”Migrationsverket: med makt att dubbla vår befolkning med ett pennstreck”

Magnus Stenlund med bloggen ”Sunt Förnuft” får mig att rikta ögonen mot migrationsverket och dess tjänstemän i stället för våra folkvalda.
”Flykting” strömmarna bestäms inte av krig och förföljelse, som statsmedia inbillar oss, utan av självsvåldiga tjänstemän på verket, som kan ha många dolda agendor för att bevilja PUT för hela grupper av ”flyktingar.”
Generositeten kan handla om allt mellan klantänk (många av handläggarna utgörs av tidigare invandrare, med uppfostran i solidaritet till sin egen grupp) och mutor.
Själv anser jag att politikers räddhågsenhet och feghet bara är ett spel för gallerierna, när tjänstemännen sköter deras fjäskeri för den globala eliten, så mycket bättre med PUT beviljande, som står som spön i backen. Fn beviljas 2010 uppehållstillstånd/vecka! Från 1/1 2019 har 25.589 till mars beviljats enligt siffror från MG. Mininivå, ett skämt!
Den senaste gruppen var förföljda uigurer från Kina, en nätt volym på 10 miljoner, som nu fått rätt till evig försörjning, om de har möjlighet att ta sig hit.
 Sverige är det perfekta landet för folkutbyte med låtsas-naiva, dvs. mutbara, karriär politiker med ett folk som är indränkt i mångkultur och konsensus, vilket i postmodern analys innebär att minoritets grupper alltid har rätt. Dessa godhetsapostlar tror staten om gott, eftersom de är dess viktigaste resurs. Vi som tvivlar och protesterar åker snabbt ner i rännstenen.
Frågan som bör ställas är: Vem tillverkar MG:s pennor? Troligen samma avsändare som för kulorna i Ådalen 31.
…………………………………………………………………………..
Magnus Stenlund från hans blogg den 31/3 2019.
”Ska enskilda tjänstemän på sin kammare kunna fatta beslut som teoretiskt kan dubbla Sveriges statsskuld på ett år?

Som i ett nafs kan göra medborgare av dem som kommer hit, rakt på tvärs mot vad riksdag och regering beslutat om? Som kan öka vår folkmängd med det dubbla?

Besluten vi talar om är Migrationsverkets. Redan tagna eller framtida. Och dessa varken kan eller vill våra politiker ändra eller ens ta i.

Därför har man nu, utan debatt beslutat att ge Kinas uigurer rätt att flytta hit. De är 10 miljoner och de är alla välkomna hit imorgon om de bestämmer sig för det. Utan att någon av oss skulle ha laglig rätt att stoppa dem.

Rebecca Weidmo Uvell har skrivit ett par viktiga artiklar om migrationsbesluten. Vad hon konstaterar är

1. Att ’våra’ politiska beslut kraftigt påverkar hur stora asylströmmar som söker sig till Sverige

 2. Att efter den tillfälliga lagen, då man, som resten av EU, generellt började ge tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) istället för permanenta (PUT), så fattas de viktigaste av dessa beslut inte längre av våra folkvalda, utan av tjänstemännen på Migrationsverket.

Irakiska flyktingar: sökte asyl och återflyttningsbidrag – ibland efter åtta dagar.  

De tre största asylinvandringsgrupperna, som har påverkats enormt av verkets beslut om vad som är flyktingstatus eller inte.

-syrier

– irakier

– somalier

Efter att MV beslutat att inte utvisa kurder till Irak, så ökade flyktingströmmen kraftigt från detta land och toppade tillfälligt år 2001 på 6209 personer.

Efter att förmånen dragits in 2002 så sjönk volymen dramatiskt med över 50% på ett enda år.

Sedan ökade strömmarna igen, främst beroende på FN-organet UNHCR:s beslut att man inte längre skulle hjälpa irakier hem igen, utan att fly.

Sverige med sina permanenta uppehållstillstånd får ta emot 18599 irakier 2007, en kraftig överandel i förhållande till resten av EU.

