Övermodet hos Sveriges statsminister har ödelagt folkhemmet

Olle Ljungbeck utgår i detta gästinlägg från statsministerns personlighet, där målet är att imponera på världens politiker. Medlet för denna hybris är massinvandringen. Folket offras för  falsk humanitet, som han vill imponera med bland EU:s elit.
Media och politiker lever i symbios och media sviker därmed sitt uppdrag att granska makthavarna. Nu skall folket uppfostras efter regeringens planer och måste förstå att Ryssland utgör det stora hotet för fred och säkerhet, medan terrorister släpps in utan identitet. Mellanösterns män prioriteras, trots att kvinnofriden skändas.
……………………………………………………………………………………………………

”Statsministerns personlighet


Sveriges statsminister Stefan Löfven – den store humanisten och feministen – har ägnat större delen av sin regeringstid att hata Sverigedemokraterna (SD) men samtidigt vanskött Sverige så att ordet katastrof inte är tillräckligt för att beskriva hans brott. När Stefan Löfven tillträdde som statsminister i Sverige utnämnde han sig själv till den store humanisten och feministen. Självförhävelsen har  proportioner som kan jämföras med hybris. Men den som är något insatt i psykologi förstod redan på ett tidigt stadium att hans självförhärligande aldrig skulle följas av handling för nationens och folkets bästa. Detta är ett känt faktum om man studerar litteraturen kring denna typ av personlighet.

Massinvandringen medel för världsrykte i humanitet


Hans sanktionerande och drivande av massinvandringen var ett karakteristiskt sätt för hans personlighetstyp att i första hand agera för att som han trodde, vinna sympatier i världen som en stor humanist. De förödande konsekvenserna för hans land och folk var han och är ointresserad av. Ser vi nu tillbaka på hans regeringstid – som för alltid måste sluta den 9 september – så är detta handlingssätt för personligheter som Löfven det normala. Därför är det inte underligt att Sverige på många områden – inte enbart vad gäller invandringen – befinner sig i en katastrofal situation som kan sluta med att vi inte återhämtar oss från Löfvens förstörelse av Sverige.

Framförhållning saknas, när bränder rasar
En regerings kanske viktigaste förhållningssätt är god framförhållning för att undvika eller åtminstone minimera framtida katastrofer. Hur detta lyckas är särmärket för en god eller usel ledare.

I dag rasar bränder över enorma arealer av vårt land. Detta skapar inte enbart mänskliga tragedier utan innebär också förstörelse och ödeläggelse av skog för miljarder. Självklart är det en regerings skyldighet att ha en framförhållning och beredskap så att det går att begränsa skadorna till ett minimum. Detta har inte varit fallet med regeringen Löfven.

Är det nu också sant att Sverige avböjt hjälp från Ryssland i detta katastrofläge bör det betraktas som landsförräderi och riksdagen skall omedelbart avsätta regeringen.

Semester och försvarets egna helikoptrar står på land. Dan Eliasson bortförklarar för förtvivlade brandchefer och skall utreda, när > 80 skogsbränder förstör värden för miljarder. Det viskas nu också om att bränder kan ha fått hjälp av naturlig hand.

Skördekatastrof
En minst lika stor underlåtenhet från regeringens sida ser vi nu, när vi är på väg mot en skördekatastrof.

Politikerna har i nästan femtio år upprepat ”landsbygden skall leva”, men detta har enbart varit ett mantra utan tanke på handling. Genom att gå i EU:s ledband har vi lagt tusentals hektar god jordbruksmark i träda. Detta hindrar oss självklart att nå upp till en självförsörjningsgrad som klarar försörjningen även om skördeutfallet blir en katastrof som det blir i år. Men det skulle troligen också förhindrat bristen på betesmark under rådande förhållanden. Flera med mig har alltsedan inträdet i EU krävt att vi måste ha ett jordbruk som garanterar oss en självförsörjningsgrad på livsmedel omfattande minst ett år.
I stället betalar EU ut enorma summor till framförallt de stora jordägarna, på hundratals miljoner för att hålla sina åkrar i träda. Men inte nog härmed, utan en stor del av vår bästa jordbruksmark tas nu i anspråk för anläggning av nya köpcentra vilka mycket väl kunde anläggas på improduktiv mark.

Anledningen till att Sverige nu är på väg bort från det framgångsland det varit har många förklarliga skäl.

