Skolinspektionen sköter inte sitt uppdrag, slappheten mot Römosseskolans brott är skrämmande

Olle Ljungbeck fortsättar att agera för att Römosseskolan skall stängas och skriver till berörda myndigheter om Skolinspektionens slapphet. Tänk om det varit en friskola med prägel av nazism, den hade aldrig fått starta. Men när det gäller muslimer och deras religion islam, då finns inga spärrar mot tjänstemännens mångkulturella överjag.

Anmälan mot den ryggradslösa och handlingsförlamade Skolinspektionen.

Jag polisanmäler härmed Skolinspektionen för att den låter Römosseskolan fortsätta att misshandla barn. Denna misshandel har pågått i flera års tid och Skolinspektionen har visserligen anmärkt på detta men låtit skolan fortsätta med upprepande av kränkningarna mot barnen. Hur många barn skall vi tillåta bli förstörda för livet innan skolans tillstånd dras in? Det är en stor skam och ett fruktansvärt våld mot barnen utan att något görs.Jag kräver att Skolinspektionen åläggs att stänga skolan men också att ny ledning för skolinspektionen snarast tillsätts.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Ljungbeck har tidigare anmält Skolinspektionen för brister i sin
tillsyn, beträffande den muslimska Römosseskolan, som
ständigt bryter mot skollagen.
Nya religiösa friskolar skall numera inte få tillstånd att starta, men varför i fridens namn får gamla vara kvar? 
Så typiskt svenskt, räddhågset alla för en, när det är muslimska
friskolor som omedelbart borde stängas, med deras ständiga brott mot både skollagen och Svea Rikes Lag.
När orden islam och muslim förekommer då tar rättsväsendet,
statliga verk och myndigheter på sig silkesvantar och mångkulturella
glasögon.

Här ger Ljungbeck en smf av den senaste granskningen: 

”Den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg får nu kritik av Skolinspektionen på flera punkter.  
Skolan ska bland annat ha separerad undervisning för pojkar och
flickor i Idrott och hälsa och det ska inte vara tydligt för eleverna att
de religiösa inslagen är frivilliga.  
Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn och fattat två beslut
om föreläggande för de två enheterna vid den muslimska friskolan
Römosseskolan i Göteborg.
Både enheterna kritiseras för att ha könsuppdelad undervisning,
främst i Idrott och hälsa, men även andra ämnen, och även för brister i studiero.
Enheten som riktar sig till de yngre eleverna, F-2, kritiseras även
för att det inte är tillräckligt tydligt för eleverna att de religiösa
inslagen är frivilliga.
Skolinspektionen skriver att samtliga intervjuade elever uppger att
de inte uppfattar det som frivilligt att delta vid bönen.
 
”Måste vara frivilliga”
– Det får finnas sådana inslag men skollagen är tydlig med att de
måste vara frivilliga och att det ska vara tydligt för eleverna, säger
Johan Kylenfelt, avdelningsjurist vid Skolinspektionen.
Elever har uppgett att man inte kan tvinga någon att vara med
på bönen men också tillagt att ”om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset”.
Vidare kritiseras enheten F-2 för att sakna skolbibliotek.
 
Vill inte kommentera kritiken
Bakom Römosseskolan står Föreningen Islamiska skolan i Göteborg
som nu har till den 22 oktober på sig att vidta åtgärder.
Skolinspektionen kommer sedan att göra en uppföljning.
Om bristerna kvarstår kan myndigheten fatta beslut om vite.
SVT Nyheter Väst har varit i kontakt med skolans rektor som inte
vill kommentera Skolinspektionens kritik.
Skolinspektionen har tidigare genomfört tillsyn vid skolan under
2011 kritiserades skolan på en rad punkter, bland annat för brister
i arbetet med att skapa en trygg miljö och att förhindra kränkande
behandling.
2015 riktades kritik vad gäller trygghet och studiero. Vid uppföljande tillsyner bedömdes bristerna ha åtgärdats.”  

RELATERAT Skolinspektionen utreder den muslimska skolan 17 maj 2019  
Lagen om särskild utlänningskontroll – så funkar den 17 maj 2019  

4 tankar kring ”Skolinspektionen sköter inte sitt uppdrag, slappheten mot Römosseskolans brott är skrämmande

  1. Nu är det inte ett fåtal skolor som elever får sin skolgång FÖRSTÖRD p.g.a. av att ligisterna inte flyttas eller blir avstängda. Så gott som ALLA skolor i Sverige medverkar till att ”vissa” elever får förstöra andras skolgång och därmed en havererad framtid. Kuragelagen har vi hört talas om men när ska vi få en ”Föräldraansvarighetslag”? Har inte föräldrarna huvudansvaret för sina barn intill dess att de blir myndiga? Om, Ja. Varför ”omhändertas” inte dessa föräldrar tillsammans med sina ”ligistbarn”? Politiker: Är det tillåtligt att några få ligister skall få haverera skolgången för alla andra elever på skolan? Till föräldrar skulle jag rekommendera att ni närvarar på rasterna för att uppleva hur man hanterar den svenska skolans MISÄR. Skolan ansvarar för undervisningen medan FÖRÄLDRARNA ansvarar för sina barns sociala beteende. Inte ens det kan ni lära föräldrarna, politiker!

    1. Eftersom majoriteten av politiker och i synnerhet till vänster ofta är dåligt utbildade, så kom man på att lärandet enbart skulle vara roligt, annars var det lärarens fel. ”Nu har vi dom” utbrast Göran Persson, när lärarna i hela landet protesterade mot kommunaliseringen, som bidrog till förfallet. Sedan kom många ”giftiga ingiftes barn” utan kognitiva förutsättningar till att varken sitta still och lära sig något. Sedan bidrar deras hävdelsekultur till resten av förfallet. Det som saknas i dagens skola är 1. Diciplin 2. Katederundervisning och 3. Lärarauktoritet

  2. Få tror väl att myndigheter tillämpar bestämmelser lika strikt för invandrare som för svenskar. Det skulle vara främlingsfientligt och beslutsfattarna skulle stanna upp i tillväxt i organisationen. Envar måste se till sitt eget bästa.

    1. Något som fortfarande ger mig hjärtklappning är att JO anser att det endast är majoritetsbefolkningen som kan åtalas för hetsmotfolkgrupp, men > 2050 så lär invandrare vara i majoritet, så då ändras nog lagen. Svennehora är alltså helt korrekt!

Kommentarer är stängda.