Ökad likvärdighet – varför det?

Nyligen tog utbildningsminiter Anna Ekström (S) emot utredningen ”En mer likvärdig skola” från Björn Åstrand. Nu skall platser reserveras i bra skolor för elever med invandrarbakgrund, som har låg prestationsförmåga.

Nu hoppas jag verkligen att remissinstanserna ställer frågan ”Varför ökad likvärdighet?”

Föräldrar som månar om sina barn och inte vill att deras avkomma skall tvingas tampas i skolor där både trygghet och kunskapsinlärning lyser med sin frånvaro, skall givetvis straffas. Att föräldrar med invandrarbakgrund har samma möjlighet till fritt skolval vill inte regeringen låtsas om.

Att ta sig > 600 mil under svåra strapatser till bidragsparadiset finns kapacitet till, men inte att assimilera sig till det nya landets påbud.

Regeringen och dess verkställande organ behandlar luttrade migranter som små barn, som skall skyddas, värnas och försörjas utan minsta krav. Utredarens alibi är att alla nyanlända familjer, vars avkomma inte får chansen till tidig anmälan till bra skolor, är skrämmande ojämlikt. Att fjäska för regeringens politik brukar löna sig för tillsatta utredare.

Att ta ett nytt Luciabeslut kommer inte på fråga, trots kommuner i ekonomiskt obestånd, fördubblad arbetslöshet och dominoeffekt av permitteringar och konkurser i näringslivet. Tvärtom, nu ropar vänstern med centerns och liberalernas ungdomsförbund att alla som passerar gränsen får PUT och rätt till livstids försörjning.

 Dessa unga, med utomeuropisk hemvist, som inte kan språket skall självklart snabbt knuffas in i en vanlig skolklass och där kräva mycket stöd och hjälp, så att alla elever blir likvärdigt dåliga. Det är jämlikhet för regeringen.

Varför kan inte utbildningsministern i stället kräva en utredning om varför elever med invandrarbakgrund oftare misslyckas i skolan jämfört med etniskt svenska elever?
Där krav ställs att tränga djupare i orsakssamband än till trångboddhet och ringa föräldrastöd?

En patriarkalisk kultur där respekt står i högsätet och där vår hyllade konsensusdogm föraktas får inte synliggöras, för då är det lika värdet i fara, som den dysfunktionella migrationspolitiken vilar på.

Författaren Nicolai Sennels bok ”Helig vrede – bland kriminella muslimer” är förmodligen bannlyst på regeringskansliet.

I en sådan utredning borde också konsekvenserna av ”giftiga ingiften” få stor plats.

Motoriska som kognitiva svårigheter är resultatet av många kusingiften, det är min erfarenhet från hembesök under yrkestiden. Men om detta får ingen berätta. Från Danmark finns studier om överrepresentation av sk. bokstavsbarn hos invandrarbarn i förskolan, men i Sverige är det knäpptyst.

Att förbjuda kusingiften skulle också innebära att tusentals unga flickor slapp få sina liv förstörda och att skolbänkar inte skulle stå tomma vid terminsstarten.

Detta vet den feministiska regeringen mycket väl om. Om förbud verkställas med utvisning för föräldrar som bryter mot detta, då skulle Löfvens röstunderlag snabbt sina. I stället slår man sig i vanlig ordning för bröstet och låter miljonerna rulla till

”VÄLKOMMEN TILL HEDERSFÖRTRYCK.SE

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.”

Mig veterligen har aldrig förbud mot kusingiften lämnats som förslag till regeringen från detta kompetensteam, så ”Välkommen till hedersförtryck.se” är en passande titel.

Personer möts däremot av en vacker inledning, när de går in på länstyrelsens hemsida.

”Det man inte frågar efter finns inte. Det man inte vet, att man inte vet, kan man inte hitta”

Nej, om ”giftiga ingiften” eller avgrundsdjupa kulturskillnader frågar ingen och om detta få ingen veta och absolut inte hitta. Därför får förtrycket fortsätta med den feministiska regeringens välsignelser, som prioriterar makten och offrar unga kvinnor.

Relaterade källor

https://samnytt.se/sa-vill-regeringen-oka-likvardigheten-och-tvinga-skolorna-bli-mer-blandade/

http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/nationella-stodtelefonen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2013/08/fordubblad-missbildningsrisk-vid-kusinaktenskap/

9 tankar kring ”Ökad likvärdighet – varför det?

