läkare.
  Den första läkaren skrev ned de symptom som den sökande patienten förmedlade. Han antecknade på sitt språk. Denne patient avlider senare. I efterhand begärdes journalen och där fanns inte antecknat de symptom som förmedlades vid det första mötet mellan läkaren och patienten. Hade det varit en svensk läkare då borde han ha vetat var man skulle sätta in åtgärder efter provtagning. Istället plågas denna människa i 6 månader tills denne avlider.
  Enbart på grund av mottagande läkares brister i det svenska språket som medförde att han ”inte journalförde dessa viktiga förmedlade symptom” från både patienten som från anhöriga.
  Den andre läkaren också av utländsk härkomst vägrade att titta den kvinnliga patienten i halsen trots att det var halsproblem som hon sökte för!
  Läkaren skrev ut ett helt verkningslöst piller. 3 månader senare blir patienten så sjuk att denne under ett antal år plågades dagligen ända fram till sin död. Enbart på grund av att denna läkare ”vägrade” att titta den kvinnliga patienten i halsen.

  Min slutsats: Det första mottagande av patienter som söker sig till vården bör ske på det villkoret att både läkaren och patienten är av samma härkomst. Detta för att undvika missförstånd i kommunikationen och framförallt att patientens förmedlade symptom också journalförs. Läkare som har svårt med språkförståelsen medför ju per automatik att journalföringen brister. Detta medför ju att de övriga läkarna grundar sina diagnoser på vad journalen säger. Om mottagande läkare inte antecknat korrekt vid mottagandet då blir även de kommande behandlingarna felaktiga. Konsekvensen blir att patientens situation förvärras hela tiden förutom all den tid som patienten upptar från sjukvården.
  ps. Invandrare vill ha och får läkare från ”sitt” land, medan svenskar ska skämmas för att de vägrar bemöta invandrarläkare!

  1. Ett utmärkt förslag! Skicka denna kommentar till statsmedias insändarsidor och till riksdagspolitiker, främst de som rasistanklagat oss svenskar, om bara några tar del av den, så kan droppen urholka stenen.

 5. Har egen erfarenhet av detta. Var på vårdcentralen för rutinbesök. Har där aldrig träffat en infödd nordboläkare. Endast folk från Mellanöstern – Afrika. Sist en från söder om Sahara. Ofattbart otydlig och långsam. Fick intrycket att något inte stämde. Nästa gång frågade jag om denna. Svar: ”Han är inte kvar”. Av sköterskans nedböjda blick och tonfall framgick outtalat att något var fel. Jag är 40-talist och född i Sverige. Vilka efterfrågar detta Sverige? Vilka politiker går öppet till val till detta Sverige?

  1. Vi är många som delar Din och Olle Ljungbecks erfarenheter, men vi kallas i vanlig ordning för rasister. Sjukhusledningar skickar dessa undermåliga läkare bara vidare, livrädda för att avslöja deras patientfarliga kompetensbrister. Snart är alla i samhället integrationens krockkuddar, med undantag av politiker. Skulle alla professionsbrister hos utomeuropiska arbetare/tjänstemän/chefer avslöjas, då skulle den globala värdegrunden gå i kras och det tillåter inte globalist maffian, utan då kallas vi som klagar med wisselblåsare för rasister. Alla måste vara lika och flexibla för att den nya världsordningen skall kunna ersätta nationalstaterna och därmed sopa bort demokratin. EU är dess förtrupp, där svenska representanter lägger sig platt. Där äger Löfvens högtidsstunder rum, när han skänker bort fosterlandet, under solidaritetens täckmantel.

 6. ”….Det som genomsyrar er politiker som är bärare av godhetssyndromet är att ni aldrig vågar säga sanningen om sådant som har med invandrare och migration att göra….”
  Tack för dessa klarsynta ord Olle Ljungbeck!

Kommentarer är stängda.