Medias symbios med makthavarna
Inte minst Sjuklöverpolitikernas symbios med media innebär en frisedel åt regering och riksdag och en förfalskad verklighetsbeskrivning och manipulation av medborgarna oavsett hur illa regeringen agerar. Denna symbios innebär att det som borde vara det naturliga i en rättsstat att medierna står på folkets sida genom att hänsynslöst granska regeringens och riksdagens maktutövning för att förhindra maktmissbruk, korruption och förfall inte sker. I dag granskar media i stället  folket åt makthavarna

När alla tänker lika tänker ingen alls
Men också mediernas sinsemellan okritiska förhållningssätt till varandra är djupt olyckligt och får till följd att läsarna får en ensidig bild av tillståndet i samhället. Ett kritiskt och tydligt förhållningssätt mellan medierna då de inte delar varandras åsikter skulle ge läsarna ett bättre underlag för att få en sannare bild av samhällsutvecklingen. Endast en tidning går mot strömmen och det är Göteborgsposten.

Public service som med hänsyn till sin ställning borde vara opartisk, och saklig är den som inte minst bryter mot denna regel som borde vara helig.

Massinvandringen skildras med känslor ej med fakta
Objektiviteten saknas helt och är därmed en kränkning av lyssnarna. Exemplen på brotten såväl från Public service som papperstidningarna är många, såväl vad gäller inrikes som utrikespolitik. Så mycken förljugen och tillrättalagd information medborgarna matats och matas med vad gäller massinvandringen och dess konsekvenser – från nämnda medier – har vi nog aldrig tidigare utsatts för. Inte nog med att viktig information inte vidareförs till medborgarna utan det görs också en klar skillnad vid t ex publiceringen av kriminell verksamhet etc där invandrare från utomeuropeiskt område gynnas på bekostnad av den egna befolkningen.

Helt enkelt en medveten förfalskning från mediernas sida. Rädslan från dessa medier att stämplas för rasism eller främlingsfientlighet har inneburit och gör det fortfarande en falskbild av de problem som rör massinvandringen. Det har faktiskt gått så långt att medierna mer värnar om terrorister och presumtiva sådana än vanliga svenska medborgare. Självklart skall inte medierna ha statligt stöd.

Vi kan aldrig få en sund press och därmed inte heller en sann verklighetsbild under sådana förhållanden. Skildringen av utrikespolitiska händelser där t ex Ryssland på något sätt nämns, är om möjligt än mer förljugen. Ryssland utmålas hela tiden som en fiende och det finns ingen händelse där denna stat är inblandad hur liten den än är som inte förstoras upp till hot. All journalistik och politik utgående från Sjuklövern grundas i huvudsak på känslor och inte faktiska realiteter. De har med andra ord sällan ett uns av sanning.

Ryssland det stora hotet
Den som studerat Ryssland de senaste åren skulle om vederbörande vore inriktad på ett ge en sanningsenlig bild av Rysslands sannolika framtida förhållningssätt mot sin omvärld, aldrig tveka om att detta land inte utgör något hot. Om bl a Hans Wallmark, Mikael Oskarsson och Allan Widman, tre riksdagsledamöter i försvarsutskottet respekterade sina väljare så mycket – att de inte i första hand lät sig styras av känslor och rysshat – utan av som vi kan begära av dem, en sanningslidelse, ärlighet och uppriktig vilja att utifrån dagens situation i Ryssland – ta reda på om situationen är sådan att Ryssland utgör ett hot, skulle bilden av detta land som aggressiv inte vara sannolik.

Stora naturtillgångar
Ryssland är i dag världens rikaste land vad gäller råvarutillgångar. Under Putins regeringsperiod har detta alltmer accentuerats. Därför pågår det i dag en exploatering av dessa rikedomar som aldrig förr. Det har redan fått genomslag på ekonomin varför statsbudgeten ger betydande överskott i dag. Men det syns också på den enorma utbyggnaden av infrastrukturen i Sibirien. Därför är det inte en fråga om, utan när Ryssland går om USA som ekonomisk stormakt. Att i ett sådant läge starta krig eller utmana världens försvarsallianser eller stormakter kan endast föresväva människor som aldrig tänker sakligt, realistiskt och förnuftigt – utan som de tre nämnda alltid utgår från känslor och inte saklighet när de resonerar.

