Socialdemokratin med Stefan Löfven hotar demokratin och rättsstaten

Av Olle Ljungbeck, som i detta inlägg visar på statsministerns obefintliga ledaregenskaper och stora makthunger. Medlet till fortsatt maktinnehav är invandringen, där deras representanter i identitetspolitikens namn lätt får framträdande befattningar inom politiken, som i statliga verk och myndigheter. Att deras klankultur med medeltida värderingar krockar med våra egna och raserar både demokratin och rättsstaten bekymrar inte Löfven. Makten framför allt är hans motto.

—————————————————————————————-

Socialdemokratin har med Stefan Löfven blivit ett hot mot demokratin och rättsstaten. Därmed hotar också partiet ditt och mitt och övriga medborgares liv. Eftersom Löfven eftersträvar makten mer än allt annat kan han gå hur långt som helst för att behålla denna. Inte minst visar han detta genom sin uppgörelse med L och C. Genom denna allians är han på väg att helt ta avstånd från socialdemokratiska ideal.

Ett sådant avståndstagande är redan aktuellt. Nämligen att slopa hyresregleringen.

Genom denna överenskommelse med L och C vill han stärka sin makt och därmed fortsätta att riva ner vad S tidigare byggt upp. Men det är inte enbart genom ett närmande till dessa två allianspartier han vill stärka och öka sin makt.

Eftersom han är den som i stort sett öppnade slussarna för hundratusentals islamister – varav ett stort flertal är analfabeter och många terrorister – att invadera vårt land, hade han självklart en mening med detta.

Eftersom maktbegäret är det som styr honom i alla sammanhang räknade han tidigt ut att om han kunde värva flertalet av dessa individer till sitt parti skulle han på sikt också säkra makten för sig själv och partiet.

Att dessa människor har en kultur/religion och värderingar som går stick i stäv med vad vi kallar för civiliserade samhällen intresserar honom inte. Makten och inget annat kan få honom till vilka antidemokratiska beslut som helst.

Detta fullkomliga ointresse att värna om demokrati och rättsstaten, och därför till partiet endast knyta demokrater och personer som värnar dessa och inte terrorister blir tydligare för varje dag.

Allt fler invandrare från muslimska länder som blivit socialdemokratiska partimedlemmar och politiker börjar mer och mer synas i sammanhang där de bryter mot svenska värderingar och svenskt rättsmedvetande.  Istället utgår de från sina inhemska  antidemokratiska och auktoritära, men också inte minst sina kvinnokränkande värderingar då de agerar i sammanhang, som hänger ihop med de politiska uppdrag de fått genom sitt medlemskap i det socialdemokratiska partiet.

I många fall har dessa personer en ställning i sin invandrarkrets som gör att de som tillhör denna lyssnar och ofta följer deras råd och förslag.

Det kan t ex gälla val av parti. Socialdemokratin och inte minst Stefan Löfven har insett att genom att ge dessa mera framträdande invandrare politiska uppdrag oavsett om de är islamister etc så kan dessa dra till sig mera vanliga invandrare som medlemmar i partiet. 

Jag tvekar inte en sekund att påstå att det är en medveten strävan från Löfven att rekrytera sådana personer med auktoritet inom islam som pga av sin status inom invandrargruppen (klanen) kan dra medlemmar till socialdemokratin. Det allvarliga är ju att dessa individer har kvar såväl sina antidemokratiska värderingar som rättsvidriga normer för rättskipning, äktenskap, barnuppfostran etc.

Att det är så, börjar mer och mer synas i medierna. Inte minst vad gäller förhållanden som har med nämndemannaskapet och därmed också rättssystemet att göra.

Nyligen friade två invandrade nämndemän en person som klart och tydligt gjort sig skyldig till brott mot en kvinna. Deras försvar av mannen var helt i strid med svensk rättsutövning. Det är synnerligen vanligt nu att invandrade politiker inte minst inom socialdemokratiska partiet syns i medier där de agerat helt i strid med demokrati, och enligt det svenska rättsmedvetandet och rättssystemet. Detta är så allvarligt att riksdagen och rättsmyndigheterna borde agera.

” Jag betraktar mig inte som en landsfader”!

