ÄR KUNSKAPER I TEKNIK OCH NATURVETENSKAP BILDNING?

Är en adekvat fråga som Jan Ivarson ställer i detta gästinlägg.

För lite kunskap inom naturvetenskap och för mycket (falsk) humaniora bland politiker bidrar till tokerier både inom elförsörjning och bidragsförsörjning för migranter.

”Elförsörjningen visar att våra politiker och journalister saknar insikter. Även om el kan exporteras vissa tider riskerar vi att få elbrist med avstängningar kalla vinterdagar med stiltje. Bristen påskyndas av omställningar man vill tvinga fram i industrin för att minska utsläpp av koldioxid. Om bilparken skall bli eldriven behöver den nya kärnkraftverk och utbyggnader av ledningsnätet. Vid årsskiftet skall istället ett fungerande verk stängas ner. Vi vill inte i framtiden höra makthavare säga: Vi såg inte elbristen komma.
En förklaring är hur bildning värderas. Personer med hög utbildning, samhällsställning och förmögenhet anses bildade oavsett inom vilket område de verkar.
Bland måttligt utbildade personer värderas kunskaper i humaniora högre än i teknik och naturvetenskap. Den som refererar till Sokrates eller Rousseau anses bildad, men inte den som nämner Bernoulli eller Avogadro. Den betraktas som en streber. 
Personer med humanistisk utbildning är överrepresenterade i politiken. Det har medfört bristande förståelse för samhällets teknikbehov och driver på byråkratin inom sociala verksamheter, som välfärdsindustrin för migranter.
Dessa ökar elbehovet och kräver mer infrastruktur och importerade livsmedel. 
Sveriges andel av världens koldioxidutsläpp är ca 2 promille! Det tas som intäkt för ökad beskattning och ogenomtänkta förändringar i energibranschen som kan få katastrofala följder.
Jan Ivarson Politiskt obunden”

(Kommentar: Jag var tvungen att ta hjälp av WIKI för jag blev nyfiken på nämnda herrar ovan och fick reda på att släkten Bernoulli hade flera kända fysiker och matematiker som levde under 1600- och 1700-talet. Mest känd är den sk. sannolikhetsläran, en formel för proportionerna, när vi t.ex. singlar slant, mellan krona och klave.
Amadeo Avogadro levde under 1800-talet och blev mest känd för sin fysikaliska lag; Avogadros lag. Lagen formuleras som ”Lika volymer av olika gaser innehåller, vid samma temperatur och tryck, samma antal molekyler.”)

Ivarson får medhåll av Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans som i NewsVoice skriver om ”Totalitära tendenser i klimatdebatten” https://newsvoice.se/2019/12/tege-tornvall-totalitara-tendenser-i-klimatdebatten/ och av nestorn Lars Bern på sin blogg Anthropocene. https://anthropocene.live/2019/12/18/klimatfascisternas-krig-mot-livet-sjalvt/ . Han berättar också varför Löfven och Lövin svamlar om klimathotet. https://newsvoice.se/2019/12/lars-bern-lofven-lovin-klimathotet/

Klimatfascisterna påstår att livets byggsten koldioxid Co2 kommer att förgöra oss.

Bern vänder på resonemanget om koldioxidfaran, det behövs i sin förening med vatten, som ger oss livet själv med syre och växternas fotosyntes. Att det är miljön som ska räddas är utan varje tvivel, för klimatet sköter sig själv.

Citat från Tege Tornvalls artikel:

DEBATT. Dagens klimat- och miljöpolitik kan direkt hota människans fortsatta liv på Jorden. I sin logiska konsekvens gör nämligen rådande debatt och politik människan till Naturens och Livets fiende. Det blir hon inte bara genom att med sin verksamhet tillföra mer koldioxid till Jordens atmosfär – utan genom sin blotta existens. 

Tornvall skriver om dagens klimatalarmister som banar väg för ett totalitärt samhälle, där redan Orwells 1984 ligger i lä.
Det kanske är det som är meningen, att dessa alarmister är den globala finansmaffians nyttiga idioter, som plogar vägen till NWO?

Bildkälla: fornuft.se


4 tankar kring ӀR KUNSKAPER I TEKNIK OCH NATURVETENSKAP BILDNING?

 1. Tack Karl W för kloka tankar.
  Humaniora och kultur är viktigt, men en lyx de flesta kan kan tillåta sig först när de har tak över huvudet och mat på bordet.

 2. Ingenjörer byggde Sveriges välfärd. Före år 1600 var Sverige ett glesbefolkat land bebott av outbildade bönder som primitivt brukade jorden för egen överlevnad. Landet Sverige var otroligt rikt på naturresurser, men utfattigt på kunskaper att förädla och ta tillvara dom. Gustav II Adolf insåg potentialen och uppmuntrade valloner att utvandra till Sverige under början av 1600-tal. Vallonerna var den tidens ingenjörer. De flesta återvandrade så småningom, men deras yrkeskunskap stannade. 1661 föddes Christopher Polhem på Gottland av ungerska föräldrar. Han blev vad man säker kan kalla Sveriges första ingenjör och vetenskapsman, och senare adlades 1716 av Karl XII för sina förtjänster. Sveriges ingenjörer blev erkända i hela världen för sin skicklighet och byggde landets välfärd, Volvo, SAAB, ASEA, Fläkten, LM Eriksson, Scania, Sandvik, Atlas Copco, Svenska Kullagerfabriken, listan är lång. Många nu utlandsföretag. 1970 började Sveriges nedmontering i och med att ingenjörsutbildningen på Tekniska Högskolorna började nedmonteras, 1975 började nedmonteringen av landet Sverige på allvar, och omkring 2010 började avlivningen av landet med massinvandringen. På de senaste 40 åren har inte ett enda storföretag utvecklats i Sverige. Politiker, jurister, journalister, proffstyckare, aktivister, agitatorer och åsiktsmånglare bygger varken samhällen eller företag, dom parasiterar på dom, men där är Sverige idag, och det går snabbt utför. Kinas ingenjörsvetenskap går tillbaka 6,000 år, kineser byggde astronomiska datorer för 1,000 år sedan, även Kina förföll under demokratin mellan 1912 och 1949, Mao-tiden 1949 till 1978 blev ett rått uppvaknande, nu bygger man ett nytt Kina där ingenjörsvetenskap är grunden, och det fungerar. Sverige är just nu där Kina var 1956, ”Hundra blommor” kampanjen, blandat med ”De fyra förlegade” (1966) och ett slags svenskt ”stora språnget” (1958) som syftar till ett mångkulturellt samhälle byggt på bidrag system. Kanske Sverige har 60 år kvar till den renässans som nu pågår i Kina. Från 1912 till 1978 kostade det 100 miljoner människoliv i Kina, hur många blir det i Sverige innan den ”Humanistiska Stormakten” faller.

  1. Enligt hörsägen ansåg Mao att ett kärnvapenanfall mot väst var försvarligt om det kunde garanteras att 100miljoner kineser skulle klara sig
   RIKTIGA makthavare är en sort för sig

   1. Ja, visst är det så, alltför många är utbildade endast i Bommersviks ”rövslickeri” och inom ungdomsförbundens karriärstegar, i stället för att skaffa sig en yrkesutbildning och få nyttiga erfarenheter från golvet. En mycket speciell sort är dessutom den humanitära stormaktens politiker!

Kommentarer är stängda.