Fundera över Ditt medlemskap, Du som ännu är med i SAP!

Olle Ljungbeck jämför Stefan Löfven med Vidun Ouisling. Löfvens eftergivenhet för radikal islam påminner om Ouislings omfamnande av nazismen. Utgångspunkten är socialdemokraternas svek mot den rakryggade Ann-Sofi Hermansson i Göteborg.

 ” Till dig som fortfarande är medlem i det socialdemokratiska partiet, SAP m fl.

Du som fortfarande är medlem i det socialdemokratiska partiet, SAP, bör om Du är demokrat, efter det självklara frikännandet av Ann-Sofi Hermansson ta ditt medlemskap under övervägande. Inte nog med att socialdemokraterna i Göteborg röstade bort henne som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Partiledning såväl som flertalet medlemmar har inte på något vis stött henne i kampen mot islamism och religiös diktatur.

Det blir för var dag mer tydligt och mer skrämmande hur det socialdemokratiska partiet med Stefan Löfven i spetsen faller till föga för de invandrade, bokstavstrogna islamisterna/barbarerna och låter dessa riva ner allt det vi svenskar byggt upp av demokrati, välfärd, trygghet, rättsmedvetande etc. För var dag som går ökar morden, våldtäkterna rånen (inte minst våldet mot våra svenska kvinnor/barn), bränderna, skjutningarna från migranter som kommit in i Sverige efter 2000-talet. 

Det ytterst allvarliga är att landets regeringsparti Socialdemokraterna, SAP i stort sett låter detta ske som om det inte förekommer!

Precis på samma sätt som man låter de invandrade islamisterna härja fritt utan att agera för att återställa rättsstaten Sverige – lämnar man denna hedervärda kvinna – Ann-Sofi Hermansson att ensam försvara Sverige motde individer utifrån – islamister och de som vill göra koranen till lag – åt sitt öde.

Socialdemokraternas agerande i massinvandringsfrågan och partiets överslätande attityd mot de invandrade brottslingarna får mig att fundera på om det finns ett syfte och vad är i så fall detta?

Dessa funderingar ger mig då plötsligt en historisk återkoppling.

Det slår mig nämligen att vårt grannland Norge under nazistisk ockupation under fyrtiotalet hade ett nazistiskt parti Nasjonal Samling under ledning av norrmannen Vidkun Quisling. För att denne skulle få vara ”regeringschef” lovade han Hitler att ge honom fria händer att agera mot norrmännen.

Kan vi svenskar hitta något mer likartat beträffande Sverige?

Det vi nu ser av total eftergivenhet mot de invandrade barbarerna är ju att Stefan Löfven så gott som aldrig reagerar mot deras terror. Hans ”icke agerande” tydliggör ju att  invandrade mördare etc  från muslimska länder är överordnade trygghet för det svenska folket. 

Han är i detta fall en kopia av Quisling. Han har redan för att kunna behålla makten gett islamisterna frihet att terrorisera svenska folket. Om han får behålla denna är han beredd att gå hur långt som helst i eftergivenhet mot dem som terroriserar och mördar vårt folk. 

Detta räknar han med att få göra om han håller islamisterna om ryggen och överser med deras terror. Och därför kommer han inte att bekämpa deras terror.

Vidkun Quisling lät Hitler/nazisterna bedriva en total terror mot norrmän-en. Inga förbrytelser hur fruktansvärda de än var bekämpades av Quisling. På samma vis tolererar Stefan Löfven i Sverige i dag vilken brutalitet och kriminalitet som helst från sina presumtiva medlemmar islamisterna.

För att försvara sitt förräderi mot svenska folket kommer han med bortförklaringar och undanflykter om att det beror på utanförskap, arbetslöshet etc etc.

En av hans lakejer den totala nollan – Mikael Damberg – kan t ex uttrycka sig på följande vis om rånare som urinerar på sina svenska offer ”De känner hopplöshet”!

Stefan Löfven var regeringschef och den som släppte in flera hundratusen individer 2015. Flertalet av dessa är bekännare av islam och har Koranen – den grymmaste av alla religiösa skrifter som också har de mest ohyggliga straff och mest primitiva levnadsregler för en miljard människor, som rättesnöre. Där Koranen är statsreligion finns inte heller någon individuell frihet och kvinnans situation är ohygglig.

Större delen av de inkommande vägrar följa de regler den svenska grundlagen anger och anser att de även i Sverige skall leva efter Koranens antidemokratiska och grundlagsstridiga regler. Men inte nog härmed. De anser att även vi svenskar skall tvingas till detta.

Detta har resulterat i en kriminalitet och brottslighet som Sverige aldrig varit i närheten av tidigare. Mord, våldtäkter, rån skjutningar, bränder  – utförda av utifrån kommande individer – har en sådan omfattning i dag att vissa talar om regelrätta krigszoner. 

Stefan Löfven är ju som regeringschef (enligt grundlagen) skyldig att med alla till buds stående medel skydda svenska folket från dessa fasansfulla brottslingar – men gör det inte. Han gör det inte, därför att han liksom Vidkun Quisling är förblindad av makten. Liksom Quisling fick regera Norge på nåder av nazisterna, om han tillät vilken slags grymhet som helst, tror sig Stefan Löfven kunna behålla makten i Sverige om han inte straffar invandrarna om de dödar, våldför sig etc på svenskar.