När han får frågan om han betraktar sig som en landsfader förnekar han detta. I stället svarar han; ”Man får aldrig tveka om sin ledarroll”. Man kan inte annat än häpna över hans visade fräckhet när han gör detta uttalande. Han har ju aldrig intagit en ledarroll som gör skäl för namnet.

Oavsett vilka brott invandrare stått för har han aldrig visat något ledarskap för att stävja detta. Tiotusentals svenskar har sammantaget mördats, våldtagits, rånats, slagits, terroriserats utan att han en enda gång visat något som helst ledarskap. Skjutningar och bränder får passera i stort sett utan att han lyfter ett finger. I stället tar hans parti emot fler och fler av dessa individer som vill störta det svenska samhällssystemet.

Att därför tala om att han besitter ledarskap är en lögn. Men inte nog med att han trots sitt påstådda ledarskap gjort Sverige till en av de farligaste platserna för det egna folket så sviker han ytterligare på en mängd andra områden.

Äldrevården, äldreboenden och  sjukvården. 

Redan nu i tidigt skede av Coronan kan man påstå att rubricerade vårdområden havererat. Det råder ingen som helst tvekan om att den som skall ställas till ansvar för detta är landets statsminister Stefan Löfven. Ni kommer väl ihåg hur denne förstörare av det svenska samhället lovsjöng tillgången på personal till dessa områden som i stort sett är analfabeter. Han ljög totalt om deras förutsättningar för att klara uppgifter som vårdnadsgivare.

Vi har sett resultatet nu. Inga språkkunskaper, ingen vilja att följa de krav hälsomyndigheterna ställer på dem som skall vårda nämnda grupper. Inte minst bryter de mot kraven på att inte röra sig i för stora grupper och därmed sprida Coronan till de grupper de ”vårdar”.

Statistiken visar tydligt att Löfvens räddande änglar orsakat massdöd bland sjuka och äldre. Statistik: Av de 2586 döda i nuläget den 1 maj är 2153 över 69 år och 433 mellan 0 och 69 år. Tror någon verkligen att dödstalen (som kommer att bli mycket högre) för de över 69 år  skulle varit så höga om annan utbildad, språkkunnig och sådana som lytt hälsovårdsmyndigheterna råd varit vårdare i stället för Stefan Löfvens änglar?

Utmärkande för Stefan Löfvens personlighet och helt i motsatsförhållande till att han skulle vara en ledare är hur han hanterar problem. I stället för att ta tag i dessa och agera skjuter han dem på framtiden genom att tillsätta en utredning som det tar normalt två år för att komma fram till handling. Att någon svensk därför kan sätta sin lit till denne handlingsförlamade och obegåvade person är omöjligt att förstå. Så Svensson om Du fortsätter att ge denne dilettant och katastrof din röst är Du medskyldig till Sveriges förfall och nedgång på alla områden.

Du stöder med andra ord en person som är skyldig att göra allt vad som står i hans makt för att rädda Sverige och svenska folket från den katastrof som redan är här men kommer att bli än värre med Löfven som statsminister.

Du kan därför inte svära dig fri när det även bland dina närma anhöriga skördas offer för inte enbart Coronan utan alla de våldsdåd vi – svenska folket – varje dag utsätts för av Stefan Löfvens nya medlemskader.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

………………………………………………………………….

Nu är även muslimska brödraskapet med i försvaret.

https://ledarsidorna.se/2020/05/muslimska-brodraskapet-etablerat-i-det-svenska-totalforsvaret/

6 tankar kring ”Socialdemokratin med Stefan Löfven hotar demokratin och rättsstaten

 1. Visst är det så, Harriet. När jag frågade: Men den skyddar ju de som begår allvarliga brott!!!
  Speciellt när jag får till svar; Ja. Men det finns ju också möjligheten för riksdagen att häva skyddet!!!
  Slutsats: Han/De erkänner att alla i Riksdagen är brottslingar och att det tänker dom fortsätta med att vara.

 2. Hur kan man hota DEMOKRATIN när vi inte haft någon sedan 1970 talet? Läs och begrunda nedanstående dialog från 2014 med KU:s dåvarande ordförande, Peter Eriksson (Mp).

  Mail till Peter Eriksson.

