Riskfylld utredning

Riskfylld utredning om terrorverksamhet.

Yttrande-och åsiktsfrihet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ;”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19.

Men denna rätt är i dag mycket urholkad, inte bara i diktaturländer, utan i väst.
Assange affären får stå som monument över alla otaliga brott mot FN:s artikel.
Det vanliga är att pompösa deklarationer snabbt urholkas med allehanda undantag, precis som försäkringsbolag, när den drabbade kräver ersättning för skada och värk. Dessa undantag tog fart, när nätet med alternativa medier blev ett hot för globala makthavare, eftersom de berättade som det var och inte som maktens propagandacentraler sa, där värstingarna är SVT/SR, DN och Aftonbladet inom MSM och BRÅ.

”Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.”

Detta syfte känns som ett skämt när krimnolog Jerzy Sarnecki på Brå nyligen förkunnade att invandring inte har något samband med ökad brottslighet.

Alster från Jan Hellin, Peter Wolodarski, Anders Lindberg och Jerzy Sarnecki har alltför ofta ringa överensstämmelse med verkligheten. Gemensam nämnare är tänk och tyck som vi, annars låt bli.

Jag undrar hur deras förhållande till Säpo ser ut, när imamer skall slängas ut? Nu vill Säpo förbjuda terrorpropaganda med IS som främsta målgrupp och förordar en utredning.

DN DEBATT 25/6. Vid i princip varje tillslag som Säkerhetspolisen gör i arbetet för att motverka terrorism hittar vi filmer och bilder med oerhört grova våldshandlingar och avrättningar. Materialet framställs för att rekrytera anhängare eller för att stärka sympatisörer inför våldsdåd. Vi vill att regeringen utreder om det bör bli straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, skriver Klas Friberg.

https://www.dn.se/debatt/gor-det-straffbart-att-inneha-och-se-pa-terrorpropaganda/

Vid första påseende samtycker jag, men av erfarenhet vet jag att regeringens utredare kan få svart till vitt. Fokus kan i stället riktas mot oss fosterlandsvänner som ser mångkulturens destruktivitet och protesterar i tal, skrift och röstar fel.  Direktiven från regeringen kan bli, tag god tid på Er och rikta fokus mot nationalister och glöm inte vad utanförskap och främlingsfientlighet kan ställa till med…

2 tankar kring ”Riskfylld utredning

 1. Borde det inte vara alla riksdagsledamöterna, liksom politikerna i allmänhet, som skulle ha varit föremålet för en ”Terrorutredning”? Den borde handla om politikerna har avsiktligt (med uppsåt) skadat/terroriserat sitt EGET FOLK?
  Detta med tanke på de kommande konsekvenserna av stora summor upplåning, för att finansiera migrationen!
  Är det detta som gemene man röstat på?
  D.v.s. En röst på DE 7 innebär inte det att man omedvetet har gett politikerna ”laglig” rätt att terrorisera oss genom att skuldsätta oss till den grad att utarmning av det svenska folket har uppnåtts?
  Finns tid kvar då är väl enda sättet med att bli av med ”våra” (politiska) problem som skadat oss medborgarna år efter år genom att rösta BORT DE 7?
  För gott! Eller vill ”du/vi” fortfarande ha politiker som använder den svenska välfärden till migrationens kostnader tills vi gör ”Bailout”? Vad har DU rösta på/för egentligen?

  1. Detta suicidala beteende i röstbåset av 80 % av väljarkåren upphör aldrig att förundra mig. Trots det gamla tjatet om indoktrinering, rädsla för stigmatisering, grupptryck, feghet, dumhet, osv.

Kommentarer är stängda.