Ser inte Annie Lööf vad som håller på att hända i landet?

 Publiceradi Helsingborgs Dagblad 18-11-28. Debattartikel av Håkan Karlberg.

”Den parlamentariska cirkusen har nu gått tillbaka till ruta 1. Spelet har gått ut på vem som skall regera med eller ha stöd av vem. Annie Lööf har tagit upp sakfrågorna i något sorts pussel. Men hon tog inte upp migrationsfråganTrots att migrationsfrågan vid senaste valet enligt opinionsundersökningar visade sig vara valets viktigaste fråga.

 Att Annie inte tar upp migrationen i sina sonderingar förstår man, om man tagit del av Centerns vision om Nybyggarlandet; ”Sverige gynnas av all mångfald som invandring berikar oss med”.

 Berikas och gynnas verkligen Sverige av mångfalden?

 Polisrapport om antalet skjutningar i Storstockholmsområdet visar, att om polisresurserna 2011 något så när räckte till att klara upp de flesta skjutningar så räckte resurserna 2017 bara till att klara upp ca 15 % . Situationen kan tolkas som att våldet snabbt ökat långt över polisens resurser. Man kan anta att samma förhållande gäller för övrig brottslighet, bl.a. våldtäkter. Inget talar för att situationen kommer att stabiliseras, snarare tvärt om.

Lägg till att enligt Migrationsverket kommer Sverige fram till slutet av 2021 att bevilja upp emot en halv miljon uppehållstillstånd för asylsökande, arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES och deras anhöriga. Dessutom kommer ungefär 120 000 asylärenden att avgöras de tre närmaste åren i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Ovanpå de jättelika integrationsproblem vi redan har.

 Lägg till att 70 % av migranterna, som kom 2015, utgjordes av män från kulturer med värderingar som skiljer sig från våra. Och att vi skapat en extrem obalans mellan våra tonåringar, då det nu går 123 pojkar på 100 flickor, vilket tillsammans med mansöverskottet i övrigt kommer att innebära fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor.

 Lägg till att våra sjukvårdsresurser, liksom övriga samhällsresurser, är allt för otillräckliga. Sjukvården är så överbelastad att det händer att folk dör i sjukvårdsköerna.

 Lägg till att antal behöriga lärare i våra skolor inte räcker till och att 77000 lärare kommer att saknas om fem år. Och att kunskapsförmedling under ordnade former i många skolor är mer eller mindre omöjlig.

 Lägg till att delar av hyresmarknaden, främst i utanförskapsområden, har ersatts av en marknad för sovplatser och att förslumningen och laglösheten i dessa områden ökar.

 Lägg till ett vittnesmål från Kriminalvårdens Nationella Transportenhet: ”Point of no return är passerad med råge. Vi har ett skuggsamhälle och kommer aldrig bli av med det. Vi kommer aldrig komma ikapp och få någon ordning så länge gränserna står vidöppna.” Hur många som illegalt uppehåller sig i Sverige vet ingen. 50 000, 100 000, 200 000?

 Lägg till att våra partiers ungdomsförbund har infiltrerats av krafter som vill ersätta vår demokrati med skrik, våld, antisemitism, kvinnofientlighet och homofobi.

 Lägg till att vår tillväxt/cap är sämst inom EU med minskad välfärd som följd.  Antalet fattigpensionärer är växande och högst i Norden, vår äldrevård är starkt hotad. En  lågkonjunktur, som redan bedöms vara på väg, kommer att få svåra följder i ett läge då Sverige redan är mycket pressat.

 Lägg slutligen till vårt parlamentariska kaos och rikspolitikernas uppenbara ovilja eller oförmåga att hejda utvecklingen. Känslor är viktigare än fakta.

 Den gemensamma nämnaren för Sveriges situation är en alltför stor, illa genomtänkt och kravlös invandring, som för länge sedan passerat sin integrationspotential, d.v.s. vår förmåga att till vårt samhällssystem och kulturella egenart inlemma invandrare, särskilt från länder utanför Europa. 

 Alla kurvor pekar åt fel håll; Sverige går mot kaos utan återvändo, om vi inte redan är där. Kjell Olof Feldt på frågan vad politiken kan göra: ”Jag vet inte. Jag tror knappt att någon vet det. Man försöker hålla locket på.”

 Varför ville inte Annie Lööf diskutera migrationen vid sin sondering ?”

…………………………………………………………………………….

När tom Expressen börjar förstå att genuscertifiering inte biter på utomeuropiska män, som uppfostras med mannens överhöghet och kvinnans underlägsenhet, då borde väl politiker inse att något är fel. Men jag är rädd att den rödgröna färgen trängt in i och täppt till varje por och även infiltrerat deras hjärnkontor.  

