Något ruttet finns hos Big Pharma och dess bröder

Skulle Du vilja köpa en ny bil som saknar säkerhetstestning och garanti?

Eller en matprodukt utan innehållsförteckning?

Men, när det handlar om snabbframställda Covid-19 vacciner är det helt OK. Alla måste nu vara solidariska, ett krav som nu också nått fram till barn, där lockmedlen är många.

https://www.svd.se/unga-lockas-till-vaccin-via-appar

Självklart vill ingen bli svårt sjuk och riskera för tidig död, men tveksamheter mot vaccinering måste få debatteras.

I tidigt skede av pandemin stoppades det gamla (billiga) malariamedlet hydroxiklorokin av Big Pharmas pålitliga bröder, det kunde ha räddat hundratusentals liv världen över.

https://samnytt.se/ny-studie-hydroxiklorokin-kunde-ha-raddat-hundratusentals/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic

https://samnytt.se/vem-stoppade-botemedel-mot-corona-i-sverige/

Jag förstår inte vitsen med vaccinpass, när smittrisk finns ändå både mot andra och dig själv trots vaccinering. Majoriteten av patienterna på IVA med Covid-19 är personer > 60 år som fått en spruta. ”Otillräckligt skydd” med bara en spruta säger expertisen, tanken att sprutan kan framkalla sjukdom hos vissa patienter förtigs.

”Nya varianter av covid-19 gör att världen kommer behöva vänja sig vid att bekämpa viruset, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. ”Vi kommer att behöva lära oss att leva med det här viruset under överskådlig tid”, säger WHO-experten David Nabarro….” https://www.svd.se/who-att-utrota-covid-19-ar-inte-ett-rimligt-mal

Nättidningar klassas oftast som fake news, men här tycker jag Christian Elliot, författare och skribent för ”The Defenders” ställer mycket relevanta frågor, med källor för intresserade

https://nyadagbladet.se/debatt/10-orsaker-till-varfor-jag-inte-kommer-ta-nagot-covidvaccin/

Bildresultat för Pfzer moderna vaccin

 Läs mer från Nya Dagbladet, som översatt artikeln.

1. Vaccintillverkarna är befriade från ansvar.

2. Inget tillgång till rå-datan från vaccinstudierna.

3. Ingen säkerhetstestning över en längre tid. 

4. Inget informerat (om risker, fördelar och alternativ) samtycke.

5. Ofullständig rapportering av negativa effekter och dödsfall. 

6. Vaccinerna hindrar inte spridning eller infektion. 

7. Människor drabbas av covid även efter full vaccinering.

8. Uppblåsta covid-dödsantal.

 9. Fauci och andra vid NIAID äger patent relaterade till Moderna-vaccinet.

10. Censur och den totala avsaknaden av vetenskaplig debatt. 


Och inte nog med tvivlet på vaccinet, så konstaterar forskare från Ludwig Maximilians-universitetet i München, att politikers lock down åtgärder har stor osäkerhet beträffande smittspridning.

https://www.foxnews.com/world/germany-coronavirus-lockdown-pandemic-decline-study

Det enda jag är helt säker på är Shakespeares bevingade ord i Hamlet;

“Jag tror att någonting är ruttet här i staten Danmark“, säger Marcellus till Horatio, i pjäsen Hamlet av Shakespeare. De förstår inte ondskan som drabbat Danmark.

Jag tror att någonting ruttet finns i Big Pharma och vill inte förstå ondskan bakom detta virus …..

4 tankar kring ”Något ruttet finns hos Big Pharma och dess bröder

 1. På läkemedelsverket.se kan man läsa :

  Utlämnande på recept av klorokin och hydroxiklorokin begränsas i ny föreskrift
  Hydroxiklorokin (ATC-kod P01BA02)

  Begränsas till följande specialiteter: reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin.

  Klorokin (ATC-kod P01BA01)

  Begränsas till följande specialiteter: reumatologi, hud- och könssjukdomar, barn- och ungdomsmedicin samt infektionssjukdomar.

  Var och en får dra sina egna slutsatser om varför man stoppar verkningsbara mediciner..

  https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/utlamnande-pa-recept-av-klorokin-och-hydroxiklorokin-begransas-i-ny-foreskrift

  1. Allt som konkurrerar med och kan skada BigPharmas vinster måste ju stoppas. Staten försökte även förlöjliga TCM. Det brukade kallas korruption.

 2. I Kina har man nu offentliggjort statistik över vaccinationer. Omkring 850 miljoner är nu vaccinerade, det finns sju vaccin godkända, inget utländsk har godkänts. Inte en enda allvarlig biverkning har inträffat, myndigheterna är förbluffade.

  Här är en lista på varför Kina har lyckats så bra.
  Att förebygga i Kina är viktigare än vård. Covid är i stort utrotat i Kina, åtminstone i större delen av Kina. Idag finns inga som helst restriktioner. Alls uppmanas att ta ansvar.
  — I Kina är folk vana vid att ta ansvar för sig själva och andra. Man väntar inte på beslut, regler och förbud från myndigheter.
  — Man arbetade intensivt förbyggande med TCM och vitaminer. Den som känner sig lite ”stukad” tar omedelbart Lianhua Qingwen, C och D vitaminer.
  — Munskydd har tidigare använts flitigt.
  — Folk naturligt distanserar och håller avstånd på eget initiativ.
  — Det finns en väsentlig mognad i att använda digitaltekniken, undervisning gick omedelbart på distans liksom hela affärslivet och shopping. WeChat, vilket motarbetas i Sverige.
  —Umgänge och partis blev digitala. Kina ligger minst tio år före Sverige i utvecklingen.
  — Man arbetade, undervisade och handlade mat på distans, inte i isolering, utan i små grupper. Kontakter reducerades till antal och tid.
  — Kinas samhällen är organiserad i grindstäder och kvarter, utan fritt tillträde, och man begränsade rörelserna in och ut. Bud fick lämna varorna vid grinen. Inga besökare.
  — Kina hade inga totalitära lockdown som helt isolerade människor, man begränsade bara kontakterna, som att handla en gång i vecka istället för dagligen, och varor hissades upp från balkongen, budet behövde aldrig komma in, osv.
  —Kina införde en samhällsservice som fungerade så att alla som besökte ett varuhus kunde registrera sitt besök. Inträffade ett fall på det varuhuset varnades alla som varit där och kunde vidta förbyggande åtgärder för att undvika att bli sjuka, som TCM och vitaminer. Registren raderades efter två veckor.
  —Kina har en mycket utvecklat folkstyre och kultur att regeringen och innevånarna söker gemensamma mål och sedan samarbetar för att nå dom. Alltså motsatsen till en auktoritär regim som i Sverige som alltid vet bäst och delar ut order, inför restriktioner, förbud och tvingar till efterlydnad.

  Så har såg det ut i Kina under 1 maj firandet.
  http://1253985869.vod2.myqcloud.com/ee20c49fvodtransgzp1253985869/4ade939a5285890817762921678/v.f100030.mp4
  Resandet slår rekord, inga restriktioner. Sverige kanske kunde lärs sig ett och annat.

  1. Tack för intressant jämförelse mellan Sverige (den humanitära stormakten som alltid vet bäst) och Kina!

Kommentarer är stängda.