”Piller och Profit” om en dödlig industri!

Varje år dör nästan 3000 personer av läkemedelsbiverkningar. Forskningsrapporter konstaterar att 3 av 100 dödsfall beror på läkemedel. Troligen är siffran högre, då underrapportering misstänks.
Tänk om någon annan produkt eller transportmedel skulle orsaka lika många dödsfall? Men inom vården råder ingen noll version, som i trafiken.

Oftast är det sköra äldre som drabbas, som tar många mediciner. Blodförtunnande läkemedel leder dödsligan, följt av antiinflammatoriska värkmediciner, antidepressiva och hjärtmediciner.

Överdosering, medicinkrockar, dålig uppföljning, avogheten till mer skonsamma naturmediciner, läkares överanvändning av receptblocket och att långtidsuppföljning ofta saknas av nya läkemedel, är några orsaker.

Men det som aldrig får nämnas är läkarens lojalitet till läkemedelsbolagen och politiker som går i deras ledband.

Tänk vilken strålande affärsidé, nya mediciner introduceras, som ger biverkningar, som behöver nya mediciner, som ger biverkningar, en slags evighetsmaskin, som genererar enorma vinster.

Patienten och läkaren har svårt att mötas, var en slutsats i Karin Kjellgrens doktorsavhandling under 1998 vid Linköpings Universitet. Den handlade om följsamhet till blodtrycksmediciner, läkaren pratar bara om effekt och patienten om biverkningar. En patient som klagar på biverkningar får inte samma lyssnarskap, som råder när läkemedelskonsulenten bjuder på lunch och samtidigt informerar om nyheter.

Därför är alternativa mediciner från naturens skafferi, så farliga för Big Pharmas profit, för de går inte att ta patent på som biverkningsfyllda syntetiska och tänk ve och fasa om de sjuka blir friska!

John Virpanens bok ”Piller & profiter – memoarer från en industri med dödlig biverkan” är en skakande berättelse om hur miljarder kronor spenderas på marknadsföringen av våra dagliga läkemedel och hur oetiska metoder används för att påverka såväl läkare, myndigheter som patienter. Virpanen har 30-års erfarenhet som VD inom läkemedelsindustrin och skrev boken redan 2008.

Han skriver i förordet. ”…Jag tillägnar denna bok läkemedelsindustrins otaliga offer liksom alla barn som må besparas ett öde som läkemedelsjättarnas pillersväljande försökskaniner, med en förhoppning om att kunna lämna ett bidrag med dessa minnen”

Han berättar om hur läkemedelsindustrin manipulerar forskningsresultat i syfte att mörklägga till exempel förekomsten av dödsfall i samband med kliniska studier av nya obeprövade läkemedel.

Här kommer en lista om saker Du bör känna till, förmedlade från länken:


Läs mer om John Virapen i NewsVoice

  • Visste du att de stora läkemedelskoncernerna varje år lägger ut 35,000 euro på varje praktiserande läkare i Tyskland för att få denne att skriva ut deras produkter?
  • Visste du att så kallade opinionsbildare – det vill säga erkända professorer, forskare och läkare – målmedvetet mutas med dyra resor, presenter och pengar för att producera positiva rapporter om läkemedel vars allvarliga eller till och med dödliga biverkningar är kända, allt i syfte att skingra läkares och patienters berättigade farhågor?
  • Visste du att det bara finns korttidsstudier av många nya godkända och registrerade läkemedel, och att ingen vet vilka följder kortare eller längre användning av dem kan få för patienten?
  • Visste du att forskningsrapporter och statistik, som de statliga hälsovårdsmyndigheterna kräver för att godkänna ett läkemedel, förskönas på så sätt att de dödsfall som orsakats av läkemedlet har tagits bort ur rapporterna?
  • Visste du att mer än 75 procent av de ledande medicinska forskarna betalas av läkemedelsindustrin?
  • Visste du att det finns läkemedel på marknaden där mutor spelat en avgörande roll för deras godkännande?
  • Visste du att läkemedelsindustrin konstruerar sjukdomar och genomför riktade marknadsföringskampanjer för att öka avsättningen för sina produkter?
  • Visste du att läkemedelsindustrin i allt större utsträckning inriktar sig på barn?

Fler inlägg om mediciner finns under kategorin: Vård.

Här är en länk, som leder till filmen ”Kampen om hälsoparadigmet”: https://www.youtube.com/watch?v=0Y-RcuCSl4A