”Krisen visar behovet av mer konservatism”

Är rubriken på en debattartikel i SvD den 16/5 från tankesmedjan ”Oikos”

https://www.svd.se/krisen-visar-behovet-av-mer-konservatism

Oikos är en konservativ tankesmedja som nu har startas under 2020 av Mattias Karlsson, tidigare gruppledare i riksdagen för riksdagspartiet Sverigedemokraterna. Tankesmedjan ska enligt Karlsson vara partipolitiskt oberoende. 

I klassisk grekiska betyder oikos, i familjesammanhang, en arvslinje från far till son från generation till generation.

”Det är inte hos EU och FN som medborgarna kunnat finna stöd, hjälp, stabilitet och trygghet den senaste tiden. Att EU-flaggan plockats bort vid statsministerns framträdanden visar detta tydligt, skriver debattörerna.

Den pågående coronapandemin har skakat om världen och Sverige i sina grundvalar.

Pandemin har brutalt visat hur delar av vår idévärld och institutioner i vårt samhälle är sköra skrytbyggen stående på lös sand, medan andra är solida och grundmurade konstruktioner som man kan förlita sig på även när världen skälver.

Ingen vet ännu vad resultatet blir av Sveriges relativt avslappnade attityd till smittspridningen. Men av den dåliga beredskapen kan man redan nu dra slutsatsen att Sverige behöver mer av konservatism.

Försiktighetsprincipen är en av konservatismens bärande tankegångar. Detta förhållningssätt grundar sig, förutom i insikten om människans ofullkomlighet, på den historiska erfarenheten att samhällsutvecklingen aldrig är långsiktigt linjär. Mer utopiskt orienterade ideologier, som socialismen och liberalismen, tenderar att se på historien och samhällsutvecklingen som en ständig rörelse mot något ljusare och bättre än det vi har haft. Konservativa inser i stället att förändring inte alltid är detsamma som förbättring och att tider av välstånd och harmoni nästan alltid, förr eller senare, ersätts av en sämre period i form av recession, kriser eller konflikter.

Om Sveriges makthavare de senaste decennierna hade anammat denna grundläggande konservativa insikt, så hade Sverige stått bättre rustat för den kris vi nu befinner oss i. Till exempel hade inte våra beredskapslager skrotats. Vårdpersonalen hade då redan i krisens inledning kunnat få tillgång till den skyddsutrustning de behöver och region Stockholm hade inte behövt tigga Swish-bidrag från allmänheten för att kunna säkra sin tillgång på mediciner. Inte heller hade vi behövt oroa oss för vår livsmedelsförsörjning.

Vid sidan av försiktighetsprincipen är värnandet av de naturliga och organiskt framvuxna gemenskaperna i form av familjen, civilsamhället och nationen en del av konservatismens grundläggande tankegods.

Den progressiva ideologi som i Sverige blivit statens officiella linje har länge intagit en skeptisk eller till och med direkt föraktfull attityd gentemot dessa storheter och aktivt försökt avskaffa dem. I stället har man eftersträvat individuell autonomi, klasskamp och internationalism.

Den pågående krisen har dock blixtbelyst hur den globalistiska, postnationella världsordningen är en koloss på lerfötter, eftersom den inte bygger på en äkta känd gemenskap och solidaritet. När saker verkligen ställs på sin spets så ser alla i första hand om dem man känner närhet till och samhörighet med. I ett samhälle där de kollektiva gemenskaperna helt monterats ned skulle många individer stått helt skyddslösa.

Det är inte hos transnationella megaorganisationer som EU och FN som medborgarna kunnat finna stöd, hjälp, stabilitet och trygghet den senaste tiden, utan inom sina respektive nationer, närsamhällen och familjer. Att EU-flaggan plockats bort och att statsministern prytt sig med en svensk flagga under sina framträdanden nyligen visar detta tydligt och står i bjärt kontrast till sådana statligt bekostade upptåg som nyligen var vanliga, som exempelvis konstverket med den slokande flaggstången på Sergels torg.

Insikten om att det är dessa gemenskaper som står starkast och som finns där när vi behöver dem som mest, är något vi bör bära med oss in i framtiden och som bör ligga till grund för vårt beslutsfattande och våra vägval.

