Amputation efter vanvård och ALS sjuk man blir utan vård

Nej, denna gång handlar det inte om hemlösa katter, utan om fler av våra gamla som vanvårdas eller inte får någon vård alls. Reaktionen förblir densamma, chefer fördömer utan att ta ansvar, skyller på varandra, lovar bot och bättring, men inget händer och ingen, ingen i ansvarig ställning vågar knysta om elefanten i rummet, som blir allt större. Anhöriga står i dörren och då får försvaret fortsätta att vara ett särintresse, ekonomin för allt fler kommuner bryts ner, sparbeting och skattehöjningar är vardagsmat, allt medan tidernas sämsta statsminister mässar om sanktioner för ledare som värnar sitt land. ”Steget Efter” har många gånger försökt synliggöra elefanten som tar allt större plats.

Göran Walter skriver på Facebook:

”Hur står det till med den svenska äldrevården kan man fråga dig efter man läst denna artikel i Norra Skåne?
För när kvinnans ena dotter besökte sin mor fann hon mamman i det skicket som bilden i artikeln visar. Foten var sårig och dessutom såg det ut som om den drabbats av kallbrand. Dessutom låg moderns medicin i hennes armveck. Systern till den som besökte modern skriver i ett mejl till omsorgsförvaltningen i Hässleholm: ”Ingen har sett till att hon svalt sin medicin. Inte heller hade mor fått i sig varken mat eller vätska.”

Systern som besökte begärde direkt att få en ambulans och modern togs till akuten i Hässleholm, varifrån hon skickades till Centralsjukhuset i Kristianstad. Där blev hon inlagd på infektionskliniken, enligt dottern gravt uttorkas och med höga infektionsvärden. 
Senare konstaterade en ortoped att kvinnans enda alternativ var att amputera benet, detta under förutsättning att hennes hjärta och lungor klarade av påfrestningen.

Båda döttrarna är i djup chock över vården av modern. 
Den ena dottern skriver: ”Ska man behöva ha en anhörig som bevakar det medicinska arbetet? Ska man behöva ha en anhörig som tar en till akuten? Ska det ske först när ens fot ser ut som mammas gör nu? Är detta en värdig vård och omvårdnad?”
Nu kräver dottern att ansvariga utreder och kontaktar döttrarna som anhöriga så att de tillsammans kan bestämma vad som ska göras så att vården ska bli säker.

Dessutom ser hon det som en självklarhet att IVO (inspektionen för vård och omsorg) kopplas in och att det görs både en lex Maria-anmälan och en lex Sarah-anmälan.
Maria Elfblad är verksamhetschef för alla Hässleholms kommuns äldreboenden, och hon håller med om att det rör sig om ett missförhållande. 
Hon säger: ”Det är mycket tråkigt och det hat gått alldeles för långt.”
Hon menar att både personal och de anhöriga sedan tidigare kände till att foten var infekterad.
Hon säger: ”Det där är inte något som kommit över natten, men jag anser att dialogen med de anhöriga kunde varit bättre.”

I ärendet är nu flera inkopplade för att se vad det är som gått fel. Hälso och sjukvården samt enhetschefen, samt en av omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare och kommunens ansvariga sjuksköterska håller på att utreda händelsen. 
Maria Elfblad som även varit i kontakt med de anhöriga säger: ”Frågan om lex Sarah eller lex Maria tar de ställning till efter sin utredning.”
När då Norra Skånes reporter frågar vems fel det är att det blivit så här så svarar Elfblad: ”Jag ser att den stora bristen ligger inom hälso och sjukvård (HSL). Detta har varit en bedömning av verksamhetens ansvariga sjuksköterska och läkare. 

Den utsatta kvinnan har dessutom varit utsatt tidigare för ett missförhållande som blev lex Maria-anmält. De har gjort flera utredningar i det ärendet, och åtgärder vidtas nu parallellt med den aktuella utredningen. 
Elfblad betonar att hon ser mycket allvarligt på det som hänt, men att hon också vet att personalen gör ett gott jobb generellt.
Men jag frågar mig efter att ha läst artikeln hur bra jobb de egentligen gör?
För när man tänker sig att varken den ansvariga sjuksköterskan eller läkaren reagerat på att kvinnan hade kallbrand i benet så frågar jag mig om hur gott arbetet varit?”

https://www.nsk.se/2019/05/23/amputeras-efter-vanvard/

När inte ens dödssjuka kan få vård i hemmet den sista tid de har kvar, då har landet förlorat all anständighet. Denna gång är det dottern som kämpar för hjälp till sin ALS sjuka far. Under min yrkes tid har jag följt några av dessa patienter till slutet, då förlamningen även drabbat andningsmuskulaturen. När jag ser på hycklerskan och medmänsklightens Annie Lööf, då ser jag rött och blir illamående av politikerförakt.

https://www.expressen.se/debatt/du-ar-chanslos-nar-f-kassan-sager-nej/

Tyvärr ser utredarna åt Katalys ingen elefant i rummet heller, när de synliggör FK:s avslag på sjukpenningen. ”Omkring 70 procent av dem som ansöker om ersättning får avslag. Sverige har i dag OECD:s hårdaste kvalifikationskrav.”