Den som studerat utvecklingen i Ryssland och den tillväxt som nu sker där måste ju fråga sig om det i ett flertal av medierna har ansamlats idioter eller efterblivna när man påstår att Ryssland förbereder en kupp i Östersjön! Det vore ju detsamma som om man eldat upp det enorma kapital man lagt ner för att förse EU med gas. Och än är det inte slut genom att en ny gasledning är på gång!

Kvinnofriden har vår feministiska regering förstört
En konsekvens av mediernas symbios med makten är självklart tillbakagången ja tom raserandet av vår grundlagsfästa jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi ser det också genom att ingen kvinna i dagens Sverige kan känna sig trygg om hon befinner sig utanför sitt hem utan skydd. Vi såg det när Stefan Löfven tvingade sina kvinnliga ministrar att ta på sig kvinnoförnedrande symboler vid besöket i Iran. Självklart skulle kvinnornas ställning i Sverige inte raserats så katastrofalt genom att parallellsamhällen tillåts växa fram i varje förortsområde om vi hade en fristående icke korrumperad press.

Exemplen på mediernas krypande för makten är otaliga. Trots att Stefan Löfven förnekat att Saudi Arabien är en diktatur och att Turkiets slakt av armenier inte var folkmord tiger i stort sett medierna om detta!

Till den som inser förhållandet mellan inkomster och utgifter!
Sverige har en enorm kostnad för massinvandringen. Den ligger snarare över än under 80 miljarder pr år. Men den kan komma att bli ännu mycket större om de 9000 afghanska unga männen får stanna kvar. Till detta skall läggas anhöriginvandringen där siffror som 400 tusen nämnts. Lägg därtill att endast en bråkdel av ovan nämnda kommer i arbete inom ca 8 år. Mot detta skall ställas en trolig lågkonjunktur inom de närmaste åren. Dagens jordbrukskatastrof innebärande att det blir nödvändigt att utifrån köpa såväl livsmedel för människor som djurfoder för många miljarder.

Till detta skall läggas de enorma skogsbränderna som inte endast förstör skog och därmed också inkomster för mångmiljardbelopp.

Detta är självklart inte allt. Men den som lägger sin röst på de ansvariga för detta – Sjuklövern – kan inte skylla ifrån sig att de inget visste när de gick till valurnorna. Om de då lägger sin röst på kandidater från Sjuklövern kan de inte undgå den faktiska sanningen att en stor del av dessa är de som medverkat i förstörelsen av vårt land. Personligen vill jag inte vara ansvarig för Sveriges slutliga totala sönderfall.

Därför är samtliga sjuklöverpartierna uteslutna som tänkbara val för mig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

På plakatet som Ljungbeck manifesterade med i går i Gävle står det: ” Kräv Stefan Löfvens avgång! Han är en katastrof för Sverige….” vilket allt fler instämmer i. Löfven låter aktivister bestämma över lagrådet, skyller på internationella konventioner i stället för att ta nationellt ansvar,  prioriterar asylanter framför sina landsmän……..ja, listan är nu mycket lång av inkompetens för ämbetet.

11 tankar kring ”Övermodet hos Sveriges statsminister har ödelagt folkhemmet

 1. Bra TT du tar upp HAARP-Louis – vad jag kommit fram till kan tilläggas anläggningar på orterna Onsala(s.Gbg) och Kiruna – information från peterkrabbe.wordpress under året.( googla även chemtails-sverige )

  År 2001 besökte fd pres. G.W.Bush Sverige och Göteborg och möte med statsmin. G.Persson. De ska då kommit överens om att USA placerar en superdator på Linnéuniversitetet i Växjö för vetenskap och forskning i ”geo-engineering ” – därav Lofar/Lois – anläggningen i just Växjö – strategiskt geografiskt läge i Skandinavien.

  Betr. serverhallar så är tydligen fler på gång i Sörmland – denna gång är det Amazon
  som ska bygga/etablera tre hallar en i vardera Eskilstuna – Strängnäs -Katrineholm-
  som en trekant – tänka sig.
  Våra politiker o myndigheter/kommuner har svårt att stå emot – arbetstillfällen/ prestige.

