Är den Svenska kyrkan längre kristen?

Varför fjäskar Svenska Kyrkan för islam?

”Det är många indignerade röster som hörs i debatten över behandlingen av kristna. Att inget görs för att skydda dem i världen. Vi ser det bl a i Syrien, Egypten och Sydafrika. Kan orsaken månne vara att ränksmidarna som försöker sig på att ta kontroll över och styra världen syftar till EN världsreligion? Och sammansmältandet måste ju börja så smått om det ska bli någonting. Och det är det vi anar, känner och ser….” skriver Helena Palena på sin blogg ”Parnassen.”

En världsreligion skulle vara som handen i handsken för den globala finanselitens strävan mot NWO, med FN som världsregering.

Påven Franciskus, ligger nog bra till som överhuvud för en världsreligion pga hans överslätande hållning mot terrorn och morden på kristna. Han har samma blindhet för islams mörker, som vår ärkebiskop Anté Jackelén, där förföljelsen av ”otrogna” döljs och göms i vackra ord, som bara är korrekta floskler.

Jag har ofta undrat om den svenska kyrkan numera är kristen?

Tänker på biskop Eva Brunnes uppmaning att plocka bort alla kristna symboler i svenska sjömanskyrkan i Stockholm för att inte såra besökare med en annan religion. Misstänker att tipset kom från hennes vän ärkebiskop Antjé Jackelén. Kvinna, feminist, politiskt korrekt och röd avgjorde valet av kyrkans högsta ledning.

Förr gick folk med i kyrkan för att de hade tro, nu lämnar de den av samma anledning!

Undan för undan har kyrkans högsta organ valt in sina röda bröder. De konservativa, som vill bevara och vårda kyrkans arv har sparkats ut.

När Antjé Jackelén hade valts till ärkebiskop den 15 juni 2014 blev hon den första kvinnan i detta ämbete. Hon förkunnande snabbt i flera interjuver, att hon i sitt nya ämbete ville verka för mer samarbete med muslimska organisationer och för att visa sin goda vilja valde hon det muslimska stridsropet ”Allahu akbar” Gud är större till sitt valspråk.

Citat: Från 2016 http://archive.is/odzZ0#selection-512.0-1510.0

”……..Muhammed inspirerar än i dag miljontals människor till strävan efter rättvisa, fred och ett gott liv” anser Jackelén.
Antje Jackelén anser att det finns flera vägar till Gud, och att Jesus inte är enda vägen dit. Hon använde även som sitt valspråk ”Gud är större”, en fras som främst används av muslimer. Frasen finns också i Bibeln, men då i meningen ”Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt”.
Hon anser även att muslimer och kristna ber till samma Gud: ”Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition. ”

Kyrkans högsta ledare säger alltså att gemenskap finns hos en mörk, förtryckande religion, som anser sig stå över alla andra och även vårt demokratiska statsskick, som gradvis har urholkats av den politiska eliten.

Jag undrar om alla förföljda, torterade, dränkta, halshuggna, korsfästa, stenade och brända offer tycker detsamma?

Så predikar en global lakej för att underlätta genom- förandet av en världsreligion som styrs av NWO!

Varmt religiösa kan däremot tro att hon är en undersåte till Antikrist enligt Uppenbarelseboken. Det här är en förklaring från Stefan Svärd, ledarskribent i tidningen ”Världen i Dag.”

”Sammanfattningsvis kan man hävda att det Bibeln kallar Antikrist är ett politiskt system som förföljer den kristna kyrkan, är ogudaktigt i allmänhet och strävar efter kontroll och diktatur. Många regimer i dag och tidigare i mänsklighetens historia uppvisar dessa tendenser. Kommunismen är ett av de mest tydliga exemplen, men även islam präglas av denna Antikrists ande.”

https://www.varldenidag.se/ledare/manga-spekulationer-om-bibelns-antikrist/reprkf!VtOU5lmq@DzHzUwTMkMsQ/

Kyrkan och socialdemokraterna går samma utveckling till mötes, medlemmarna flyr, men det bekymrar varken statsministern eller ärkebiskopen. För de har lämnat vår Herre för en högre, värdslig makt, där värdegrunden och mänskliga rättigheter utgör smörjmedel för att fånga in ett räddhågset folk, som fostrats i konsensus tom för den lede själv.

Från en bloggföljare kom många intressanta länkar med artiklar om förfallet i den Svenska kyrkan och om ärkebiskopen, för Er som orkar och vill läsa mer om kyrkans avveckling och islams utbredning.

https://timbro.se/smedjan/ledare/makten-framfor-allt1/?fbclid=IwAR3LEdtFhK6KK1FW3ie_AQTyeE5eHrTJueZuHJEid1TZnLSxbU-MX0eyCFY 

https://ledarsidorna.se/2016/06/en-sluten-och-politisk-kyrka/

https://www.svd.se/religios-mangfald-ar-en-tillgang

https://www.op.se/artikel/arkebiskopens-valsprak-ar-aningslost-milt-uttryckt

https://detgodasamhallet.com/2018/05/19/nar-arkebiskopen-blev-muslim/

17 tankar kring ”Är den Svenska kyrkan längre kristen?

