Självklart är invandringen/migrationen efter 2000-talet en belastning.

Av Olle Ljungbeck.

Han tar i detta inlägg upp den stora skillnaden i vilja till assimilerng och integration mellan invandrare som kom före och efter 2000 -talet. Tidiga invandrare som kom eller flydde till Sverige har starkt bidragit till samhällets uppbyggnad, de som kom senare har tvärtom raserat stora delar av Moder Svea. Skillnader finns i religion, kultur, traditioner, kriminalitet som många migranter från Mellanöstern och Afrika är uppfostrade med och har fört med sig till ett naivt och kravlöst Sverige.
Ljungbeck visar tydligt hur rödgröna politiker vägrar ta in verkligheten, i stället mobbar och svartmålar de SD med Åkesson som gör det, vilket för tankarna till Hitlers demonisering av judarna. Han varnar för fortsatt maktinnehav av Stefan Löfven, med stöd av en lika maktgalen Annie Lööf, vilket kan innebära att tänka fritt blir ett minne blott, precis som i en diktaturstat.

Bildresultat för Stefan Löfven och Annie Lööf

——————————————————————————————————–

”Självklart är invandringen/migrationen efter 2000-talet en belastning.

Självfallet förnekas ovanstående av de som lider av godhetssyndromet som innebär att Du inte får erkänna verkligheten och till följd av detta inte får säga sanningen.
De har inte minsta känsla för det lidande som ett stort flertal av migranter efter 2000-talet orsakat vårt svenska folk. Inte heller vill de erkänna den materiella förödelse vi tack vare denna invandringen drabbats av. De som förnekar denna otvetydiga sanning kan inte betraktas som friska eftersom de då också förnekar verkligheten. Därför bör de behandlas som sjuka personer i motsats till oss som utgår från verkligheten i våra resonemang.
Det som gör skillnaden varför tidigare invandrare (före 2000-talet) i stort sett smält in i det svenska samhället och invandrare efter 2000-talet inte gjort det utan tvärtom är på väg att förstöra vårt land är följande;

Invandrare före 2000-talet rekryterades i huvudsak från europeiska nationer.  Vi europeér har  en i stort sett gemensam samhällssyn, kultur, religion och historia. Dagens invandrare har en kultur och samhällsbildning som på flertalet områden helt skiljer sig från den europeiska. Flertalet av staterna varifrån invandrarna i dag kommer ifrån är till huvuddelen diktaturer. Religionen -islam- är statsreligion som innebär  bl a lagstadgad ojämlikhet mellan kvinnor och män. Synen på kvinnors och mäns rättigheter är totalt olika våra. I de utomeuropeiska staterna tillåts mannen ofta med lagen som stöd att förtrycka ja tom misshandla kvinnor. Migrantstaterna är inte heller rättsstater i Förenta nationernas mening. De stater där islam är statsreligion har inte anslutit sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utan har en egen deklaration – Kairodeklarationen – som inte når upp till kraven för en rättsstat. 
De som inte ser och erkänner denna verklighet kan aldrig betraktas som till-förlitliga och trovärdiga, varför vi alltid måste ifrågasätta deras åsikter.
Om vi tar ett enda exempel (flera sådana finns givetvis) för att åskådliggöra skillnaden mellan europeisk contra utomeuropeisk (där islam är statsreligion) invandring ser vi klara och extrema skillnader. Till exempel den finska invandringen till Sverige som sammantaget rört sig om mer än en miljon. Den har generellt sett varit enbart positiv.  Det positiva finska invandrare tillfört Sverige på olika områden går knappast att mäta.
Motsatsen är de migranter som efter 2000-talet kom från afrikanska och arabiska länder och till stor del har en icke demokratisk samhällssyn och en  ”kultur” som i stor omfattning är en belastning för europeiska stater liksom en omfattande kriminalitet. Denna enormt stora skillnad mellan Europeiska samhällen i förhållande till de samhällen från vilka invandrarna i huvudsak kommit efter 2000-talet gör det helt omöjligt att samleva under fredliga och trygga förhållanden. 
Eftersom denna skillnad gjort sig så enormt tydlig i form av mord, våldtäkter, rån, terror, skjutningar, anlagda bränder etc från migranter efter 2000-talet måste migrationen från dessa länder helt upphöra.

Eftersom S, C, MP, V inte vill se eller låta oss andra beskriva denna verklighet måste de medlemmar i nämnda partier som vägrar se verkligheten betraktas som eskapister. Synonymer till detta är verklighetsflykt, flykt undan nuet, samhällsfrånvändhet etc. Sådana människor är givetvis inte friska eller normala i ordets rätta mening. Trots övertygande bevis vägrar de se eller acceptera verkligheten. Deras uppfattning av verkligheten måste därför betraktas som antingen sjuklig eller en medveten förfalskning av denna.

Detta är skrämmande för det är precis vad diktaturer och diktatorerna bygger sin makt på. Genom att förneka verkligheten och sprida falsk information kan de ofta hålla sig kvar vid makten så länge att de hinner rasera ett land på nästan alla områden. Alla vet vid det här laget att Stefan Löfven är den mest ointelligente  och maktgalne statsminis-ter vi någonsin haft. Att med ovanstående som underlag dra slutsatsen att det finns en parallell mellan å ena sidan Hitlers och nazismens demagogi, demonisering och förföljelse av judarna och å andra sidan S, C, MP och V demonisering av Sverigedemokraterna (SD) och dess medlemmar är otvivelaktigt.

Det finns redan immigranter anslutna till S som uttalat att de skall döda Åkesson om han får politiskt inflytande. Men det finns också S-medlemmar som hotats med uteslutning från socialdemokratin om de umgås med sverigedemokrater !

