Regeringens förslag till migrantlag; alla får stanna!

Att knivmord sker mitt på dagen i en spårvagn i Göteborg, är något vi måste anpassa oss till, för det mångkulturella samhällets fortlevnad. https://samnytt.se/man-slaktades-pa-sparvagn-i-goteborg-dog-av-knivskador/

Illustration: Steget efter

Widar Andersson i Folkbladet, skriver om förslaget till ny utlänningslag enligt den så kallade Lagrådsremissen

”…..Alla som kom från Syrien utlovades permanent uppehållstillstånd i Sverige. Inga ålderkontroller genomfördes; den som sa att han var ett barn var ett barn. Den asylsökandes skyldighet att kunna styrka sin identitet avvecklades. Ett särskilt rättighetsregelverk gav de som fått avslag på sina ansökningar om asyl/uppehållstillstånd rättighet att stanna kvar i landet och även rättighet till skola och sjukvård i vissa fall. De inre gränskontrollerna och avvisningsrutinerna har varit satta på sparlåga……./
Huvuddelen av den miljon människor som invandrat till Sverige under det senaste har inte haft några asylskäl och väldigt många har heller inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Som Uppsalaforskaren Che-Yuan Liang nyligen visade i sin SNS-rapport ”Inkomstojämlikhet och boendesegregation” så har andelen lågutbildade låginkomsttagare växt kraftigt i Sverige; vilket innebär stora sociala påfrestningar på flera olika samhällsfronter. Moderaternas ambition att kraftigt minska invandringens totala volym är därför helt och nödvändigt riktig. För Sveriges skull behöver nu först och främst alla som redan kommit hit så snabbt som möjligt fås i arbete och/eller effektiva utbildningar. https://folkbladet.se/artikel/jv9kvgel

Tyvärr delar jag inte Widar Anderssons förhoppning om att ”Asylrätten införs steg för steg,” han har dock rätt i att den avskaffats sedan länge. Förslaget om den nya asylrätten innebär med MP:s alla undantag, att alla som vill får stanna i bidragsparadiset utan krav.

Att komma i arbete och delta i effektiva utbildningar, varför det när bidragen dimper ner utan problem och pensionen blir högre än för de som slitit i lågavlönade jobb hela livet. Dessutom saknas ofta förmåga till både arbete och utbildning, genom ”giftiga ingiften” i ett högteknologiskt land, där enkla arbeten bara finns om de subventioneras med skattemedel.

Upprepar till leda ”I Sverige behöver man inte arbeta, vi får bidrag, du inte veta det?”