Bort med bidrag och kusingiften, så räddas fosterlandet!

Det är egentligen mycket enkelt att stoppa den ekonomiska migrationen.
Ta bort bidragen och förbjud kusingiften, så är det klart!

”Att migranter som påstås fly inte gör det till närmaste säkra land som asylsystemet syftar till, utan tar sig igenom ett flertal sådana länder för att nå specifikt exempelvis Sverige eller Tyskland, har med de generösa bidragen att göra. Det bekräftas i en ny studie” skriver Samnytt.

https://samnytt.se/studie-laga-bidrag-skrammer-bort-migranter/

https://www.henrikkleven.com/uploads/3/7/3/1/37310663/agersnap-jensen-kleven_welfaremagnets_oct2019.pdf

Ofta bevisar forskning redan det alla ”Svensson” redan vet. Alla väljare inser detta, utom de korrekta som har uttalat synfältsbortfall för verkligheten i landet. Enkel definition är majoriteten av gästerna på Nobelfesten och orsaken är att den nyliberala, postmoderna och migrationsvänliga politiken gynnat dem. Därför måste svartmålning snabbt fram av de som ser igenom lögnerna och vill förändra den.

Otaliga unga kvinnor skulle vara i livet i dag om kusinförbud hade blivit lag. Fadime dagen lockar fram vänsterliberala hycklare av rang.

Vänsterns feminister har ingen skam, när de idogt smetat in medelklassens vita män med patriarkala strukturer och förtryckande normer. Sedan deltar många av dem i projekt och utredningar om hedersförtryck. Efter att ha satt sprutt på åtskilliga miljoner, så blir slutsatsen att mer kosing behövs till upplysning och samverkan, så rullar det på, år efter år. Att allt fler skolbänkar står tomma vid terminstart, tycks inte bekymra dem.

Frågan är om dessa damer ens skulle se och höra, om en ”förlupen” kvinna trillar ner från balkongen?

Att, utöver detta enorma kvinnoförtryck, också ta upp dessa ”giftiga ingiftens” konsekvenser med ökade risker för handikapp kommer inte på fråga. För vår feministiska regering känner varken skam eller skuld.

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/08/Fordubblad-missbildningsrisk-vid-kusinaktenskap/

Vårdpersonal, läkare och tom forskare som redovisar dessa erfarenheter blir illa sedda och brunfärgen åker fram, som stoppar karriären.

Orsaken, bakom alla konventioner, mänskliga rättigheter, värdegrund och det lika värdet, är att om bidragen och kusingiften skulle stoppas, då går folkutbytet samma väg.

Det skulle kullkasta den globala finansmaffians framtida expansion med en världsregering och urholka både FN:s och EU:s maktambitioner och nationalstaten skulle få kraft att återuppstå.

Avslutar med abstrakt från den danska studien, men politikers rädsla för denna sunda väg med minskade bidrag, får inget genomslag, så länge nationaltorpeden Soros styr med hjälp av FN:s GCM. Regeringen visste inte hur fort den fick skriva på. Frivilligt åtagande lät det initialt, som blev bindande, så fort bläcket torkat. Samma frenesi råder nu i Madrid, när klimatet skall räddas, givetvis av dig och mig genom enorma pålagor och nya skatteuttag.

Vad blir politikernas nästa alibi efter migrationen och klimatet?

"Vi studerar effekterna av välfärdens generositet på internationell migration med hjälp av en serie stora förändringar i välfärdsförmåner för invandrare i Danmark. 
Den första förändringen, genomförd 2002,minskade förmånerna för invandrare utanför EU med cirka 50%, utan förändringar för infödda eller invandrare från EU. 
Politiken upphörde senare och infördes på nytt. De differentierad behandling av invandrare från och utanför EU och av olika typer av invandrare utanför EU, möjliggör en kvasi-experimentell forskningsdesign. Vi hittar stora effekter:
Minskningen av förmånerna minskade nettoflödet med invandrare med 
cirka 5 000 personer per år, eller 3,7 procent av beståndet av behandlade invandrare, och den efterföljande upphävandet av politiken omvänd
effekten nästan exakt. 
Vår studie tillhandahåller några av de första kausala bevisen i stort diskuterade "välfärdsmagnet" hypotesen. Det finns många faktorer som inte är välfärden för migrationsbeslut innebär våra bevis att villkoren för flytten är villkorade av att flytta välfärdssystemet är viktigt för destinationsval."

7 tankar kring ”Bort med bidrag och kusingiften, så räddas fosterlandet!

  1. Tydligen verkar det som om det enda sättet att ”stå emot” våra djävulska politiker, är inte det att ALLA ”SVENSKAR” skaffar sig ett eller flera LEGALA VAPEN? Politiker måste få känna på rädslan från det svenska folket, innan man går våra ärenden. Om det nu är som så att politikerna är RÄDDA för att allmänheten skaffar sig legala ”försvarsvapen”, är det inte dags nu att vi även förverkligar det hela för INGEN politiker har gett det svenska folket det skydd som behövs för att slippa denna dagliga oro om ”när ska jag bli knivstucken”!

  2. Andra medborgarskap och hemvist genom investeringar! Korta villkor, officiella program, full service. Grenada, Malta, Portugal, Italien, USA etc.
    Bara gå till [url=right-invest.com]right-invest.com[/url]!

  3. Som svensk medborgare borde det ingå i Allmänbildningen att man genomgår tills man har klarat av ”JAKTPROV” (alternativt pistol) tills dess man blivit godkänd och därmed innehavare av Jaktlicens. Vilket är väl villkoret för legalt vapeninnehav. Då kanske VI kan rädda Fosterlandet som ingen politiker av de 7 är intresserad av. Vi skulle även per automatik bli av med politiker som inser att det är bättre fly än illa fäkta. En bonus, på köpet! Om det inte går att åtala korrupta politiker, kan någon då svara på: Varför har VI tillåtet detta, sedan 1 Januari 1976?

    1. Förmodligen är det därför makthavarna nu jagar svenskar med vapen licens, medan vapen från Balkan flödar in utan kontroll.

      1. Glöm inte historien. Innan Hitlers ”Anschluss” av Österrike arbetade man i två år på att avväpna befolkning, ingen fick ha vapen. Jag tror den nuvarande svenska regimens största oro i Sverige är hotet inifrån. Det är därför man arbetar så hårt på att avväpna befolkningen och stänga alla mediekanaler med alternativa åsikter, orsaken till massövervakningen, den massiva insamlade informationen används till att analysera åsikterna och inställningen, och det ligger sedan till grund för propagandan via MSM och statliga media för att håll befolkningen under kontroll.

Kommentarer är stängda.