10 tankar kring ”Ser inte Annie Lööf vad som håller på att hända i landet?

 1. Det stora problemet är dels att det inte råder frihet inom religionen och dels att man använder religionen maktmedel. Det finns väl knappt någon kvinna som undgått att bli betraktad som hundar när det gäller de inkommande religionerna, som vi får på köpet.

 2. Upprepning: Annie Lööf ska som medlem i Trilaterala Kommissionen inte ha något
  politiskt uppdrag överhuvudtaget i vårt land!
  Tänk om ändå MSM -journalisterna kunde pressa henne i intervjuerna som nu kommer på nyåret ,
  verkligen avkräva svar om migrationen som även gäller islamiseringen (önsketänkande – vi har ju religionsfrihet blir svaret).

  1. Tyvärr jamsar dessa rödgröna journalister bara med och ler i gemensam godhetssfär. Att missköta sitt jobb är cutum på redaktioner och SVT där objektivitet har ersatts av rödgrön propaganda. Senaste ex, lite ”knivskäring” i Marocko, sedan straffbeläggs spridning av länken med avrättningen, vilket jag i och för sig kan förstå med tanke på anhöriga, som fick filmen av dessa bastrader via flickornas mobiler…. Men jag tror att SVT:s huvudskäl var att inte vilja visa dessa mördares rätta ansikte för att inte öka påstådd islamofobi och det svenska daltandet med återvändrare skulle få sig en törn. De skall omgående utvisas och ställas inför rätta i de länder de de utövat sina människovidriga handlingar och förlora sitt medborgarskap för all framtid. Hatet har dessa IS-medlöpare sparat till Åkesson och hans 1,1 miljoner väljare i landet absurdistan.
   https://perspektivmagasin.wordpress.com/2018/12/26/svt-hanas-pa-internet-efter-forminskning-av-mord-pa-skandinaver/
   Ex. ”I år är det 225 år sedan Marie Antoinette åsamkades knivskador på sin hals under revolutionen…”

 3. Man använder sig av Pizzerior som ”transithallar” för de inkommande p.g.a. av att man har fått jobb där. Efter ett år eller när man är ”inne” i det svenska sociala skyddsnätet, A-kassa etc. får man sluta, för det kommer nya! Förmodligen får man fortsättningsvis betala månadsvis efter det att man avverkat sitt transitbesök ”in i Sverige”. Ingen gör något gratis. Inte ens en välavlönad politiker. Har en pizzeria runt hörnet där jag bor och 15 – 25 olika anställda har passerat där under 10 års tid, trots att den går för fullt! Varje dag!

 4. Annie Lööf: ÅK till Afghanistan själv i EN månad, innan du försvarar din ”fjärrstyrda hjärna”. Visa NU att DU kan bilda dig en alldeles egen uppfattning om afghanska mäns beteende genom att åka dit. Du vet inte ett skit om VAD du försvarar. Enbart detta diskvalificerar dig 100 % som en helt värdelös politiker för det svenska folket.

 5. God fortsättning !
  Härligt befriande att läsa Håkan´s texter -tack Håkan K.
  Här några bidrag till ökad vetskap-kunskap om vårt närområde.

  https://www.nyatider.nu/forskare-muslimska-ungdomar-blir-alltmer-radikala/

  FN,s gen.sekreterare är en olustig man som följer globalisternas direktiv
  https://denkorteavis.dk/2018/fn-har-vedtaget-migrationspagten-vi-har-brug-for-mere-indvandring-siger-fns-generalsekretaer/

  Båda FN-pakterna är nu på plats – GCM och GCR (Global Compact for Refugees)
  så nu måste vår nya regering påbörja implementeringen av dessa två ”pakter”.
  Ska bli intressant att höra/se hur SR -SVT kommer behandla dessa i årskrönikor.

  https://www.nyatider.nu/listhaug-vill-minska-invandringen-och-omforhandla-ees-avtalet/
  I Norge har statsmin. Solberg det hett om öronen – varför blir det inte så här hemma
  därför att kunskapen om dessa två pakter är minimal tack vare ”locket på”.
  https://www.rights.no/2018/12/folket-raser-mot-erna-grunnet-marakesh-og-dobbeldrapet/

 6. ” Ser inte Annie Lööf vad som håller på att hända? ”

  Ser inte Annie Lööfs väljare vad som hänt och händer?
  Finns några bönder kvar bland Centerns väljare?

Kommentarer är stängda.