”Klimathotet kejsarens nya kläder”

Från en vän kommer denna debattartikel, som klimatalarmisterna kallar för klimatförnekelse. Min vän är förvirrad och undrar om sanningen ligger mitt emellan dessa kontrahenter?
Själv ser jag precis som författaren att klimathotet främst är ett politiskt medel för ökad makt och ökade skatteinkomster.
Det överdrivna klimathotet är ett sätt att dölja den destruktiva ”flyktingpolitiken,”och ett medel för att skynda på vägen mot NWO genom Agenda 2030.
Det finns betydligt farligare områden som behöver mer politiskt fokus med starka åtgärder som t.ex miljöförstöring med gifter och dess farliga utsläpp i naturen, omfördelning av rikedomar, överproduktion, bankernas monopol, Big Pharmas ”gifter”, mikrovågsstrålning med 5G osv men här råder silkesvantar och belöningar i stället för straff från globalistmaffians politiska bröder, så fort det handlar om inskränkningar av storfinansens profiter. Det är alltid vi vanliga skattebetalare som ska stå för fiolerna och skall skämmas för vårt leverne.

Wermlandstidningen, debatt, publicerad: 2019-08-19.

”Solen har sedan det största inflytandet på klimatets förändringar det är känt sedan 1801. I genomsnitt täcks 65 % av jorden av moln, skriver Per Johansson i Säffle.

Klimatet har påverkats enbart positivt av den ökning av koldioxid på cirka 100 ppm eller 0,01 procent som vi har haft sedan 1950. Jorden har blivit 13 procent grönare de senaste 30 åren skördarna har ökat och öknarna har minskat sedan dess.

Klimathotet handlar om pengar makt och ideologi och inte så mycket om själva klimatet utan det är naturliga processer som styr vårt klimat precis som det har gjort i 4,5 miljarder år och så länge människan har funnits på jorden. Seriös forskning visar vad som har hänt de senaste 2 000 åren.

FN:s klimatpanel IPCC bedriver ingen egen forskning om klimatet utan organisationen styrs av politiker från 195 medlemsländer. Deras rapporter skrivs av studenter och lobbyorganisationer med en klar alarmistisk agenda. Sedan när kan vi lita på politiker som i alla tider har velat beskatta och kontrollera människan och vad är då lämpligare än att hitta på ett sätt – jo att ta ut en skatt på koldioxid. Våra politiker kan lika gärna beskatta syret som vi andas eftersom det är en restprodukt från koldioxiden.

Det är atmosfärens massa och gravitationen som gör Jorden beboelig. Solen har sedan det största inflytandet på klimatets förändringar det är känt sedan 1801. I genomsnitt täcks 65 procent av Jorden av moln. Förändringar i molntäcket påverkar klimatet på jorden mer än 100 gånger mer effektivt än variationerna av koldioxidhalten i jordens atmosfär. Det som koldioxidhalten skulle behöva 100 år för att åstadkomma med jordens klimat klarar molnvariationen på 3-5 år.

Vi vet att jordens medeltemperatur har ökat med knappt en grad Celsius sedan 1850 som är en återhämtning från den lilla istiden, och att koldioxiden har ökat från 0,03-0,04 procent varav 0,03 procent fanns redan fram till 1950 då vi knappt släppte ut någon koldioxid alls. Klimatet har påverkats enbart positivt av den ökning av koldioxid på cirka 100 ppm eller 0,01 procent som vi har haft sedan 1950. Jorden har blivit 13 procent grönare de senaste 30 åren skördarna har ökat och öknarna har minskat sedan dess.

Det är svårt för folk att veta vad ”växthuseffekt” är. Men ordet ”växthusgas” är missvisande eftersom det inte alls fungerar på samma sätt som i ett växthus. I ett växthus har man en luftvolym instängd i ett utrymme med genomskinliga tak och väggar. Solen värmer marken och luften närmast marken som stiger och kyls av samt ersätts av ny luft som strömmar till. I ett växthus hindras luften från att stiga och värms därför mer och mer. Folk tror att koldioxiden bildar ett tak som stänger in värmen som i ett växthus.