Ett ex. I Sverige finns i dag ett antal islamister som anses vara ett hot mot det svenska samhället. De skulle enligt lagen utvisas men så sker inte. Stefan Löfvens motiv till detta är att de kan dömas till döden i sitt hemland!

Flera av dem går i dag lösa i samhället och kan vilken dag som helst döda svenskar?

Var finns logiken?

Borde inte skyddet till liv och lem i första hand gälla svenskar?

Stefan Löfvens skuld till svenska folkets lidande är inte mindre än den Vidkun Quisling bär till norrmännen genom sin eftergivenhet mot Hitler och nazismen.

I antalet offer är den tom större än Quislings. I går redovisade Rapport hur rånen mot minderåriga svenska barn har ökat katastrofalt. Merparten av detta våld står invandrare för.

Men Du som läser detta skall också vara medveten om att Stefan Löfven, utan stöd av Annie Lööf, Nyamko Sabuni och Per Bolund samt Isabella Lövin inte skulle kunna rasera Sverige som han i dag gör. De är därför hans medbrottslingar. En röst på dessa jämte Stefan Löfven kommer att innebär det svenska samhällets kollaps och barbarerna i stället tar över.

Vill Du verkligen riskera en sådan framtid för dina barn, anhöriga, ja hela svenska folket?

Till slut till dig som läser detta vill jag ställa följande fråga. I Norge avrättades Vidkun Quisling för sina fruktansvärda brott. Man avrättade honom trots att han inte var den direkte mördaren men ansågs likväl den ansvarige för de brott som begicks på hans order.

På vilket sätt anser Du att Stefan Löfven bär skulden till den katastrofala kriminalitet och våldsvåg med tusentals offer efter invandringsvågen2015? Om Du anser honom skyldig. Vilket straff bör han och de tidigare nämnda medlöparna då ha. Märk väl att dödsstraff inte ingår i den svenska straffskalan.

9 tankar kring ”Fundera över Ditt medlemskap, Du som ännu är med i SAP!

 1. Om inte de ansvariga politikerna kan dömas till fängelse DÅ ska inte vi heller göra det, oavsett vad man åstadkommit. Politiker skall ha den DUBBLA straffbördan jämfört med praxis. De får det gott ställt, hela livet ut och missbrukar man det förtroende man fått då får man ta sitt dubbla fängelsestraff. Hur ska vi någonsin annars bli av med alla dessa korrupta politiker? Ingen verkar ens vara intresserade av att införa Tjänstemannaansvaret! Roffandet och dårarna till politiker kan fortsätta som vanligt! Obehindrat, i ALL EVIGHET!

 2. Ja, men inte blir det någon röst till SD (från mig)! I och med att man ”saluför” sig själva som att man tänker föra en ”Seriös Migrationspolitik”! Medan Afs på sin hemsida klargör följande: ”Alternativ för Sverige anser att dagens asylsystem är ohållbart och förespråkar därför ett omedelbart asylstopp” Det är det enda partiet som i klartext som nämner ”omedelbart asylstopp” och Återinvandring. Partier som INTE har detta i sitt partiprogram, kan dra ned rullgardinen och GÅ till Af (arbetsförmedlingen) ELLER TÄNKER SVENSKARNA RÖSTA PÅ FORTSATT MIGRATION? Rösta då på någon av de 7 om du är FÖR fortsatt KAOS. Kom inte efter nästa val och säg: Jag har visst röstat FEL! Det finns andra partier, men DE får INTE komma till tals i ”rampljuset” under Valtiderna. Man döljer dessa partier inför det svenska folket på alla mediala plan. Vad kan det bero på mån tro?

  https://alternativforsverige.se/atervandring/
  https://sd.se/

  1. Instämmer helt! -Asylstopp, -återvandring och – ut ur EU, om detta kunde verkställas, då skulle landet kunna räddas!

 3. Alla som röstat på något annat än SD är medskyldiga och bör ta sig en rejäl funderare på hur de ska göra i nästa val.

 4. Människor som skyller de flesta problem (utmaningar) på andra utgör oftast problemet själv.
  Löfven, Lööf, Reinfeldt, m. fl. med sina släptåg är typexempel på detta. Ann- Sofi Hermansson nyligen och Carina Hägg tidigare, är kvinnor med ryggrad som fått smaka på kalifatpartiet på Sveavägen 68. Helt osvenskt beteende. Skamligt. Att se och höra en alltmer löjeväckande figur som Stefan Löfven känns alltmer otryggt. Dessbättre för svenska folket ur maktsynpunkt är att han och partiets dagar räknade. Pressen ökar från två håll. Står förmodligen inte pall ända fram till valet 2022 utan medicinering.

 5. På frågan: ”Vilket straff bör han och de tidigare nämnda medlöparna då ha”. De ska ha fängelse. Alla förmåner skall dras in. Man får inte längre agera som politiker. Pensioner och alla andra förmåner skall stoppas.Allas ”förmögenheter” skall också konfiskeras eller HUR ska annars vi bli av med de 7:s pack som OAVBRUTET trakasserar sitt EGET folk?

  1. Straff??? Se på Maud Olofsson efter att hon förskingrat mångmiljarder av skattebetalarnas pengar i sina vidlyftiga affärer, med stöd från den store Sverige hataren Reinfeldt. Efter sin avgång som minister, så kvittrade hon vidare om att vara utvald till en feministgrupp under Hillary Clintons ledning. Jag tror det finns stora belopp att konfiskera där, ingen blir nog lottlös vid sådana storaffärer (Nuon/Post Nord).

Kommentarer är stängda.