Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten!

Från min vän bloggveteranen kommer följande visdomsord.

Cicero:
En nation kan överleva sina dårar – och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.
Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.
Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten – i hemlighet och anonymt – tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! ” – Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.
Orignaltext:
“A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.
For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.” – Marcus Tullius Cicero. http://www.subvertednation.net/
Sentensen av dessa visa ord är att Ni ska rösta bort dagens förrädare, för snart kan demokratiska val vara ett minne blott.

4 tankar kring ”Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten!

 1. En reflektion jag gör – denne Carl Bildt tillsammans med ”chefen” Reinfeldt har hela tiden ”vurmat” för Turkiets EU-medlemskap – bara det gör dem omöjliga och oönskade
  i maktens korridorer. En annan ivrig påhejare har varit och förmodligen fortsatt är
  Sveriges dåvarande konsul i Istanbul Ingemar Karlsson (möjligt felstavat) som under en tid senaste dec. då och då bjöds in av SR P1 för att ge sin syn på T-s framtida medlemskap – jobbigt att lyssna på ,men viktigt – han hävdade hela tiden att välkomnar vi inte T kommer T att vända sig österut och vi får då en tydlig politisk/kulturell/religiös
  gräns i den redan svåra gränsdragningen i Bosporen.
  Minns när ett EU-toppmöte i Helsingfors (1997,98?) på uppmaning av president
  Bill Clinton – se till att bjuda in dåvarande Turkiets president NN – till middagen!
  Så skedde -och T blev därmed ett uppdaterat kandidatland – eftersom jag senare förstått att frågan inte var ny. Därefter har jag alltid framhärdat att ” Turkiet ska aldrig säger aldrig under några som helst omständigheter kunna bli EU-medlem”.
  Nu känns det för dagen ändå lite mer hoppfullt ,men S.Löfven och Margot o Co på UD ser nog gärna att det kan bli möjligt framöver trots Turkiets tillbakagång till ett land under Erdogans ”kalifat”.
  Rätta mig om jag har några faktafel.

 2. Läste i Aftonbladet att ”– Staten måste ta större ansvar för den kommunala välfärden. Det har vi mest gjort i kriser tidigare, säger Elisabeth Svantesson.
  Detta är alltså partiet som senast de satt i regering sänkte skatterna med 140 miljarder kronor i stället för att satsa på välfärden. Som avstod från satsningar på skola, vård och omsorg för att kunna sänka bolagsskatten, avskaffa förmögenhetsskatten och införa skatteavdrag för att kunna hyra in bartenders”. Om inte M med Carl Bildt i spetsen är de verkliga förrädarna, Vilka kan det annars vara? Carl Bildt, är han The Manchurian Candidate for The NWO? När t.o.m Landsförrädare inte kan åtalas p.g.a. immunitet, vad ska vi då med den s.k. Svenska lagen till när den inte gäller för alla?

Kommentarer är stängda.