Mattias Karlsson
riksdagsledamot, ledamot av tankesmedjan Oikos förtroenderåd
Dan Korn
författare, folklivsskildrare, ledamot av tankesmedjan Oikos förtroenderåd
Asle Toje
filosofie doktor i internationella relationer, ledamot av tankesmedjan Oikos förtroenderåd
Arvid Hallén
skribent, före detta ordförande i studentföreningen Heimdal, ledamot av tankesmedjan Oikos förtroenderåd”

—————————————————————————————

Det är bara Carl Bildt som jämrar sig över att svenska flaggor har ersatt EU flaggan bakom Löfven och så piper Annika Strandhäll om mer globalism efter coronan.

Mattias Karlsson fick nobben av GudrunSchyman  i SVT:s program ”Mötet” när han föreslog att de skulle skriva en debattartikel. ”Feminism och nationalism är varandras motpoler”, sa denna feministkämpe och för en gångs skull har hon helt rätt!

https://www.friatider.se/mattias-karlsson-vill-samarbeta-med-fi-men-schyman-vill-ha-en-varld-utan-granser

3 tankar kring ””Krisen visar behovet av mer konservatism”

  1. Läste på Svt idag att man UTÖKAT indrivningen med 2 500 Miljarder!: ”Slutsumman för de olika lånen och bidragen landar på 750 miljarder euro, drygt 7 900 miljarder svenska kronor.Av pengarna föreslås 500 miljarder euro som rena bidrag och 250 miljarder som lån, berättar von der Leyen. EU-kommissionen vill som väntat att medlemsländerna ger garantier till kommissionen för att låna upp stödpengarna – ungefär som när en vanlig person går i borgen för ett lån. De gemensamt upplånade pengarna ska sedan börja betalas av igen först år 2027 och då av hela EU – ända fram till senast år 2058”. Mer GRISFEST får man leta efter, eller hur GW?
    UT UR EU, kommer att vara folkets krav till nästa val. För något Extra val är det tydligen inte tal om. Då skulle mångas livslånga skyhöga pensioner ryka. Nej, VI får dras med slöddret till nästa val och då ska många Partier UT.

  2. Vad har Carl Bildt med svensk politik att göra? Är hans jobb att vi ska ha EURON och därmed falla utför stupet ”tillsammans med EU”? EU ska driva in en ”extra kassa” på 500 Miljarder EURO eller 5 250 Miljarder kronor till en kriskassa! Klimatkassan böt skepnad till Coronakassan, det visar på vilken korruptionsverksamhet man bedriver i EU. Blir inte enbart detta ”banklån” en börda som EU:s medlemsländer aldrig kan betala tillbaka. D.v.s. SLAVERIET av EU:s medlemsländer kommer bli bestående under all framtid. Att en sådan som Carl Bildt som ”försnillat” till sig mer än 10 Miljarder kronor gör väl allt på bekostnad av andra länders kollapser bara för att kunna behålla och försvara sin egen förmögenhet, byggd på korruption. Vilka är alla de OBEHÖRIGA som cirkulerar dagarna i ända i Riksdagshuset, som inte ens är valda av folket? Då kan väl också svenska folket även ”svassa omkring” och gotta sig därinne.

  3. Intressant inlägg. Speciellt för oss som genuint kan Kina och dess historia. Efter den sista dynastins sönderfall 1911 följde en otrolig splittring. Det var det som bland annat japanerna ville utnyttja genom att lägga under sig en nation i Kina är gången, och sedan fortsätta med stat efter stat, land efter land, till Japan var en de facto världens envåldshärskare. Samma taktik används idag av USA för att göra USA till världen över-stat och alla andra till vasaller, men det går inte så bra. Kina lärde sig läxan väl. Idag finns en otrolig sammanhållning mellan olika folkgrupper i Kina, men inga försök att dominera varandra. En poll nyligen av PEW, det stora amerikanska fakta institutet, visar klar att sympatierna och respekten för USA är i mycket starkt dalande, med dom lika kraftigt ökar för Ryssland och Kina.

Kommentarer är stängda.