Covid-19, ger alarm och hysteri – falska eller sanna reaktioner vet nog ingen.

Covid-19 upptar hela media inklusive alternativen.

Åsiktsspannet är stort, från ett harmlöst virus eller en dödlig sjukdom.

”Den som prövar att förutsäga vad som kommer att ske under den närmaste framtiden har tre säkra fakta att utgå ifrån”: skriver K-O Arnsberg på sin blogg.

 • Den som i övrigt är frisk blir inte särskilt sjuk. Det förefaller till och med som att man kan drabbas av sjukdomen, utan att vara helt säker på att man blivit smittad.
 • Att en låg procent av världens äldst och multisjuka invånare dör är sorgligt – som det nästan alltid är när människor dör – men det hotar inte på något sätt mänskligheten. Det hotar heller inte världsekonomin.
 • Barn smittas inte, eller i varje fall ytterst sällan

Han skriver att det som mest skrämmer är att ingen säkert vet om spridning, smittvägar  och ev. mutering av detta nya virus. Vad flertalet är överens om är att kulmen ej ännu har nåtts. Näringslivet skakar, inte minst hos småföretagare och främst alla med vistidsanställningar, som unga inom handels- och restaurangbranschen.

I detta hänseende känns det tryggt att vara pensionär, men troligen inte vid ev. prioritering av intensivplats, där den som har störst chans till tillfrisknande skall prioriteras. Självklart måste då multisjuka gamla ge plats åt unga med större överlevnadspotential.

Låter K-O Arnstberg avsluta detta inlägg.

Trösterikt om Corona av I&M
”Land efter land stänger sina gränser. Myndigheter och makthavare runt om i världen uppmanar människor att stanna kvar i sina hem. Håller vi oss till Europa, lever 300 miljoner invånare under karantänliknande villkor. Många av dem lämnar bara sina bostäder för att skaffa sig nödvändiga förnödenheter, på halvtomma varuhus och affärer. Skolor stänger, flyg, bussar, tunnelbanor stannar. Företag slår igen och permitterar anställda. Folksamlingar förbjuds, i ett land får högst 500 samlas, i ett annat land inte fler än 10. Börserna faller med upp till 30 – 40 procent, flera av dem mer än någon gång tidigare i sin historia. Också fastighetspriserna faller och gör de det för mycket måste bankerna börja ta tillbaka sina lån. Samhället riskerar att drabbas av svåra kedjereaktioner….”

4 tankar kring ”Covid-19, ger alarm och hysteri – falska eller sanna reaktioner vet nog ingen.

  1. Hitintills har barn inte insjuknat i någon större omfattning. Men vad är det som säger att barn inte kan vara smittspridare?
   Förmodligen vill politiker hindra att hela landet släcks ner, när föräldrar måste vara hemma med sina barn.

   1. Barn kan vara smittspridare, liksom vem som helt, även om dom inte är eller blir sjuka. Dessutom är det inte bara barn som går till skolan. Även lärare och olika slags servicepersonal måste finnas på plats. Dessutom reser alla från hemmet till och från skolan. Det finns gott om ”smittpunkter”.

Kommentarer är stängda.