https://samnytt.se/karolinska-sjukhuset-skot-upp-cancerundersokning-barn-dog/ osv, osv

4 tankar kring ”Amputation efter vanvård och ALS sjuk man blir utan vård

 1. Problemet med alla avslag kan lösas genom att Försäkringskassan spelar in ALLA telefonsamtal man har med läkare, sjukgymnast, psykolog, kurator o.s.v. Dessutom bör även läkare, sjukgymnast, psykolog, kurator o.s.v. spela in samtalen med Försäkringskassan. Anledningen till detta är att handläggare lägger över ansvaret över sina beslut genom att ”påstå” att berörda kontakter anser att ”du kan ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden”! Detta räcker för att få sina beslut beviljade! Man samlar på sig ett antal falska underlag som man i uppsåt fabricerat som äkta inför sina överordnade som sedan godkänner handläggarens kommande avslag till sjukersättning. Därför bör man begära ut journalen fortlöpande då alla kontakter skall dokumenteras där och vad som har sagts. Fk:s journalföring brister så det knakar om det. Har själv sett hur man journalför t.ex. kontakt med läkare som överhuvudtaget inte stämmer med läkarens journalföring! Man begår ”falsk tillvitelse” på löpande band. Begär ut journalerna och Polisanmäl de som anses ha begått Grovt Tjänstefel, annars kommer inte dessa lömska handläggare att stoppas. Preskriptionstiden för Grovt Tjänstefel är 5 år. Man kan även kontakta JO eller JK för råd om man tänker göra en anmälan hos dom. Spela även själv in dina samtal. Spela in ALLA samtal.

  1. Pengar är dörröppnare till allt! Minns att under en period fick handläggare mer betalt ju fler avslag som de fick igenom. I dag vet jag inte om det äger rum, men i lönesamtalens kriterier kan döljas mycket.

 2. Beträffande ”Omkring 70 procent av dem som ansöker om ersättning får avslag. Sverige har i dag OECD:s hårdaste kvalifikationskrav.
  ”Verkar det inte som att Fk:s handläggare borde i mer omfattning åtalas för Grovt tjänstefel?
  För att få igenom ”sina” beslut tar man till lögner då man vet att den sjuke/skadade får ett helvete att ens försöka med att överklaga beslut som är tagna genom uppsåtliga lögner.
  Mitt råd är att begära ut alla journaler som finns om dig, fortlöpande. Då kan man se vad som ligger till grund för det ”felaktiga” beslutet.
  Får man bara igenom sitt beslut av Fk:s s.k. ”kvalitetssäkrare”genom att endast visa upp de underlag som passar handläggarens kommande tilltänkta beslut!
  Alla som drabbats bör göra en POLISANMÄLAN om grovt tjänstefel.
  Kommunerna tillhandahåller juridisk hjälp i form juriststuderande. En bra början med att få information över hur man ska agera i sitt sjukärende.
  Till alla de som söker sig till Psykiatriska akuten, ta med en PRÄST som ledsagare, då ökar dina chanser markant om att få medicinsk hjälp i jämförelse med en anhörig.
  Inom en snar framtid kommer och skall en åtalsframställan upprättats där 2 – 7 anställda vid Försäkringskassan kommer att i domstol prövas om de begått grovt tjänstefel eller ej?
  ALLA bör göra en Polisanmälan annars kommer denna s.k. myndighet ha ihjäl eller försämra oss tills vi blir liggande invalider.
  Vanvård är i mitt tycke likställt med att man är inkompetent till att vara verksam inom sjukvården, allt från läkare till skötare.
  Hur många har fått sin skada/sjukdom förvärrad, p.g.a. inkompetens inom sjukvården?
  Förtroendet för Vården har ju sjunkit som en sten i ån, precis som det gjort med politikerna.
  Kan fler Polisanmälningar leda till att de inkompetenta lögnhalsarna/karriäristerna kan avhysas genom fällande dom?
  En del kommer och skall få fängelse. Grovt tjänstefel ger minst 6 månaders fängelse upp till 2 år beroende på gärningens ”uppsåt”.

  1. Tack för Dina goda råd, som jag tror många sjuka/skadade kan ha nytta av.
   Att Annie Lööf inte har ngn skam i kroppen vet väl alla vid det här laget. Hon räddade åter en oduglig minister, som utförde vad Löfven villa ha, sänkta kostnader för sjukskrivningar.
   GD Begler fick order av Strandhäll att minska sjukskrivningarna (vart pengarna skulle gå får ni läsare lista ut själva) och Begler levererade vad regeringen ville ha.
   Men så kom rapporter om cancersjuka som friskförklarades, käcka råd från handläggare kunde vara att under cellgiftsbehandling spy i papperskorgen och det blev alltför besvärande för Löfven och Begler offrades lägligt innan valet och falsariet Strandhäll förklarade sin oskuld i detta ärende. Vad säger man, mer än fy faen!

Kommentarer är stängda.