 1. Var och en får dra sina slutsatser själv, utifrån vad petterssonsblogg nedan har sammanställt.

  Det här är gammal skåpman som förtjänar en repris.

  Värden mellan 85 och 115 är ”normala”. Ungefär 7 av 10 har ett IQ i det spannet.
  Värden mellan 70 och 85 kan ibland betecknas som svagbegåvning, eller som diagnos Marginell mental retardation i DSM. Ungefär 1 av 10 har ett IQ i det spannet.
  Värden under 70 krävs för diagnos utvecklingsstörning. Ungefär 1 av 50 har ett IQ i det spannet.
  Med ökad invandring sjunker befolkningens IQ
  Lägre IQ sämre skolresultat?
  Islam och intelligens

  Bli inte ledsna, svenskarna är inte smartast i världen även om ni tror det och det har givetvis inget med att resultaten i skolan sjunker…

  IQ-POÄNG JÄMFÖRD MELLAN 184 NATIONER …

  En forskningsrapport visar på stora skillnader i IQ mellan olika länder. Forskningsrapporten som är skriven av Richard Lynn och Tatu Vanhanen heter ”Intelligence and the Wealth of Nations”.

  1. Hong Kong ………………………………………….. …. 107
  2. Sydkorea ………………………………………….. ….. 106
  3. Japan ………………………………………….. …….. 105
  4. Nordkorea ………………………………………….. …. 105
  5. Taiwan ………………………………………….. ……. 104
  6. Österrike ………………………………………….. …. 102
  7. Tyskland ………………………………………….. ….. 102
  8. Italien ………………………………………….. …… 102
  9. Nederländerna ………………………………………….. 102
  10. Luxemburg ………………………………………….. …. 101

  11. Sverige ………………………………………….. …… 101
  12. Schweiz ………………………………………….. …… 101
  13. Belgien ………………………………………….. …… 100
  14. Kina ………………………………………….. ……… 100
  15. Nya Zeeland ………………………………………….. .. 100
  16. Singapore ………………………………………….. …. 100
  17. Storbritannien …………………………………………. 100
  18. Ungern ………………………………………….. ……. 99
  19. Polen ………………………………………….. …….. 99
  20. Spanien ………………………………………….. …… 99

  21. Frankrike ………………………………………….. …. 98
  22. Australien ………………………………………….. … 98
  23. Danmark ………………………………………….. …… 98
  24. Island ………………………………………….. ……. 98
  25. Mongoliet ………………………………………….. …. 98
  26. Norge ………………………………………….. …….. 98
  27. USA ………………………………………….. ………. 98
  28. Kanada ………………………………………….. ……. 97
  29. Tjeckien ………………………………………….. ….. 97
  30. Estland ………………………………………….. …… 97

  31. Finland ………………………………………….. …… 97
  32. Lettland ………………………………………….. ….. 97
  33. Litauen ………………………………………….. …… 97
  34. Argentina ………………………………………….. …. 96
  35. Vitryssland ………………………………………….. .. 96
  36. Ryssland ………………………………………….. ….. 96
  37. Slovakien ………………………………………….. …. 96
  38. Ukraina ………………………………………….. …… 96
  39. Uruguay ………………………………………….. …… 96
  40. Vietnam ………………………………………….. …… 96

  41. Malta ………………………………………….. …….. 95
  42. Moldavien ………………………………………….. …. 95
  43. Portugal ………………………………………….. ….. 95
  44. Slovenien ………………………………………….. …. 95
  45. Israel ………………………………………….. ……. 94
  46. Rumänien ………………………………………….. ….. 94
  47. Armenien ………………………………………….. ….. 93
  48. Chile ………………………………………….. …….. 93
  49. Bulgarien ………………………………………….. …. 93
  50. Georgien ………………………………………….. ….. 93

  51. Irland ………………………………………….. ……. 93
  52. Kazakstan ………………………………………….. …. 93
  53. Makedonien ………………………………………….. … 93
  54. Jugoslavien ………………………………………….. .. 93
  55. Brunei ………………………………………….. ……. 92
  56. Cypern ………………………………………….. ……. 92
  57. Grekland ………………………………………….. ….. 92
  58. Malaysia ………………………………………….. ….. 92
  59. Costa Rica ………………………………………….. … 91
  60. Thailand ………………………………………….. ….. 91

