Information från ”Nej till Nato”

Informationsbrev från riksföreningen Nej till Nato 28.5 2020

Ånyo ett livstecken från Nej till Nato. Fortfarande lägger corona pandemin en kall hand över verksamheten i alla fall på möten och på gator och torg.

Tyvärr är dock inte Nato/USA och den svenska regeringen passiva utan tuffar på sedvanligt sätt i sina krigsförberedande aktiviteter.

Visserligen har Aurora 20 skjutits upp men en annan krigsövning har startats genom att USA:s bombplan letts in över Sverige 20.5. Samtidigt som ett flaggskepp för Natos stående för norra Europa hade en nyckelroll i marina storövningen Swenex där 2000 sjömän deltog. Flaggskeppet var en norsk fregatt ”fullt beväpnad” som övade luftförsvar, ubåtskrig och strid på ytan i 10 dygn under svensk ledning. Tillika med att USA lämnat Open Skies avtalet som tillåter länder att utföra spaning för att försäkra sig om att motparten inte förbereder militära hotande åtgärder. Detta görs i raden av uppsägningar av internationella avtal från Trumps sida.  Ingen tvekan att spänningarna och motsättningarna bland stormakterna hela tiden ökar.

Dock har Nato motståndet i Sverige funnit nya vägar att sprida sitt budskap. Det planerades en demonstration mot Aurora 20 i Malmö till den 30 maj som omvandlades till en nationell aktion under namnet Nätverket mot Aurora 20 med paroller mot krigsövningar med Nato och mot värdlandsavtalet med Nato. Nätverket lägger upp videosnuttar varje dag mellan 11.5 och 4.6. Människor uttalar sig mot krigsövningen som bland annat Jan Myrdal, Henry A Ascher, Mona Olsson, ordförande för vänstern i svenska kyrkan ViSK m.fl. Riksföreningen Nej till Nato stödjer aktionen.

Dessutom har också Nätverket Folk och Fred bildats 19.4 som har som syfte att ordna återkommande folkliga möten i Sälen i samtidig kontrast till konferensen Folk och Försvar i Sälen samt aktioner i frågor av brett gemensamt intresse.

Nätverket har som paroller:    

Detta nätverk står öppet för individer och positiva organisationer, dock ej partier.  Nej till Nato Stockholm har beslutat att stödja detta nätverk. 

Förnärvarande jobbar nätverket med förberedelser för kommande möte i Sälen 2021. Dessutom arbete med motståndet mot Aurora med samma paroller som Nätverket mot Aurora 20.

Folk och Fred uppmanar alla att skriva plakat med budskapet ” Aurora 20 inställd i år – kom aldrig tillbaka tack!”

Gå ut på allmän plats eller ta ett kort hemma av plakatet och publicera det på sociala medier och skicka en bild till Folk och Freds hemsida.  En annan viktig uppgift är kampanjen för att förmå regeringen att skriva under FN:s konvention med globalt kärnvapenförbud. 

Detta är några aktiviteter som pågår i Sverige                              

 Glad sommar!

Staffan Ekbom Nej till Nato.

4 tankar kring ”Information från ”Nej till Nato”

 1. Angående ordvalet av ”teknikaliteter” rekommenderar jag filmen ”The house of Rothschild” från 1934. Den visar på hur de skapade sin förmögenhet genom att införskaffa förhandsinformation genom att använda sig av brevduvor. Gå till minut 47:30 där Rotschild svarar på vilka grunder han har. Svaret är: på grund av ”teknikalitet”!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=kE9U5j-rITA

 2. Vidare kan man läsa om vad ”värdlandsavtalet handlar om att öppna vårt territorium för placering av staber, vapen, krigsfartyg, flyg, drönare från Nato från övningar i fred till kris och krig. I avtalstexten står det natohögkvarter.

  Officiellt påstås att värdlandsavtalet endast handlar om teknikaliteter. Men major Carl Bergqvist (bloggaren Wiseman) menar att det mest komplicerade området är ledning. Ska t ex Nato överta ledningen av delar av försvaret av Sverige vid en placering av trupp på svensk mark? Det är en intressant fråga som jag ställde till F21:s flottiljchef i Luleå för en tid sedan. Han svarade att det var en politisk fråga som han inte kunde svara på”.
  ALLIANSEN skulle i ett ”normalt land” ha ställts inför RIKSRÄTT.

  http://www.safe-nassjo.nu/1maj2016/ingelatal2.htm

 3. Alliansen med Carl Bildt i spetsen såg inte han till att anordna ett ”Värdlandsavtal” med NATO innan de åkte ut? För sju år sedan deklarerade Carl Bildt att Sverige antagit en egen solidaritetsförklaring:
  ”Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska både kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt.”
  Genom denna s k solidaritetsförklaring försvann också vår alliansfrihet. Den borgliga regeringen nämnde aldrig alliansfrihet i sina utrikespolitiska deklarationer till riksdagen. Neutraliteten hade redan försvunnit 2003 under Anna Linds ledning.

  Under 200 år förde Sverige en neutralitetspolitik som bidrog till att vårt land inte drogs in i krig. Då gällde ”alliansfrihet syftande till neutralitet i krig”.

  http://www.safe-nassjo.nu/1maj2016/ingelatal2.htm

 4. Att bli medlem i Riksföreningen Nej till Nato innebär dels stärkande av motståndet, dels en personlig manifestation mot en politik som kan upplevas negativ för freden.

Kommentarer är stängda.