Är skolinspektionen lierad med islamistiska extremister?

Årets första inlägg kommer från Olle Ljungbeck, som oförtrutet fortsätter med sitt engagemang för främst förtryckta invandrarflickor i muslimska friskolor.
Skolinspektionens slappa agerande är skrämmande.
Jag förmodar att dessa karriärister vill ligga bra till hos en ännu slappare statsminister. Hans regering blundar hårt, när brott uförs av extrema muslimer, som har stort inflytande över dessa friskolor. Löfven, den falske feministen offrar invandrflickorna för föräldrarnas röster. Att elever radikaliseras är bara ett medel för att söndra och splittra landet.
Olle Ljungbeck anmäler åter skolinspektionen till justitieombudsmannen, för brott mot både grundlag och skollag, genom dess överseende med brott i muslimska friskolor. Tidigare har han anmält Römosseskolan och nu är det en muslimsk skola i Gävle som radikaliserar elever.

…………………………………………………………………………………………………..

Ӏr Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna?
Är Skolinspektionen lierad med de islamistiska extremisterna, men kanske inte endast denna utan även bl a Gävle kommun genom sitt menlösa agerande?

Nedanstående ett dagsfärskt uttalande av Säpo.
”Risk för elevradikalisering”.”

Barn på en skola i Gävle riskerar att utsättas för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande miljöer”; detta skriver säkerhetspolisen i ett yttrande till Skolinspektionen.

Enligt Säpo har ett extremistnätverk haft möten i skolans lokaler  och en person, som av Säpo pekats ut som ett hot mot rikets säkerhet, har haft stort inflytande över skolans verksamhet. Men om skolan kommer att stängas är oklart!
Rubriken ovan är inte alls otrolig med hänsyn till hur Skolinspektionen hittills agerat med slapphet, likgiltighet mot radikala islamistiska religiösa friskolor.

Ett av de värsta exemplen är Römosseskolan som fortfarande drivs av islamister trots att den under 7-8 år tydligt brutit mot det mesta i skollagen.

Jag har under de senaste fem åren anmält ett inte ringa antal islamistiska religiösa friskolor till Skolinspektionen för grova brott mot skollagen, men även vår grundlag trots detta får de fortsätta att verka för Skolinspektionen!

Säpos uttalande är endast ett exempel av många där Skolinspektionen tydligt bryter mot skollagen och åsidosätter alla de skyldigheter som gäller för den som driver friskola..

I Gävlefallet som är synnerligen allvarligt vad gäller brott mot skollagen nöjde sig skolinspektionen att kritisera avsaknaden av staket kring skolan!!!

Att politiker som påstår sig värna barn och ge dem en god skolmiljö fortfarande kan tillåta islamistiska friskolor är ett hån mot alla barn som enligt vår grundlag skall ges de bästa möjliga förutsättningar för trygghet och god utveckling för att därmed kunna bli goda medborgare.

Självklart drivs dessa skolor också i strid mot vår grundlag. 

Eftersom Skolinspektionen aldrig följer skollag och grundlag bör Justitieombudsmannen granska inspektionen i alla de fall de agerat. Ett övervakande organ som Skolinspektionen skall vara, är meningslöst och onyttigt när det inte agerar efter lagarna.

I dag finns det ingen islamistisk friskola som driver sådan utbildning som Skollagen föreskriver.
Därmed är de olagliga. Med andra ord bäddar myndigheterna fär en radikalisering av invandrarbarn som kan få ödesdigra konsekvenser för det svenska samhället i framtiden.

Mottagningsbevis

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot din anmälan 2019-12-23 och den har fått diarienummer 9331-2019.

Observera att det inte går att svara på detta meddelande. Om du vill kontakta JO i ärendet via e-post är adressen justitieombudsmannen@jo.se. Det är bra om du i så fall uppger diarienumret.

På JOs webbplats finns information om hur vi handlägger din anmälan.
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Nar-en-anmalan-kommer-in-till-

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

…………………………………………………………………………………………

Ett genväg till högskolestudier för lågbegåvade, ett nytt och snällt högskoleprov. Löfven utgår förmodligen från sina egna bristfälliga studier; en haklvdan svetsarutbildning och oavslutade och ringa studier på Umeå universitet.

DEBATT. Matilda Ernkrans säger, som typiskt nog kallas ”minister för högre utbildning och forskning”, att ett särskilt högskoleprov ska skapas för dem som inte ens har studentexamen. Tanken tycks inte vara att låta dem ställa upp på ordinarie prov, som erbjuds alla med låga studentbetyg. Nej, de som inte har någon examen alls – ska erbjudas en ny genväg.”  https://newsvoice.se/2019/12/forakt-for-kunskaper/

Jag undrar hur många fler planer för att sänka Sverige, som Rosenbads konsulter nu filar på. Att det kommer flera, garanterar en lika arg pensionär, som under fjolåret.