  61. Albanien ………………………………………….. ….. 90
  62. Kroatien ………………………………………….. ….. 90
  63. Peru ………………………………………….. ……… 90
  64. Turkiet ………………………………………….. …… 90
  65. Kambodja ………………………………………….. ….. 89
  66. Indonesien ………………………………………….. … 89
  67. Surinam ………………………………………….. …… 89
  68. Laos ………………………………………….. ……… 89
  69. Colombia ………………………………………….. ….. 88
  70. Venezuela ………………………………………….. …. 88

  71. Azerbaijan ………………………………………….. … 87
  72. Brasilien ………………………………………….. …. 87
  73. Irak ………………………………………….. ……… 87
  74. Jordanien ………………………………………….. …. 87
  75. Kyrgyzstan ………………………………………….. … 87
  76. Mexico ………………………………………….. ……. 87
  77. Västra Samoa ………………………………………….. . 87
  78. Syrien ………………………………………….. ……. 87
  79. Tadzjikistan ………………………………………….. . 87
  80. Tonga ………………………………………….. …….. 87

  81. Turkmenistan ………………………………………….. . 87
  82. Uzbekistan ………………………………………….. … 87
  83. Burma (Myanmar) ………………………………………… 86
  84. Filippinerna ………………………………………….. . 86
  85. Libanon ………………………………………….. …… 86
  86. Bolivia ………………………………………….. …… 85
  87. Cuba ………………………………………….. ……… 85
  88. Marocko ………………………………………….. …… 85
  89. Paraguay ………………………………………….. ….. 85
  90. Algeriet ………………………………………….. ….. 84

  91. Dominikanska republiken …………………………………. 84
  92. El Salvador ………………………………………….. .. 84
  93. Guyana ………………………………………….. ……. 84
  94. Honduras ………………………………………….. ….. 84
  95. Iran ………………………………………….. ……… 84
  96. Kiribati ………………………………………….. ….. 84
  97. Libyen ………………………………………….. ……. 84
  98. Marshallöarna ………………………………………….. 84
  99. Mikronesien ………………………………………….. .. 84
  100.Nicaragua ………………………………………….. …. 84

  101.Panama ………………………………………….. ……. 84
  102.Papua Nya Guinea ……………………………………….. 84
  103.Puerto Rico ………………………………………….. .. 84
  104.Solomonöarna ………………………………………….. . 84
  105.Tunisien ………………………………………….. ….. 84
  106.Vanuatu ………………………………………….. …… 84
  107.Afghanistan ………………………………………….. .. 83
  108.Bahrain ………………………………………….. …… 83
  109.Belize ………………………………………….. ……. 83
  110.Egypten ………………………………………….. …… 83

  111.Kuwait ………………………………………….. ……. 83
  112.Oman ………………………………………….. ……… 83
  113.Saudiarabien ………………………………………….. . 83
  114.Förenade Arab Emiraten ………………………………….. 83
  115.Yemen ………………………………………….. …….. 83
  116.Bangladesh ………………………………………….. … 81

  https://petterssonsblogg.se/2015/04/28/iq-jamfort-mellan-184-lander/
  117.Indien ………………………………………….. ……. 81
  118.Maldiverna ………………………………………….. … 81
  119.Mauritius ………………………………………….. …. 81
  120.Pakistan ………………………………………….. ….. 81

  121.Seychellerna ………………………………………….. . 81
  122.Sri Lanka ………………………………………….. …. 81
  123.Ecuador ………………………………………….. …… 80
  124.Trinidad och Tobago …………………………………….. 80
  125.Comorerna ………………………………………….. …. 79
  126.Guatemala ………………………………………….. …. 79
  127.Madagaskar ………………………………………….. … 79
  128.Barbados ………………………………………….. ….. 78
  129.Bahamas ………………………………………….. …… 78
  130.Bhutan ………………………………………….. ……. 78