I atmosfären stiger som sagt luften och avkyls och vattenångan i luften kondenserar till vattendroppar och faller till marken som regn eller is. Jordens årliga produktion av koldioxid är nästan helt av naturen cirka 94 procent. Mänsklig verksamhet inklusive industri och transport producerar bara cirka 6 procent. Temperaturen på alla planeter korrelerar med solaktivitet. Venus och Mars har atmosfärer med omkring 97 procent koldioxid. De har inte heller någon växande växthuseffekt. Inga bilar, eller industrier har upptäckts på deras planeter. Låt mig få citera några av världens främsta vetenskapsmän inom klimatvetenskapen:

Dr Richard Lindzen: ”IPCC-processen drivs av politik snarare än vetenskap. Politiker använder sammanfattningar för att förvränga vad forskarna säger och utnyttjar allmänhetens okunnighet.”

Dr Tom Segalstad: ”IPCC:s globala uppvärmningsmodell stöds inte av vetenskapliga data.”

Dr Roy Spencer: ”IPCC är inte en vetenskaplig organisation och bildades för att reglera koldioxidutsläppen. Påståenden om att människan orsakar global uppvärmning är bara ett medel för att nå detta mål. Koldioxiden är en följd av temperatur – inte en orsak. koldioxid är avgörande för livet på jorden – en perfekt inkomstbas för att styra människor. De största hoten mot miljön är fattigdom och okunnighet vetenskapen kan förhindra både okunnighet och fattigdom”.

FN:s klimatpanel IPCC är i det här fallet precis som i H C Andersen saga helt nakna…

Per Johansson Säffle

7 tankar kring ””Klimathotet kejsarens nya kläder”

 1. Det kallas väl distraktion, när man exv genom avledande manöver flyttar fokus från ett ämne som är ömtåligt, i detta fall för regimen. Det är ett knep som PK-lägret är duktiga på.

  1. Ja, bristande koncentration/distraktion och passivitet är stora samhällsbovar. Att fånga in och utvisa de riktiga bovarna är betydligt svårare för de största av dem alla, vår nuvarande regering!

 2. Greta Thunberg är både intelligent och framsynt. Trots sin ungdom ger hon sig i kast med den svåra frågan om klimatet. Hon är ärlig och har ett gott uppsåt. Det Greta säger verkar trovärdigt.

  Ända tills det står klart att de stora medierna, SVT, SR m.fl. vägrar hennes motståndare att komma till tals. Det väcker misstanken, att något döljs.

  Kan det vara så, att Greta blir utnyttjad av någon part med en agenda som inte tål dagsljuset?

  Är det globalisterna månne? De som vill inrätta en världsregering, och därmed avveckla demokratin? De menar att demokratin inte garanterar Jordens räddning.
  ”I demokratisk ordning sågar vi av den gren vi sitter på”. Dvs genom demokratiska val tillsätter vi regeringar som tillåter miljöförstöring. På den punkten är det svårt att säga emot.

  Men så långt har Greta inte fört sitt tankebygge. Hon vill säkert skydda demokratin. Ja vem vill inte det? Men vi måste träna oss i konsten att rädda miljön utan globalism.

  1. Ja, låt varje nation rädda sig själv i frivilligt samarbete med andra. Låt oss slippa EU:s och FN:s bojor.

 3. Det liknar faktiskt ett växthus, inte i bemärkelsen att den hindrar varm luft från att stiga, utan att ett lager av gaser, CO2 utgör 20%, som fungerar som ett paraply, en skärm eller reflektor, som förhindrar att värmen försvinner ut i rymden. Det gör att temperaturen på jorden blir 30 grader varmare än om gaslagret inte funnits. Människans totala påverkan på CO2 i det lagret är omkring 0.3%. Vad vi sedan kan ändra på är obetydligt. En enda skogsbrand producerar typiskt lika mycket CO2 på en dag som hela Sverige under ett år, och flera tusen skogsbränder pågår ständigt och pågår i veckor. Tala om att spotta i Stilla Havet.

  1. Tack för väl- och klargörande upplysningar, som borde få skambelagda att nyktra till.

Kommentarer är stängda.