Men så beslutar MV, efter tre domar i Migrationsöverdomstolen, att det inte längre råder väpnad konflikt i Irak! Vips försvinner 2/3 av flödet. Fuskdebatten, att man, så fort man kom hit ansökte om ’återvändarbidrag’ (en irakier gjorde det åtta dagar efter att ha fått asyl) skärpte verkets bedömningar ytterligare (ska vi gissa att det var den som ändrade synen på om krig råder?), och året efter hade nästan 2/3 till försvunnit.

Somalierna: exploderade i Sverige efter MV:s PUT-beslut 2013 
Somalierna, som mest 40% av dem ett enskilt år (2012), söker sig också gärna till Sverige. När MV fattade beslut att enskilda sökanden var fredade i de egna klanområdena och från dessa inte skulle få asyl så sjönk flödet med 70% året därpå. Och 2012 kom beslut att det skulle bli svårare att få uppehållstillstånd, regelrätt krig ansågs inte längre råda. Baisse på flyktingbörsen, 30% minskning av asylsökandeflödet.

Två år senare ser MV en liknande förbättring av säkerhetsläget och vi närmar oss därmed övriga EU-länders bedömning, Sveriges andel av EU:s asylsökande somalier sjunker med 9%.

Syrierna: andelen minskade i EU, steg i Sverige efter MV:s PUT-beslut 
Syrien var inte något stort asylsökarland fram till att MV år 2012 beslutade om att ge alla syrier treåriga TUT.

Andelen syrianer av den totala asylsökande flyktingströmmen till Sverige exploderade, från 3% året innan till 30% året efter när förändringen slagit igenom på helårsbasis. Och i september 2013 fattar MV beslut om att ge syrianer PUT. De två följande år tredubblas flödet, från 16317 till 51338 individer.

Under dessa år svarar syrierna för 38% respektive 32% av alla asylsökande till Sverige.

Men i EU, där man inte erhöll PUT utan bara TUT, där sjönk istället andelen syrier, från 32 % året innan till 13% och var därefter nere i 2%. I Sverige var den då nästan 10 gånger så hög, relativt sett. Tydligen spelar PUT större roll än hur intensivt kriget är som man uppger att man lever i.

Jodå, mobil och internet finns överallt, nya MV-beslut ger nytt resmål veckan därpå

Poängen är att flyktingarna vet var de får bäst villkor, i stort sett veckan efter att besluten fattas, så har resplanerna redan anpassats. Och som är tydligt, det är alltså MV:s beslut som påverkar större delen av flödena, givet att politikerna fortsätter att hålla samma restriktioner, dvs TUT, som övriga EU (vilket de ju nu i o f s inte ska göra avseende anhöriginvandringen). 

Kan vi räkna med att MV:s beslut är ’riktiga’ då? Objektiva, noggrant underbyggda och transparanta, överklagningsbara så att regering och Riksdag kan överpröva och ändra dem om så behövs?

MV styrs av klantänk

Till att börja med så vill politikerna inte ta med tång i dessa beslut, allt som upplevs som flyktingkritiskt leder ofelbart till sammankopplingar med ’rasisterna’,som man ju så klämkäckt döpt dem, som vågar ta en invandringskritisk ståndpunkt.

För det andra så är svaren på samtliga frågor annars nej. Vi har goda skäl att misstänka att MV fattar beslut på ett sätt som inte alls är särskilt objektiva.

Dels är verkets beslutsfattare på handläggarnivå och uppåt kraftigt dominerat av nytillkomna från länder där klankultur råder och där man gynnar sina egna, utan minsta moraliska skrupler, det är nämligen helt enkelt bara så man gör.

MV:s alla korruptionsskandaler – bara en del av förklaring till en postmodern kultur.
Dels kan vi vara övertygade om att den övergripande subkultur som råder inom verket av flera skäl tenderar att vara starkt positiv till mera invandring.

Varför?