 1. Jag skulle vilja se den Muslimska moské/kyrka som delar ut förnödenheter till svenska ”behövande”. Vi ”svenskar” finns inte på deras ”karta” och varför skall då kyrkan upprätthålla de muslimer som vistas här legalt som illegalt? Kyrkan må anse att de gör en insats, men när skall de inse att det i själva verket blir konsekvensmässigt tvärtom! Vad händer när ”utdelningarna” upphör? Kyrkan kan väl inte hålla på med denna försörjningsverksamhet varje vecka, år ut och år in!

  1. Jag tror dessa godhetsutdelare medvetet eller omedvetet följer ärkebiskopens mål, att sträva mot en världsreligion. Garnaterar att det inte blir kristendomen.

 2. Alldeles där jag bor ligger en kyrka. De har matutdelning och även utdelning av kläder. De flesta i kön är muslimer! Kyrkan medverkar till att berika muslimerna än mer än vad de får hos socialtjänsten! Man undrar om inte kyrkan faller på dess eget grepp när man genom sin ”felaktiga” givmildhet upprätthåller de individer som inte hör hemma i Sverige. De som alltså fått avslag. Det vore bättre om kyrkan anordnade hemresor istället för att upprätthålla den misär som förmodligen kommer att växa okontrollerat. Det är väl statens uppgift och inte kyrkorna som ska bidra med sina ”extra” försörjningstöd.

  1. ”Sluten anstalt” är en exakt beskrivning av Ulf Nilsson. Det farliga är att ”fångvaktarna” låtsas att de representerar en demokrati med fria val, som de sedan släger över ända. Demokratur? Diktatur?

  2. Ledningen utgörs av judar, men som vanligt föredrar de att agera i skymundan.

   Ur John Kennedys tal Presidenten och pressen:
   ”For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.”

   Läs hela talet här: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427

   1. Att begrunda:
    Ur John Kennedys tal Presidenten och pressen:
    ”För vi motsätts runt om i världen av en monolitisk och hänsynslös konspiration som främst förlitar sig på dolda medel för att utöka sitt inflytande – på infiltration istället för invasion, på subversion istället för val, på skräck istället för fritt val, på gerillor på natten istället för arméer om dagen. Det är ett system som har tecknat enorma mänskliga och materiella resurser till byggandet av en tätt sammansatt, mycket effektiv maskin som kombinerar militära, diplomatiska, underrättelsessamfund, ekonomiska, vetenskapliga och politiska operationer. ”

 3. Svenska kyrkan är inte kristen längre. Den är socialistisk. Och vänsterblivna har en återkommande tendens att fjäska för muslimer. Sen när muslimerna är starka nog, likvideras vänstern. Tyvärr hinner de ödelägga landet och göra svenskarna urarva på kuppen.

   1. Intressant läsning om kopplingen mellan ”Juadism” och kommunism. ”Den kommunistiska själen är judens själ. Därför följer det att precis som i den ryska revolutionen var kommunismens triumf judendomen, så kommer även i fascismens triumf att triumfera judendomen. ” – (Ett program för judarna och mänskligheten, rabbin Harry Waton, s. 143-144)…..”

    1. Trots att kommunismen mer eller mindre officiellt har kastats på den historiska soptippen hemlighålls i judekontrollerad massmedia och i så kallad svensk politik kommunismens judiska ursprung och koppling till judarna. Återigen: ”Where are all the good Jews?”, som Bobby Fischer frågade.

 4. Bakom all denna strävan att förstöra kyrkan och den kristna världen, och dominera globalt, finns djävulens barn som Jesus talar till i Johannes 8:31-59, men det faktumet anses som antisemitiskt och får inte nämnas bland politiskt korrekta.

 5. Det är ju alldeles uppenbart att den kristna kyrkan håller på att gå samman med Islam. Och då kommer ju Islam att bli den religion som dominerar.

  Etablissemanget vill ju ha endast en följsam religion när de ska styra hela världen med sin ”tjänstemannaregering”.

  Men då tror jag man biter sig i tummen om man väljer Islam. Islam kommer aldrig att erkänna en lagstiftning som står över deras Koran och deras Allah.

  Det kommer att bli fiasko.

  1. Man kan ju undra om Antje Jackelén verkligen är så okunnig om islam att hon inte förstår inkompatibiliteten, eller om hon helt avsiktligt störtar Svenska kyrkan i fördärvet.

Kommentarer är stängda.