Olle Ljungbecks utmärkta förslag mot kvinnovåldet

”Åtgärder mot kvinnovåldet.
Just nu pågår en debatt bland riksdagens politiska partier om åtgärder mot kvinnovåldet. De förslag som hittills presenterats är ett hån inte minst mot alla kvinnor. Begränsas åtgärderna till de nu föreslagna kommer ingen förändring att ske. De kommer inte att påverka mäns våld mot kvinnor mer än vad en fis lyckas förpesta luften i universum.

Eftersom man inte vill tydliggöra vilka som utför våldet och hur stor del respektive grupp utgör och vilka kategorier de representerar kommer man efter avslutad utredning inte ha nått längre än där man befinner sig i dag. Utredningen måste om den skall lyckas vara förutsättninglös och inte väja för sanningar rörande etnicitet etc etc.
Den regering som efterträder dagens skall bl a göra följande;


1.  Till att börja med utvisa 125 tusen migranter, inklusive alla sådana som       avtjänat  fängelsestraff första regeringsåret.

2.  Sådana migranter som avtjänar fängelsestraff skall ”hyras” in på andra       länders fängelser tills de avtjänat sina straff och därefter inte tillåtas      återkomma.

3.  Förbjuda könsstympning av pojkar ( för flickor gäller redan förbud) vilket       automatiskt kommer att innebära att många självmant kommer att lämna Sverige frivilligt.

4.  Förbjuda klädsel som burkha, slöja etc.

5.  Minska klimatbudgeten till 10 procent av nuvarande och av de miljarder som  frigörs ge 4000 kr extra pr månad till fattig-pensionärer. Förutom att medel avsätts till rening av hav och sjöar skall resterande användas där de bäst behövs till nytta för medborgarna.

6. Dra in allt statligt stöd till pressen/medierna. Medier skall endast få ägas    av enskilda personer inte koncerner som Bonnier och Skibstedt.

7. Förbud mot all invandring exkl sådan arbetskraft som det föreligger behov av.

8. Förbud att verka för innehåll i koranen som strider mot svensk lag och kultur.

9. Alla skolor skall förstatligas och därmed förhindra etablering av skolor där undervisning sker som strider mot svenska lagar och kultur. 

10. Utvisning av alla i familjer där migrantbarn terroriserar svenska barn.

11. Inga ekonomiska bidrag till länder som inte lagstiftat om jämlikhet mellan könen såväl vuxna som flickor och pojkar.

12. För svenskt medborgarskap skall krävas godkänt betyg i svenska.

13. Pröva viljan i riksdagen att ställa regeringarna från 2005 inför riksrätt. Om en majoritet av denna röstar för ett sådant förslag skall riksrätt genom-      föras.
Jag vidhåller att om det man hittills kallat åtgärder  för våldsbekämpning mot kvinnor kommer situationen inte att ändras och kvinnor/flickor kommer att mördas, våldtas, terroriseras som tidigare och detta av invandrarmän till ca 80 procent.


Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Bildresultat för olle Ljungbeck

Olle har helt rätt, så länge man inte vågar identifiera etnicitet på gärningsmännen, då kommer inget att hända. Media är full av symptombeskrivningar, men sjukdomen/massmigrationen är tabu att nämna. Märta Stenevi får fortsätta att hojta om ALLA mäns uppfostran i våld mot kvinnor utan att Löfven lyfter på ögonbrynen. Ett parti som klänger sig omkring 4 % spärren får bestämma landets viktigaste frågor, migration, el.försörjning och klimat. Sånt händer med en maktgalen statsminister, som vill regera i evig tid.

4 tankar kring ”Olle Ljungbecks utmärkta förslag mot kvinnovåldet

 1. Viktigt är att vansinnespolitikens kostnader och konsekvenser lyfts fram i dagsljuset till var och en. Varför förstöra ett fint fosterland? Att rensa upp efter dumskallarna/idioterna är ett ”hästjobb”. Som fyrtiotalist kan man se att förfallet är gigantiskt, ofattbart och i avsaknad av mening och förnuft. De som inte kan se den importerade ”elefanten i rummet” har inte ens politisk ledsyn. Tjänstemannaansvar skall efter demokratiskt beslut införas retroaktivt. EU skall i stort sett fråntas all överstatlighet. Satsa i första hand på nordisk gemenskap. Lagfäst att kriminellas ursprung alltid i öppen demokratisk anda delges med ålder, namn och bild för läsare/tittare. Veckovisa sammanställningar i media. Vid under 18 år även tillsammans med föräldrarna. Quislingar/trojaner likaså. Fängelseplatser upphandlas till lägstbjudande utanför Europa. Företrädesvis i länder som omfattas av Kairodeklarationen.
  Stort tack till Olle Ljungbeck.

  1. DN överträffar sig själv gång på gång. I söndagens DN den 25/4, ”Svenskarna som lockades av IS kartlades tidigt,” enligt vänsterliberala DN är man svensk så fort man passerar gränsen. I artikeln så är det endast Göteborgaren Michael Skråmo som har sitt ursprung i Norden, resten finns att hämta från Mena länder. Moskéerna blev rekryteringscentraler till IS. Gävles storfräsare i jihadstöd och IS beundraren Abo Raad blev nästan helgon efter förvaring hos Säpo under 2019, för vår snälla migrationslag förbjuder utvisning till länder där man kan få skovskav. Nu lever återvändare i högsta välmåga i vårt land, applåderar knivmord och halshuggningar i Frankrike. Skyddad identitet med egen lägenhet går som smort, till skillnad från hedersförtryckta kvinnor,som riskerar sin död om de har modet att försvenskas.
   Hålla, hållå Märta Stenevi sover DU?

 2. Självklara åtgärder i ett land med förnuftiga ledare.
  Nu är det import av bidragsbehövande vänsterväljare som föröder landets ekonomi och skapar kriminalitet och utanförskapsområden.

 3. Utmärkt Hr Ljungbeck. Ditt förslag skall kravlösts verkställas. Blir det inte som så, då får VI kasta ut alla politiker från Riksdagen med omedelbar verkan, eller hur ALLA kvinnor och män?

Kommentarer är stängda.