 2. Tydligen får bara NATO länder hjälpa till med bränderna. Polen och Norge är ju medlemmar.
  Är detta början på den kommande propagandan att vi behöver gå med i NATO?
  Det är väl därför som man inte frågar Ryssarna om hjälp.
  Apropå NATO och deras Generalsekreterare Jens Stoltenberg som tillträdde 1 Oktober 2014 så var hans son en av de som ”skonades” på Utøya. Många som var på ön var helt säkra att det var MINST 3 skyttar!
  Breivik var inte ensam p.g.a. att man sköt från olika håll på ön.
  Kan syftet med det som hände på Utøya ha varit att morden på ungdomarna avsågs att man till 100% kunde kontrollera Jens Stoltenberg som en framtida ”marionettfigur” som Generalsekreterare över NATO?
  En av ungdomarna var son till Jens Stoltenberg!!!
  Tänk vad lite det krävs för att skapa och få full kontroll över den ”militära försvarsalliansen” NATO. På es4.no kan man läsa ” Stoltenberg skrev tale til Utøya da bomben smalt”!
  Hm, vilket sammanträffande.
  Vad beträffar vattenbombningsplanen från Italien så landade de i Örebro den 10 Juni. De kallades in två brandflygplan direkt från Italien Ifall det skulle bli så många bränder att de ”kanske” behövs.
  Visste man i förväg att Sverige kommer att stå i lågor?
  Sist när planen kallades in 2014 tog det lång tid innan de kunde komma.
  När beställde/bestämde man sig egentligen för att ta hit de s.k. vattenbombningsplanen?
  Med tanke på att det 2014 tog lång tid innan de kom, då måste väl beställningen denna gång gjorts i April, Maj eller när?
  M.a.o. Visste politikerna innan vad som skulle hända (de flesta bränderna var/är ju anlagda) med tanke på den ”tidiga” beställningen av vattenbombningsplanen?

  1. Konsensussträvan kan vara bra inom en förening/organsation/parti, men ute i samhället krockar denna svenska strävan med islams ”Heliga Vrede” (Nicolai Sennels) och förlorar alltid. Islams förkunnare tar ytterligare steg framåt och kräver allt mer hänsyn till sin religion, på bekostnad av andras.

 3. Har hört talas om HAARP tidigare för länge sedan, men glömt den svaga varningen. Inser
  nu hur oroväckande det är. VARFÖR nämner inte MP det här?
  För övrigt, vi kan resa till månen men inte släcka skogsbränder. Å andra sidan klarar vi ju inte att hejda bilbränder heller. Det måste ju vara bättre att från början försöka släcka med effektiva stora vattenbombningsplan. Varför denna arrogans när man behöver hjälp från Ryssland?
  Det är glädjande med polackernas hjälp trots Löfvens hätska utfall mot dem i migrationsfrågan.

  1. Stefan Löfven och Morgan Johansson har varken vett att be om ursäkt eller skämmas.

 4. Google har köpt 109 hektar mark av Avesta kommun i Horndal för en serveranläggning för 32miljoner. Mickael Dammberg. har lovat Google bara skall betal 2öre/kWh istället för 29öre i skatt. Hela affären har varit hemlig tills nyligen. Angående chemtrails har och är hemlighetsfullt på Peter Krabbes blogg debatteras det .

  1. Tack vare de skenande migrantkostnaderna, så är knäande kommuner tacksam över varje liten slant i kassan. Det är lite som Lyxfällans loppisförsäljningar, men här sker aldrig bot och bättring med att rätta mun efter matsäcken, för det är bara att höja skatten och spara mer på gamla, sjuka och handikappade. Medan regeringen slåss med näbbar och klor för fler migranter, anhöriga, illegala i praktiken. Soros folkutbytesråd får inte svikas, för vi är så rika. Försvar, katastrofberedskap, sjukvård i tid etc finns inte på kartan. Samhällskontraktet har den politiska eliten redan rivit.

