Giftiga ingiften, tabu att tala om

Om ”Giftiga ingiftens” konsekvenser får ej berättas. Här fortsätter jag att lyfta fram och upprepa denna dolda sanning, som utgör ett hot mot allas lika värde lagen.

Att poängtera att det är skillnad på det – existentiella värdet, i egenskap att vara människa, likhet inför lagen och det -funktionella värdet, nyttan som samhällsmedborgare, är lönlöst inför vänsterns apostlar. För då skulle deras låtsaslag börja erodera.

Islams kusingiften – inget undantag utan en huvudregel, men än så får vi akta oss för att nämna denna sanning, skriver Magnus Stenlund i bloggen ”Sunt Förnuft”.

………………………………………..

”Magnus Stenlund: ”I korthet: En totalitär ideologi som predikar giften och barnafödsel inom den närmaste släkten begår brott mot nästa generation: Lägre IQ, större aggressivitet och missbildningar är vetenskapligt bevisade effekter. Men islam inte bara tillåter utan tillämpar kusingiften som regel. Därför att profeten Muhammed gjorde det, med Allahs välsignelse – och för att man på så vis lättare kan ena klanen.

Kritik av islam upphör snart helt att vara laglig?
Vi ska passa på att kritisera islam innan det blir helt kriminellt enligt vissa bedömare på tisdag, när Global Compact skrivs under, eller som en konsekvens av denna, när man implementerar den i svensk lag. Svårigheterna (med islamkritik) är dock betydande redan idag. Framförallt för att det regelmässigt leder till blockeringar på fb. Så för säkerhets skull: dubbelkolla gärna mina källor, och gör som PhD Bill Warner säger: Sök Google på islam och inbreeding. Resultatet är häpnadsväckande för de flesta skulle jag tro, men övertygande, med mängder av källor angivna, inte minst i engelska Wikipedia.

*Islam uppmuntrar inavel
Islam, världens kanske mest repressiva ideologi, har som bekant sin rot i mellersta Östern. En region som i övrigt förknippas med stark klankultur. Sambandet är naturligtvis inte någon tillfällighet. Religionens store profet gifte sig med sin kusin och Allah välsignade honom för det. Sedvänjan att gifta sig med sin farbrors dotter är satt i system så till den grad att det på vissa håll är förbjudet att gifta sig med annan; eller, som i stora delar av det centrala arabiska området, det i vart fall krävs faderns tillstånd att gifta sig med någon annan. Kravet eller uppmuntran till ingifte beror inte minst på att man på det sättet håller klanen lättare enad och den gemensamma förmögenheten samlad.

*Vetenskap är en sak. PK är något annat

Att de genetiska riskerna för missbildningar, lägre intelligens och oönskad aggressivitet ökar vid kusingifte är vetenskapligt belagt, men upplysning beträffande sådant är svår att ge, när den så lätt kan kallas för islamofobi. Man kan ju visserligen berätta om detta, men att ens särskilt rikta sig till muslimer kan ju genast angripas som en islamofobisk åtgärd. Likadant är det förstås känsligt att undersöka de faktiska effekterna på annat än ren individnivå. Men här är ju effekterna slumpmässiga och svåra att se, eftersom riskerna så pass sällan slår igenom tydligt.

*”Hetsmot folkgrupp” en lag som gärna hindrar sanningar att nå ut, så håll i hatten 
Det är på folkgruppen som helhet, ideologins/religionens tillbedjare som helhet man kan se och finna uppenbara skillnader. Sedan är det förstås en sak när man genomför ett enstaka kusingifte, en helt annan sak om detta genomförs i generation efter generation. I det senare fallet mångdubblas riskerna. Återigen är det förstås akademiskt tillåtet att mäta IQ-nivåer för individer, men genast mer kontroversiellt att göra det för nationella grupper. Att en grupp skulle vara genetiskt mer aggressiva eller genetiskt mindre begåvade är fullkomligt omöjligt att tala om i en miljö där pk sätter agendan.

*Effekterna: Svåra att tala om, förebygga eller göra något åt 
Detta gör, som PhD Bill Warner påpekar, att man naturligtvis vare sig kan tala om, förebygga eller på annat sätt försöka åtgärda det faktum att oproportionerligt mycket pengar måste läggas på stödskoleundervisning, eller att att muslimer är kraftigt överrepresenterade bland dem som inte klarar mönstringstesterna (båda exemplen hämtade från Danmark, men bör rimligen äga samma tillämplighet i Sverige).