1. Herregud, ju fler att ta hand om, desto säkrare är mitt jobb, den logiken finns överallt,

2. Handläggarnas egen invandrarbakgrund gör det lättare att leva sig in i och känna sympati för de sökande,

3. Postmoderna svenskar som söker sig till MV, ’för att göra en insats’,

4. Man får direktkontakt med de sökande och vill därför gärna tro dem – vi fungerar oftast så lite till mans, beslut på känsla istället för på logik,

5. Man utsätts städigt för starka påtryckningar från media att vara generösare (t ex SvD:s kampanjer mot åldersbestämningarna), men även illegala påtryckningar, bl a från AFA, där tjänstemän utsatts för hot och våld när de gjort sitt jobb,

6. Politikerna utöver inte sin kontroll, tvärtom skyller man gärna på MV när det blåser hårt,

7. Mutor.

Det sista problemet är inte det minsta, kanske det värsta. Flera avslöjanden har redan gjorts och MV har figurerat i media ett flertal gånger i samband med misstänkta eller avslöjade bedrägerier. 
Migrationsverkets enskilda tjänstemän: med störst makt i Sverige!
De beslut som fattas på MV har enorm betydelse både för stora grupper av människor och för Sveriges ekonomi.

Uvell gör en träffande jämförelse: som om ”Försäkringskassan fick fatta beslut om tak eller inte tak i sjukförsäkringen eller kriterier för att bli förtidspensionerad, och ändra dem när de vill. Eller om Arbetsförmedlingen fick hitta på egna subventionerade anställningsformer eller nivån på a-kassan.”

Och nu beslutar MV alltså, helt på egen hand, att ta emot 10 miljoner uigurer från Kina. Rent teoretiskt skulle alla kunna ge sig av imorgon och översvämma Sverige, som plötsligt får en ny majoritetsbefolkning. Det finns faktiskt ingen laglig rätt att stoppa dem. Att enskilda tjänstemän ska ha rätt att fatta sådana beslut är givetvis fullständigt absurt. Hur absurt i praktiken, lär vi snart få se i statistiken.”

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft


https://www.dn.se/nyheter/politik/migrationsverket-om-forlangd-asyllag-far-konsekvenser-vi-aldrig-tidigare-sett/?fbclid=IwAR2z02X_uhTr12uBoySRALrPgzG4EHXkzabqJAXTGw4Z9ZJYaixRxfKzLF8

https://neonnettle.com/news/6870-sweden-population-10m-offers-asylum-to-11-million-uyghur-muslims

https://uvell.se/2019/01/18/vad-styr-migrationsvolymer/

https://uvell.se/2019/03/20/11-miljoner-uigurer/

https://www.svd.se/mutharva-pa-migrationsverket-vaxer

https://omni.se/hotfull-rost-nar-vaxeln-for-migrationsverket-hackades/a/gPMw0k

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/anstalld-pa-migrationsverket-i-kalmar-utreds-for-mutbrott?fbclid=IwAR3iR9Rc_oXNJIruuDz9Exp5yiZG5wvzEZsRiJ20QgntaO5lQxkdUGJu2q

10 tankar kring ””Migrationsverket: med makt att dubbla vår befolkning med ett pennstreck”

 1. Migrationsverket eller snarare ”Katastrofverket”, bör väl redovisa hur många det är som kommer hit i sjukvårdssyfte förutom all dold korruption? De överbelastar ju den svenska vården till den grad att vi svenskar själva måste söka sjukvård UTOMLANDS! Nej, nu får det vara slut på lekandet! Det parti som inte arbetar för ett omedelbart migrationsstopp, begår inte de i sådana fall ett brott mot det svenska folket. Då det skett/sker i uppsåt bör det då inte likställas som Landsförräderi, om något? När ska detta få ett slut, Politiker? Ni svarar ju aldrig.