 5. Angående bränderna:
  Har de utländska ”aktörerna” ersatt möjligheten med att skapa en ny Gudrun nr. 2, genom att anlägga bränder istället som ett alternativ till att komma åt svensk mark billigt?
  Först kom Orkanen Gudrun (ibland kallad januaristormen i Europa 2005). Vindbyar på 42 m/s uppmättes dock i Ljungby och i Växjö i Kronobergs län. Kan man tänka sig, att när Alliansen sedan ”snodde” åt sig makten genom det riggade valet 2006 gav man senare tillstånd till dessa utländska ”aktörer” att få bygga en s.k. HAARP anläggning JUST i Växjö!
  Man var visst där tidigare men fick inte köpa marken. Den bestod ju då av skog. Man kom tillbaka, efter Gudrun, och då gick det bra att få köpa marken, för träden var ju ”BORTA”!
  Vem som skulle vinna valet och bana väg för bygget av HAARP var ju redan ”fixat”.
  Vi fick senare tillökning med en HAARP anläggning till i Haparanda. Den i Växjö ska visst vara världens största.
  Dessa kallar man för klimatanläggningar som består av 4-5 fotbollsplaner smockade med antenner som kan styra vädret, orsaka jordbävningar, orkaner, styr jetströmmar m.m.
  Norge har 5 och de skall visst bli fler. Att vi inte får något regn är nog dessa anläggningars förtjänst samt Alliansen som beviljade byggnationerna. Inte ens SMHI hade hört talas om dessa anläggningar!
  När SMHI prognostiserar vädret är det inget annat än ett enda stort skämt, när man inte ens vet vilka krafter som styr vädret på svensk mark! Anläggningarna skickar ut effekter på Miljarder Watt.
  Den i Växsjö kallas för LOIS, står för LOFAR outrigger in Scandinavia. LOIS är ett radioteleskop beståendes av 10 000 antenner utspridda i södra Sverige (Växjö). I södra Norge har man haft 350 bränder de senaste 2 veckorna. Norge är lika utsatta som vi.
  Kan det vara som så att sist var det Gudrun som fick bana vägen för HAARP i Växjö och denna gång är det bränderna som skall ”frigöra billig mark” till NYA byggnationer av dessa Helvetes maskiner eller ”serverhallar” åt Facebook?
  Politiker från Alliansen skall inför det svenska Folket redovisa ALLT som ni sysslat med under era sista 8 år vid makten. Även sossarna skall göra detsamma. T.o.m. de ryska gasledningarna var det Alliansen som gav sitt godkännande.
  Facebook fick av Alliansen ett statligt bidrag på mer än 100 miljoner för att etablera en ”serverhall” (avlyssningshall) i Kiruna.
  Dåvarande Näringsminister Annie Lööf uttryckte det som ”en bra investering”!
  Facebook, betalar de ens skatt i Sverige?
  Det har tillkommit fler ”severhallar” sedan dess. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter. Pinnacle Sweden AB:s bygglovsansökan kommer att tas upp i miljö- och byggnadsnämnden men tjänstemännen ska ha rekommenderat att bygglovet godkänns.
  Varför får aldrig det svenska folket en fullständig EKONOMISK redovisning över hur man hanterat de svenska skattemedlen under varje 4 års period?
  Vi kräver att så skall ske. Makten utgår från folket och DÅ är det bara för er Politiker att redovisa det VI begär.
  Eller utgår makten fr.o.m. NU från ER Politiker?
  Om så är fallet skall ALLA i Riksdagen som inte respekterar att makten utgår från Folket med omedelbar verkan sparkas ut från Riksdagen, samtidigt som de förbjuds att vara politiskt engagerade, livet ut.
  Hur kommer det sig att Facebook använder sig av ett svenskt konstruerat ”bulvanföretag”, Pinnacle Sweden AB, som front för sina affärer/verksamheter på svensk mark?
  Varför döljer politiker ständigt det man gör, samtidigt som man oavbrutet proklamerar att vi lever i en DEMOKRATI!
  Politiker, på vilket sätt anser NI att VI har en väl fungerande Demokrati när NI tillåter utländska aktörer utöva VÄDERKRIG i Sverige mot Sverige och dess befolkning?
  Enbart detta är Landsförräderi. Att inte bry sig om de konsekvenser som man med uppsåt orsakar det svenska samhället, är också Landsförräderi. Nej, Vi vill ha en ”Folkets Domstol” där politiker skall kunna ställas till svars och vi vill även att Tjänstemannaansvaret införs, NU.

  1. Tack för dessa chockerande upplysningar! Innehållet i dessa sk. Haarp anläggningar har helt gått mig förbi. Jag minns att Facebook stod för vissa och att kommunpolitiker var hänförda över detta tillskott i näringslivet, för att inte tala om Annie Lööf. Då borde jag ha anat ugglor i mossen! Är det några fler läsare som känner till detta, kommentarer Välkomnas.

   Om någon vill vara gästkrönikör, skriv då bara ”Gästinlägg” i en kommentar, så får Ni min mejladress. Ni som redan har den är åter Välkomna med inlägg. Viktigt att flera röster hörs inför ödesvalet.

Kommentarer är stängda.