Verkligheten visar därför på ett flertal omständigheter och uttalanden som innebär samma hot och förföljelse mot Sverigedemokrater som nazisterna stod för i Tyskland. Detta tillåts ske utan att de medier som (och detta är flertalet)sympatiserar med godhetsapostlarna och verklighetsförnekarna liksom i Tyskland under nazismen ingriper, och därmed enligt grundlagen försvarar rättsstaten.Eftersom jag är på mitt nittionde år har jag själv upplevt tiden då Hitler och nazismen var på väg att krossa vår civilisation.

Mycket av det som från de styrande politikernas sida sker och uttalas i dag påminner mycket om den tiden. Sverige har med andra ord under Stefan Löfvens regeringstid avlägsnat sig så långt från rättsstatens grundläggande ideèr och principer att det finns ett stort hot att om han får fortsätta med stöd av Annie Lööf m fl är oliktänkande åsikter inte längre tillåtna. VAD EN SÅDAN UTVECKLING innebär, är en fråga, som alla svenskar borde ställa sig

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

9 tankar kring ”Självklart är invandringen/migrationen efter 2000-talet en belastning.

 1. Tack Olle för dina viktiga och riktiga välformulerade tankar och verklighetsbeskrivningar – all respekt !

  Noterade i torsdags morse 15/7 SVT 1-morgon ett nytillskott på nyhetsläsningen –
  en ung man med ”annan etnicitet” och ett utomeuropeiskt namn förstås ,kompletterat
  med skägg och sydsvensk dialekt – tänkte direkt från Malmö -trakten, möjligt jag är fördomsfull nu och har fel – klart att i dessa trots allt semestertider så ska nya förmågor testas – vi ska tillvänjas – okej jag vet det är inte nyttigt att se o höra på SVT.

  1. Inkluderingen skenar på SVT/SR precis som inom försvar och polis.
   Tillvänjning till global hemvist sker efter metaforen den kokta grodan.
   ”En levande groda som läggs i en kastrull med hett vatten hoppar snabbt upp igen. Den groda som däremot läggs i en kastrull med kallt vatten, som man sedan sakta värmer upp, simmar runt i det allt hetare vattnet tills den är kokt.”

 2. Harriet, du behöver inte beklaga dig för dessa ”nya” spamattacker. Det hela visar bara på hur man genom inlägg försöker manipulera besökarna på din hemsida genom att göra massutskick. Ju fler spamattacker desto intressantare borde allmänheten uppfatta att din hemsida är. Tydligen förmedlar den sådan sanning att man lägger mycket energi på att skicka missvisande information i kommentator fälten. Politikerna måste vara skräckslagna eftersom man ägnar sig åt misskreditering av hemsidor som din, Harriet. Kort sagt: Spamattacker, indikerar inte det på att politiker/företag göra allt för att minimera sina ”korruptionsverksamheter”, ifall de skulle komma fram i allmän dager? Omoralisk förebyggande politisk verksamhet, är precis vad det är. Eller vad säger ”spamfolket” själva?

 3. Näringslivet har inget behov av lågutbildade och analfabeter med icke västerländska värderingar.
  Det har däremot migrationsindustrin som betalar med medelklassens skatter. Dessa räcker inte till för utbyggnad och underhåll av infrastrukturen i landet.

  På ett par årtionden har befolkningen ökat med en fjärdedel. När kommunala VA-system byggdes ut på 1900-talet fick kommunerna statsstöd för reningsverk. Nu går pengarna till invandrare och VA-taxorna måste höjas. Sverige hade ett starkt försvar och förråd av strategiska varor. Skolor och universitet hade hög kvalitet.
  Nu har vi hemspråksundervisning.

  1. ”Näringslivet har inget behov av lågutbildade och analfabeter med icke västerländska värderingar.
   Det har däremot migrationsindustrin som betalar med medelklassens skatter….”
   Denna mening säger allt om landets förfall.

   Ps. Beklagar nya spamattacker, trots virusskydd, hundratals svartlistningar av ord, jag kastar flera ggr/dag dessa i papperskorgen Ds.

  2. Ja, men globalisering kräver att det pumpas in analfabeter i västvärlden för att försvaga och söndra nationer, som enklare sammanfogas.

   Migrationsindustrin må syfta till självändamål, men fyller en funktion i en övergripande målsättning.

   Globalister är likgiltiga inför att nationens kvinnor våldtas. De kommer knappast att höja på ögonbrynet över försämrad infrastruktur, varken före eller efter de kört av vägen.

   1. Ytterligare en viktig pusselbit för mig i din kommentar, målet med söndring är att det blir enklare ”att sammanfoga” trasiga nationalstater till en global nation, som styrs av NWO med EU och FN som nu jobbar hårt som vägröjare.

    1. Ja, det måste vara målet med ”mångkultur” vilket alla (som Angela Merkel själv konstaterat!) vet inte fungerar, men som fungerar fruktansvärt väl på ett destruktivt sätt.

     Ser en soppa kokad på tre spikar: konflikter, kriser och konformism.

     Kanske kommer folk (när samhällsförstörelsen är komplett) att böna och be om globala överstatliga lösningar – och skulle processen gå för långsamt kan den alltid påskyndas genom att utnyttja katastrofer och pandemier.

     Nationer töms på sitt innehåll. Nästan som att en global snabbmatskedja köper upp alla nationer och renoverar om. Eller köper politiker och förslavar folket.

     Kvar på menyn blir samma multikulturella sörja och när allt är precis samma sak (när det finns halalslakteri i varje land) blir det simpelt att styra skutan.

     Inget nytt för någon, men tål att upprepas.

Kommentarer är stängda.