  1. http://www.friatider.se/tidigare-anst-lld-p-migrationsverket-ska-ha-hj-lpt-121-afghaner-f-visum-p-falska-grunder
   Undrar vilken nationalitet denne generösa tjänsteman har? Hade visst en överordnad position.
   För flera år sedan var en liknande skandal, då inom socialförvaltningen, en chef av annan hemvist hade beviljat generösa bidrag till sina landsmän.
   Hur många dolda fall finns inte i landet av dessa hel/halvchefer som fått sin tjänst av mångfaldsvänner och som sedan hjälper sina bröder…

 2. Lite utanför ämnet. Kan berätta av egen erfarenhet. Gällande sjukdomsbehandlingar utamlands. Det heter att man tar med sig sin sjukpeng till ett annat EU land. I mitt fall fanns inte den behandlingen inte i Sverige varför jag sökte utomlands för behandling.Efter behandlingen inlämnades kvitton till försäkringskassan för handläggning. Efter många månader kom svaret landstinget har inte möjlighet att ersätta utläggen. Nu har man i Sverige börjat forska på den behandlingen. Kommer ta många år att utvärdera. Kostat mig mycket men är tacksam att fått hjälp utomlands. Träffade många svenskar på sjukhuset. Läkarna på sjukhuset har varit i Sverige och undervisat svensk sjukvårdspersonal.

  1. Har varje landsting självsvåldig rätt att bestämma om sjukpenning till annat land? Eller är det vald behandling som avgör?
   Skillnaden är stor jämfört med alla migranter, illegala eller utvisade där är variationen stor ”för vård som inte kan anstå.” Här betalas landstingens fakturor utan prut från våra skattemedel.

   1. Det är samma bedömning på flera landsting. Känner patienter från andra delar i landet. Som fått samma svar. Vi som söker vård utomlands är inte prioriterade. Är bara en stor kostnad. Har kontakt med andra som söker hjälp utomlands och fått samma svar.Har man inte den ekonomin är det svårt. Svensk sjukvård har inte råd.Svenska läkare som jag talat med säger att vi har Inte dom resurserna. Harriet det är skillnad på människor. Väldigt tråkigt.

    1. Vårdgarantin ett skämt, detta är framtiden om den inte redan är här. Vilket innebär att värdlandets befolkning får söka vård utomlands, och betala en gång till utöver skattsedeln. De som inte har råd, får sitta i långa köer och hoppas få hjälp innan sjukdomen tar över. Riksdagsmännen märker ingenting för de trippar glatt in till privat vårdgivare, där de har förturer, precis som sina inkommande vänner.

 3. Migverket är en stat i staten. Politikerna står som en flock gnuer och tittar på. Mycket olyckligt. Politikerna/riksdagen MÅSTE höras innan tjänstemännen fattar långtgående samhällspåverkande beslut.

  1. Min misstanke är att riksdagen tittar på, när MG fattar beslut enligt deras mål. Medias känslomättande reportage om ”flyktingar” sätter nog spår. Vilket hållå blev det inte efter SvD:s gransking av åldersbedömningar, som gav krut till rättfärdigande av gymnasieavtalet. Nu visar det sig att bedömningarna var helt korrekta i flertalet fall. Läste nyligen om en figur som var 47 år…..

 4. På SvT textsida kan man idag läsa om ”En före detta anställd på Migrations-
  verket misstänks ha beviljat visum till 121 personer på falska grunder”. Visumfusk kallar man det! Hur många har man ”släppt in” på ”falska grunder” egentligen? Vad gör man åt det nu, som retroaktivt? När ska någon få FÄNGELSE? Inte förrän DÅ kan det upphöra eller ”minimeras”. Idag finns inga ansvarslagar när du begår sådana här brott och det är ju därför som man begår brott i.o.m. vetskapen att man är åtalsbefriad!!

  1. Böter/fängelse tar ofta halt om förövaren har rätt värdegrund. Anmälningsbenägenheten är då mycket låg, för att inte tala om ett vänsterlojalt rättsväsende.

Kommentarer är stängda.