Olle Ljungbeck om Quissling och LÖfven

Olle Ljunbeck  gör en liknelse som skrämmer. Löfven jämförs med Quisling.

När okvädningsorden, förbannelser, förolämpningar etc tagit slut eller fastnat i halsen för den genom tiderna mest misslyckade och brottslige statsministern Stefan Löfven, rycker någon av hans underbegåvade hantlangare och totalt felorienterade i verkligheten, in med än lögnaktigare påståenden om Sverigedemokraterna  (SD).

Senaste exemplet kommer från ”försvarsminister” Hultqvist som förklarar att SD är SAP.s huvudmotståndare. ”De har ju lyckats modernisera någon slags fascism”, deras politik handlar i kärnan om att ställa olika grupper mot varandra. För mig är det självklart att brottslighet och kriminalitet ska bekämpas stenhårt oavsett vem som håller på med det. Det handlar inte om hudfärg eller ursprung. Lagen skall vara lika för alla”.

Men Hultqvist och med honom hela den socialdemokratiska partihierarkin tillämpar inte lagen lika för svenska contra invandrare.

Detta har varit tydligt alltsedan Löfven öppnade för den katastrofala massinvandringen som inte endast håller på att ruinera Sverige utan kanske framförallt är på väg att krossa Sverige med våld och terror.

Att under sådana förhållanden anklaga det enda verkligt demokratiska och Sverigebeskyddande partiet – SD – för fascism kan endast den göra som själv vill tvätta av sig den bruna eller svarta färgen – Socialdemokratin.

Inte för att detta parti oskyldigt anklagas för sådan utan att verkligheten bevisar att det är så.

Det finns i dag klara och tydliga bevis för att socialdemokraterna skyddar extrema islamister (dessa är ofta ledare och och kan därför påverka ”vanliga” muslimer) enbart för att få så många som möjligt att rösta på dem.

På många håll i landets socialdemokratiska organisationer finns tydliga bevis för detta.

Och om detta nu inte vore nog för att de svenska medborgarna skall inse att socialdemokraterna enbart för medlemsantalets skull, har lierat sig med Sverigefientliga krafter, som bara har ett mål – nämligen att införa islam i Sverige med vad detta innebär av våld och en extrem religion.

När därför som nu Hultqvist beskyller SD för fascism, som inte är annat än grova lögner för att stoppa svenska folkets vaknande medvetande om att skall Sverige återgå till att vara ett tryggt välfärdsland finns endast ett alternativ – nämligen att rösta på SD.

När en socialdemokrat nu beskyller SD för fascism är det ju för att tvätta bort att man själv kopierat vårt grannland Norges Qislingsparti som var ett rent nazistparti.

Detta parti lovade Hitler att han skulle få fria händer om landsförrädaren Quisling och dennes anhang fick styra Norge.

De uppgörelser och den undfallenhet mot islamistiska ledare som Socialdemokraterna  står för i dag är ju en tydlig parallell med vad ”Quislingarna” stod för i vårt broderland Norge. Ingen kan motbevisa att Socialdemokraterna inte är beredda att sälja ut självständighet, trygghet, välfärd etc för svenska folket mot att de i gengäld får merparten av de muslimska och islamistiska invandrarnas röster och därför kan behålla makten. (Sverige har aldrig haft en så maktgalen politiker som Löfven. För att behålla makten kan han offra sitt folk).

Detta visar sig framförallt i överenskommelser mellan socialdemokratiska partiet och dess lokalorganisationer contra islamistiska organisationer.

Men ännu tydligare framgår detta åsidosättandet och uraktlåtenhet från socialdemokratiska partiet, statliga och kommunala myndigheter av kraven på att utomeuropeiska invandrare skall följa svensk lag och normer och lagstiftade värderingar. Det innebär t ex att islamistiska friskolor helt bryter mot svenska skolans läroplan och trots detta får fortsätta. . Det syns också i frånvaron av agerande mot islamistisk terror och förtryck i förorterna.

Det är ingen överdrift att påstå att socialdemokraterna i Sverige har som regeringsparti precis såsom quislingregeringen under ockupationen av Norge gett fritt fram för utländska krafter i Sverige (utomeuropeiska) att i stort sett mörda, våldtaga, råna, terrorisera, bränna, spränga i Sverige.

Det är absolut ingen överdrift att påstå att svenska kvinnor, män, flickor pojkar lever under samma otrygga förhållanden i dag i Sverige under en socialdemokratisk regering som norrmännen gjorde under den fascistiska /nazistiska quislingregeringen i Norge.

Om socialdemokratin kan man därför säga; De har inte nöjt sig med att modernisera nazismen/fascismen utan tagit över den i all sin ondskefullhet och med terror mot sitt eget folk.

Trots att invandrare efter 2015 mördat, våldtagit, rånat, terroriserat, bränt och sprängt såväl svenska kvinnor, män, flickor pojkar till ett antal som aldrig tidigare hänt har socialdemokrater som Stefan Löfven eller andra av partiets ledare aldrig fördömt detta och föreslagit utvisning eller liknande.

Med andra ord.

Skall Sverige bli ett land av välstånd och trygghet kan det inte bli det med ett socialdemokratiskt parti som innehar regeringsmakten. 

Enda möjligheten för en sådan förändring kräver det antal röster för Sverigedemokraterna innebärande att detta parti får utslagsröst. 

Med nuvarande allians kommer vi svenskar att få ett än större helvete än i dag. Men inte endast detta utan det drabbar också våra barn genom en ständig otrygghet som de kommer att få men av hela livet. 

Det som politiker som Löfven, Hultqvist etc inte vill inse är att människor med en bakgrund i islam har växt upp med helt andra normer och värderingar.

Helt enkelt komna från en ”kultur” där våld, terror, diktatur, ojämlikhet mellan könen etc etc är det normala. De har inte nått upp till nedersta trappsteget på civilisationens stege och kan därför aldrig anpassas till ett normalt liv i Sverige.

Vill Du Svensson leva under ständig terror – om inte – måste Du ge din röst åt SD.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle