Advent och vår väntan!

Advent kommer av latinets adventus som betyder ankomst och är den inledande perioden i det kristna kyrkoåret. 

Enligt kristen tro var Jesus den utlovade Messias, som betyder den smorde.

Jesus utförde mirakel och enligt kristendomen är han återuppstånden – och har lovat att återkomma till jorden. Enligt judisk tradition betraktas Jesus mer som en predikant, rabbin, men inte som Guds son. Judarnas väntan kvarstår på den riktige Messias, men många judar i dag tror inte på en personlig Messias utan vi måste själva skapa Guds rike här på jorden.

Kristendomen bygger bland annat på Gamla Testamentet, som är judarnas Bibel. Även om Nya Testamentet fått en mer central plats i vår religion. Mycket är dock gemensamt i trosuppfattning. Det viktigaste är tron på en Gud och de tio budorden, som de västerländska samhällena är uppbyggda kring.

Oavsett trosinriktning eller frånvaro av tro, så bör vi fira våra högtider för att hedra tidigare generationer.

Jag tycker mycket våra advenstpsalmer. När klangen av ”Hosianna” och ”Breden väg för Herran” ljuder i kyrkovalven, då känner jag en samhörighet med alla som tidigare tagit plats i kyrkbänken med sin psalmbok i knät.

Hasselfors kyrka, var min barndoms kyrka i Närke.