Barnkonventionen – en skänk från ovan till unga ligister

Samtidigt med Covid-19 infektionens bevakning, så pågår samma nationsförstörande beslut av regeringen, som tidigare.

Uppdrag Granskning tog nyligen upp barnkonventionen som blivit lag. En storslagen gåva från regeringen till främst förortens alla smågangsters. Barnkonventionen är nu lag och har nu bakbundet händerna på poliser, som vill stävja våldet och bura in dessa marodörer.

Barnkonventionen antogs av FN redan 1989 och ratificerades genast av Sverige. FN:s största rövslickare, skulle min salige far ha sagt, när Löfvens förrädiska regering nyligen har gjort den till lag.

Alla barn skall nu garanteras ett gott liv. enligt artikel 27: ”Konventionsstaterna erkänner varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnens fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”

I artikel 14 bränner det till för där skall barnets tanke-, åsikts- och samvetsfrihet garanteras och föräldrar skall ge barnet ledning.

Här undrar jag om det är hedersförtryck som ungarna skall få moralisk ledning i eller om Fadime och Pela kan få andas ut i sin himmel?

Om våra domstolar skall få avgöra brotten i tiotusentals familjer där hedersförtryck råder, så lär hedersförtrycket permanentas och öka i omfattning. För jag misstänker att en alltför stor del av nämndemännen, åklagare, domare nynnar med i ”änglakören” och har vänsterstyrda hjärtan, där offren sviks och glöms, när daltandet och förståelsens för unga förnedringsrånare nu fått laglig förstärkning.

Vi är många som instämmer i professor Inger Enkvists konstaterande ”Fel att göra barnkonventionen till lag”, i sin kolumn på ledarsidan i SvD den 2 april.
https://www.svd.se/fel-att-gora-barnkonventionen-till-lag

Varken protster från respekterade och kunniga personer eller från poliskåren kan stoppa den humanitära stormaktens förakt för sin befolkning.

En tanke kring ”Barnkonventionen – en skänk från ovan till unga ligister

Kommentarer är stängda.