  131.Kap Verde ………………………………………….. …. 78
  132.Nepal ………………………………………….. …….. 78
  133.Qatar ………………………………………….. …….. 78
  134.Zambia ………………………………………….. ……. 77
  135.Antigua och Barbuda …………………………………….. 75
  136.Grenada ………………………………………….. …… 75
  137.Dominica ………………………………………….. ….. 75
  138.Saint Kitts och Nevis …………………………………… 75
  139.St Lucia ………………………………………….. ….. 75
  140.St Vincent och Grenadinerna ……………………………… 75

  141.Kongo Republiken ……………………………………….. 73
  142.Mauretanien ………………………………………….. .. 73
  143.Uganda ………………………………………….. ……. 73
  144.Botswana ………………………………………….. ….. 72
  145.Tchad ………………………………………….. …….. 72
  146.Haiti ………………………………………….. …….. 72
  147.Jamaica ………………………………………….. …… 72
  148.Kenya ………………………………………….. …….. 72
  149.Lesotho ………………………………………….. …… 72
  150.Mocambique ………………………………………….. … 72

  151.Namibia ………………………………………….. …… 72
  152.Sydafrika ………………………………………….. …. 72
  153.Swaziland ………………………………………….. …. 72
  154.Sudan ………………………………………….. …….. 72
  155.Tanzania ………………………………………….. ….. 72
  156.Elfenbenskusten ………………………………………… 71
  157.Ghana ………………………………………….. …….. 71
  158.Malawi ………………………………………….. ……. 71
  159.Burundi ………………………………………….. …… 70
  160.Kameroun ………………………………………….. ….. 70

  161.Rwanda ………………………………………….. ……. 70
  162.Angola ………………………………………….. ……. 69
  163.Benin ………………………………………….. …….. 69
  164.Togo ………………………………………….. ……… 69
  165.Central Afrikanska Republiken …………………68
  166.Djibouti ………………………………………….. ….. 68
  167.Eritrea ………………………………………….. …… 68
  168.Mali ………………………………………….. ……… 68
  169.Somalia ………………………………………….. …… 68
  170.Niger ………………………………………….. …….. 67

  171.Nigeria ………………………………………….. …… 67
  172.Burkina Faso ………………………………………….. . 66
  173.Gabon ………………………………………….. …….. 66
  174.Zimbabwe ………………………………………….. ….. 66
  175.Kongo Demokratiska Republiken ………………..65
  176.Gambia ………………………………………….. ……. 64
  177.Liberia ………………………………………….. …… 64
  178.Senegal ………………………………………….. …… 64
  179.Sierra Leone ………………………………………….. . 64
  180.Etiopien ………………………………………….. ….. 63

  181.Guinea ………………………………………….. ……. 63
  182.Guinea-Bissau ………………………………………….. 63
  183.Sao Tome och Principe …………………………………… 59
  184.Ekvatorial Guinea ………………………………………. 59