  Nedanstående lag kan den medföra ett större samhällshaveri?
  Den borde diskuteras mer då den frikänner Politiska brottslingar.
  Den ska bort och politiker måste kunna ställas till svars.

  I Svensk Författningssamling, SFS 2010-1408 Kap.4 §12, står det att
  ”Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.
  Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408)”.
  M.a.o. Har POLITIKERNA själva beslutat om att man kan ”problemfritt” missbruka de allmänna medlen, t.ex. för egen vinning, släktingar, mellanhänder o.s.v. , tack vare denna egna utformade ”skyddslagen”!

  Svar från Peter Eriksson

  Mån 2014-02-24 16:44
  Hej T!
  Skälet till att den här lagen finns är att det inte ska vara möjligt att tysta politiska motståndare genom att dra in dom i juridiska konflikter, om de inte uppenbart har begått mycket allvarliga brott.
  Peter, Skickat från min iPad

  Nytt mail till Peter Eriksson

  Tis 2014-02-25 20:18

  Men den skyddar ju de som begår allvarliga brott!!!

  Svar från Peter Eriksson

  Ons 2014-02-26 09:28
  Svara
  Ja. Men det finns ju också möjligheten för riksdagen att häva skyddet.

  Skickat från min iPad

  När man sedan går i ”lagtexten” står det att 5/6 ska vara för ÅTAL mot en Riksdagsledamot innan det kan bli ett rättsligt förfarande. Förmodligen gäller det alla tjänstemän på det lokala planet också. Med andra ord är ”vår” Demokrati lika stor som ett ”nålsöga”. Det vill säga den svensk DEMOKRATI har inte funnits sedan man införde sina egna SKYDDS- och IMMUNITETSLAGAR under 1970 talet.

 3. Så här går det till när man kan göra vad som helst mot den svenska befolkningen, tack vare att man SJÄLVA tog bort TJÄNSTEMANNAANSVARET. De kan göra vad som helst. Det ända som händer när de blir ”upptäckta” är att de förflyttas till andra enheter och naturligtvis behåller man sin lön och övriga förmåner. Det verkar vara bråttom nu för till nästa val RYKER flera av de 7:s mandat. Därför ska vi nu förprogrammeras till att ”LITA PÅ ER”! Ni ska ALLA kastas ut från Riksdagen. Ni har visat på en sådan oduglighet sedan det senaste valet då NI VÄGRAR att utlysa EXTRA VAL!! Ex. Lejonborg springer omkring och är ”lobbyist”. Carl Bildt springer där runt och ”gottar sig”, den en och den andre belönas med AMBASSADÖRTJÄNSTER när det antingen går ”snett” eller att man frångår sin agenda som det svenska folket lagt sin röst efter.
  TT

 4. Stefan Löfven vet inte att ”Savile Row” finns i något avseende. Han omger sig med mer eller mindre likasinnade. Det största hotet mot vår demokrati (?) är smygkalifatet på Sveavägen 68, där kunskaperna om islam och dess historia förefaller inte vara operationellt tillgängliga. Hur ser profetens CV ut? Islam är företrädesvis en förmedeltida politisk ideologi för erövring, plundring, underkastelse (islam), förnedring, m. m., där döden är större än livet. Detta kan man ta del av på utländska medier varje dag. Svenska folket är i stort behov av upplysning härvidlag. Media inklusive SVT är också klent utrustade om islam. Värdefulla kunskaper om islam finns hos sanningsmedia på nätet.
  Stort tack till Olle Ljungbeck för din outtröttliga kamp för vårt fosterland.

 5. ”ett hot mot demokratin och rättsstaten” Vilken demokrati och vilken rättsstat. För mig ser det mer ut som allt demokratiskt och rättsväsende redan har upphört och rena vilda västern eller värre tar över. Jag läste en artikel i SVT där Tegnell citeras att staten inte har resurser för en virus app. Utan det ens nämns förutsätter hela artikeln, och Tegnells uttalande, att det är fråga om en kraftigt utökad central massövervakning och kontroll av innevånarna där staten sedan kan gå in med tvingade åtgärder mot varenda individ som inte fogar sig efter de krav som eliten ställer upp, anpassar sig och lyder. Det är ju en auktoritär diktatur, och jag tror inte på den statsformen.

Kommentarer är stängda.