*Stora effekter – på folkgruppsnivå
Jag skrev i en tidigare artikel om IQ, som en trång sektor och utgick då ifrån att den lägre IQ som uppmäts i Mellersta Östern, jämfört med europeiska medelvärden, beror på att man ligger några generationer efter oss, när det gäller att anpassa sig till det större behov av teoretiskt kunnande som det högteknologiska samhället för med sig. Men huvudförklaringen verkar kunna vara kusingiften, sedan otaliga generationer tillbaka. 

Det trodde jag faktiskt inte, men överraskad kan jag inte säga att jag är. Islam är en förtryckande ideologi. Att den bland annat då även uppmuntrar och kräver livsval, som leder till en fördumning och större aggressivitet är ju därmed helt följdriktigt:

Förtryckare gillar att kunna dupera massorna och agressivitet är bra – om den kan vändas mot utomstående

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft”


https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage_in_the_Middle_East

https://www.youtube.com/watch?v=FgwAGugPZtU&feature=youtu

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/missa-inte-fragestunden-med-lofven

4 tankar kring ”Giftiga ingiften, tabu att tala om

 1. Politikerna och samhället i stort har givetvis beröringsskräck i denna fråga i den mån
  de har någon kunskap /vetskap – oj kan det vara så ?
  I stället tvingas vi leva och dela samhället med individer med låg tröskel för kränkbarhet.

  En viktig information kom för några år sedan från den danske psykologen Nicolai Sennels
  som refererade till en tid som kurator på danmarks värsta fängelse med många internermed muslimsk bakgrund och patriarkal fostran förutom att vara barn genom kusingifte – ribban låg väldigt lågt för att bli kränkt, med hot och hätska utspel – att inte ”ta skit” – det är väl detta som bl.a. är en del av dagens skola.
  Politikerföraktet är stort.

  Har själv ett färskt exempel – på väg in till den stora ICA-butiken ser och hör jag en svart bil som står på tomgång , påtagligt provocerande nästan framför entren –
  en skäggig mena -kille i sitter all sköns ro och spelar musik – jag ställer mig snett framför bilen på höger sida och stirrar, gör en gest med handen. stäng av motorn , då rusar han ut
  mot mig och frågar om jag inte kommer fram, då uppmanar jag till att stänga av
  motorn , att det är olämpligt – då kommer utspelet att det ska jag ge f-n i , och vidare
  tillmälen givetvis – han blev ju kränkt, kunde gått illa om jag inte vänt om.

  I och med Global Compact for Migration kommer vi att tvingas dela samhället med så många hundratusentals unga män från MENA framöver och givetvis betala för.
  Har studerat dokumentet – det är så försåtligt,omfattande och ödesmättat – det är
  verkligen spiken i kistan – och detta godkänns nu i FN i NewYork tisd./onsdag –
  av en exp.ministär – det är så illa
  Ett parallell dokument lär vara i görningen – Global Compact for Refugees CFR –
  att signeras i Geneve hos UNHCR förstås.

  1. Tack för Din berättelse, som jag tror att fler läsare känner igen sig i. Förr fick problemen inte nämnas, i dag berättas det om dem, där sociala medier banat vägen för att även MSM tar bladet från munnen, med undantag om DN och Aftonbladet. Men när det kommer till orsak, då är det knäppt tyst. Allas lika värde lagen och värdegrunden står i vägen, för erkännande av dramatiska skillnader i religion, kultur, tradition och det som är totalt förbjudet är att skriva om globalistelitens NWO. Allt har en bakomliggande agenda, inget sker i ett tomrum, människostyrda företeelser har alltid en bakgrund.

 2. Många skador vid kusingifte och lägre intelligens läser jag ibland om. Men borde det inte. Någon gång resultera i motsatsen. Alltså att goda gener från släkten hamnar hos samma individ?

  1. Javisst förekommer det, men finns flera generationers inavel då är dessa dåliga gener starkare än de goda. De som reproducerar sig i dag är främst lågutbildade utomeuropeiska invandrare. Högutbildade håller inte samma takt i barnafödande, detta utgör västerlandets ”flaskhals”. Dessutom har MG satt ”kompetensutvisning” i system, när smärre teknaliteter upptäckts. Då åker skattebetalande, eftertraktad arbetskraft ut, till skillnad från brottslingar och ljugande afghaner
   Frågan är om globalisteliten strävar efter ökat antal manipulerbara medborgare? Eller är det bara MG som vill visa sig på styva linan?
   https://www.svd.se/migrationsverket-har-slosat-bort-mitt-liv
   https://epochtimes.se/Indisk-IT-ingenjor-utvisas—trots-jobb-och-viktig-specialkompetens

Kommentarer är stängda.