 2. Jag vet inte om du Karl W. syftar på min kommentar eller Harriets artikel när du säger ” Dessutom håller jag inte med om att just elever med invandrarbakgrund har just låg prestationsförmåga generellt. Diktatur i praktisk tillämpning”.
  Naturligtvis har det alltid tidigare varit svenska barn som gick i Obs klasserna! Det skulle de göra än idag oavsett att det tillkommit elever med annan etnisk tillhörighet.
  Migrant eleverna är enligt mig överrepresenterade när det gäller det grova våldet och hot mot andra elever. Klart att det finns svenska barn som kan bemöta dessa. Våld föder våld. Problemet är att de våldsammaste bildar ”klaner” om flera stycken som ger sig på den ensamma eleven. De andra törs inte gå emellan för då står de på tur.
  Man kan ju läsa varje vecka om alla förnedringsöverfall/rån där ”gäng” ger sig på den ensamme på stan för ta hans jacka, telefon, skor, plånbok, pengar, bankkort med kod o.s.v.
  Vilka ungdomar är det som begår dessa?
  Är det oftast svenskar eller är det de med utländsk härkomst som står för dessa illdåd?
  Detta blir resultatet när skolan blundar och därmed tillåter alla elever med avvikande beteende låter det att få pågå tills de blir så ingrodda att det finns ingen väg tillbaka för dessa.
  Utöver det tror våra politiker att elever/barn som kommer från andra kulturer kan tillgodose sig i den svenska skolan omgående!
  De flesta har väl knappt genomgått någon som helst skolgång redan innan de kommer hit. Resultatet av att inte ”hänga med” i skolan blir inte det att man utagerar sig på andra elever förutom att de som avviker söker sig till varandra.
  Är det inte då som dessa ”klaner” inom skolan bildas och senare i livet även på stan?
  Runt år 2000 var det c:a 15% som inte klarade av högstadiet samtidigt som 10% inte klarade av gymnasiet. Egentligen skulle siffran vara 25% som inte klarade av den 9 åriga skolgången. Skolledningarna ”släppte” alltså igenom 10% av eleverna som egentligen inte var behöriga.
  Hur skulle det ha sett ut då år 2000 om 25% av eleverna inte klarade av att bli behöriga till gymnasiet, efter nian!
  Varenda skolledning skulle då antingen bytas ut. Eller kanske de skulle bli angripna av föräldrar som skulle ifrågasätta varför deras barn inte blivit behöriga till gymnasieutbildningar. Man kan nog säga att då var det ”25%” av föräldrarna som inte brydde sig om sina barn ända tills slutbetyget kom från årskurs nio, där man svart på vitt kunde konstatera att ens barn hamnar utanför samhället.
  Det är väl därför som Gymnasieskolan har ”bildat” Introduktionsprogram för de som inte var/är behöriga för gymnasiet. Man fortsätter alltså med att blanda alla de avvikande eleverna tillsammans med de som går en Gymnasieutbildning!
  Fast NU är de betydligt fler som stör alla de andra elevernas skolgång. Virginska skolan i Örebro är ett praktexempel. En gång sökte denna skola hjälp av utomstående och de bad mig följa med. Vi hade flera olika tänkbara lösningar, men det slutade med att man insåg det skulle bli extra arbete!
  Man tackade för våra förslag till initiativ och återgick till samma kvarstående problematik. INGEN vid någon skolas ledning vill ha negativ uppmärksamhet. Det är väl därför som allt eskalerar tills skolorna kollapsar. Med det menar jag att många av de bästa lärarna ger upp och byter yrke. De kunnigaste lärarna försvinner därför först. Därmed minskar skolans förutsättningar att kunna ge eleverna en trygg och säker skolgång och inte minst EN FRAMTID. Andelen som inte klarar av de högre utbildningar ökade också, sakta men säkert år efter år.

  1. Du har helt rätt i denna kommentar. Fick kännedom för en tid sedan, att en duktig lärare, skolade om sig till sjukgymnat/fysioterapeut, för hon orkade inte längre tampas med konsekvenserna av denna destruktiva skolpolitik, som du väl beskriver. Hon är inte ensam, men Anna Ekström kvittrar om likvärdig skola.
   Utöver krävande invandrarelever, så finns det också många krävande svenska föräldrar, som skyller sin avkommas dåliga resultat på skolan och ser inte sina egna brister i uppfostran och skol/läxstöd. ”Man kan leda hästen fram till vattnet, men dricka måste den göra själv” för de som vägrar dricka finns inga genvägar trots förtur till bra skola.

  2. Begreppet ”Invandrare” är inte en homogen grupp där alla är lika och har samma förutsättningar. Därför kan man inte klumpa ihop alla och säga att alla invandrare har låg prestationsförmåga. Därför är begreppet ”En mer likvärdig skola” ren idioti. Det är bättre att sträva efter en anpassning till individen i skolan så tidigt som möjligt snarare än följa det sovjetdiktatoriska doktrinen att alla skall tvingas vara lika och ”jämställda”. Harriet beskriver fenomenet mycket tydligt i inlägget ”Elever med hemvist……”. Grundproblemet är att Sverige släpper in människor som saknar förmåga att anpassa sig och leva i det svenska samhället och kulturen, och att Sverige inte kastar ut dom som skadar samhället. Somalier, som bara ett exempel, transformeras inte till ”svenskar” för att dom korsar gränsen, får asyl, eller tilldelas svenskt pass. För att fungera måste dom leva i sin egen kultur, och den finns inte i Sverige. Det finns anledningar till att olika folks kulturer är olika för dom har utvecklats olika av flera anledningar. Vi är inte bara lite olika på utsidan.

 3. Varför skall allt vara ”likvärdigt” enligt statliga toppstyrda diktat. Varför skall individen inte ha någon valfrihet. Om platser för elever med invandrarbakgrund, ”som har låg prestationsförmåga”, reserveras i ”bra skolor” blir ju det enda resultatet att alla med hög prestationsförmåga dras ner till den lägsta möjliga nivån. Det påminner om den där teckningen där en lärare säger till ett antal ”elever”, – aka olika djur, att alla skall ha lika möjlighet, dom skall klättra upp i samma träd. Alla har olika anlag och borde få välja sitt liv och leverne. Dessutom håller jag inte med om att just elever med invandrarbakgrund har just låg prestationsförmåga generellt. Diktatur i praktisk tillämpning.

  1. Elever med hemvist i Afrika och Mellanöstern har lägre prestationsförmåga jämfört med elever som har svensk etnicitet. Däremot inte från t.ex. Asien, elever med den bakgrunden har ofta hög prestationsförmåga.
   Vuxna från Somalia och Mellanöstern har endasdt 36 till 38 % självförsörjningsförmåga enligt en undersökning nyligen från Entreprenörskapsforum.
   Under min yrkestid var patienter från Somalia mycket svårrehabiliterade, jämfört med andra patienter med invandrabakgrund. ”Båtflyktingar” från Asien var däremot mycket mer samarbetsvilliga och ville göra rätt för sig, lärde sig språket och kom ofta i någon form av arbete.

 4. Varför är ni föräldrar INTE mer närvarande vid era barns skolor?
  Inser ni inte att era barn far illa dagligen?
  Endast ER närvaro kan ge era barn en anständig skolgång och en framtid.
  Gå ihop med andra föräldrar och turas om ifall ni har arbete. Ta ledigt och gör scheman tillsammans med föräldrar som BRYR sig om sina barn. Ni, föräldrar, MÅSTE agera själva eller VEM/VILKA är det som annars ser till att era barn får en skyddad skolgång. Skolan ansvarar för utbildningen medan det sociala beteendet hos era barn är ERT ansvar som förälder.
  Skulle skolan konfrontera föräldrarna till de ”avvikande” eleverna, då bryter nog lärarna samman. De lägger gärna skulden på skolan med hänvisning till att det är skolan som har ansvaret, när deras ”avvikande” barn är där!
  Inte ens socialtjänsten finns närvarande för att ta tag i dessa avvikande barns föräldrars misskötande eller snarare tillåtna ”avvikelser”.
  Lärarna blundar på grund av att man blir ännu mer överbelastade bara man kontaktar en av de många avvikande föräldrarna.
  Istället väntar man att problembarnen snart flyttas till nästa stadium.
  Problemet är den att det ständigt kommer NYA problembarn och ny väntan.
  Socialtjänstens engagemang finns inte utan det blir Specialpedagoger som ska hjälpa de utsatta barnen. Oftast har dessa pedagoger FULLT. Det är kö för barnen att träffa denne. Men problemet kvarstår utanför pedagogernas dörr!
  De avvikande barnen kan alltid fortsätta med att skada de andra barnen.
  Sedan har vi skolledningen som gömmer sig genom att propagera för: Alla barn har rätt till att gå i skolan!
  Att detta sker på bekostnad av att andra barn far ständigt illa är inget som skolledningarna ens vill förmedla till de utsatta barnen.
  Man har en hållning att problemen sköts internt på skolan!
  Hur skulle det se ut om ett 20 tal föräldrar knackar på skolledningens dörr. Om det är något som skolledningen vill undvika så är det att arbeta extra utöver det lilla man gör idag.
  Elever som inte kan tillgodose undervisningen har inget att göra i den klass denne går i. De måste avlägsnas till vad man förr kallade det för en Obs klass. Observations klass tills man är mogen att delta i den NORMALA undervisningen.
  Vad beträffar vissa migrant kulturer där det är modern som har ansvaret för hem och barn gäller det för henne till varje pris dölja om barnen ställer till det i skola som på fritid.
  För får mannen veta att hon missköter sitt ansvar då kan hon förvänta sig stryk. Därför döljs problematiken år efter år tills det inte finns någon återvändo för sina barn att anpassa sig till att bli ett normalt barn.

  1. Tack för din klarsynta kommentar, som jag instämmer till fullo med. Tyvärr ingår visst inte skötsamma barn, som får vara krockkuddar till de utan fostran i den nyligen lagförda barnkonventionen. Ett svek mot alla barn.

Kommentarer är stängda.