Brev till statsminister Stefan Löfven

Gästkrönikör Olle Ljungbeck utgår här från sin mors ord ”Den som använder sig av lögnen kan aldrig bli en hedervärd medborgare” i ett brev till statsminister Stefan Löfven.
Lindbeck skriver att Löfven använder frekvent lögnen i sin retorik för att locka väljare. Han talar om ”Trygghet tillsammans” samtidigt som han släpper in tusentals utomeuropeiska män, som enligt statistik står för majoriteten av kvinnors otrygghet med överfall och våldtäkter. En sådan man är utan heder och borde straffas för den katastrof, som han och hans företrädare med medlöpare orsakat det svenska folket genom massmigrationen, som saknar motstycke I Europa.
Här kommer en glad statsminister med regnbågsflagga, kanske för att han har stadiga livvakter bakom sig. Landets kvinnor  däremot kan ha ett hormonfyllt och kvinnoföraktande gäng bakom sig, som tar sig rätten att våldta och misshandla, när offret har lätta sommarkläder.
Mångkulturen börjar förtvina, för nu är det islams renläriga förkunnare som bestämmer dagordningen, när både politiker och rättsväsendet sviker.
Kanske av rädsla för invandrargängens repressalier om något går dem emot?
……………………………………………………………………………………………………….
Olle Ljunbecks brev.
De löften Du gett svenska folket har Du aldrig uppfyllt och dina senaste sådana har Du inte heller för avsikt att genomföra. Varför?

För 70 år sedan då jag nyss fyllt 16 år och skulle lämna hemmet för att på egen väg skapa mig en framtid fick jag varken pengar eller ägodelar med mig. Men jag tror att de ord min mor gav mig var mera värdefulla än materiella ting. Bl a sa hon följande. ”Min son, kom alltid i håg att aldrig använda lögnen för att ta dig fram i livet”. ”Den som använder sig av lögnen kan aldrig bli en hedervärd medborgare”.

Hon var ingen tjatig mor som detaljstyrde oss. Men hon hade några grundläggande principer som hon aldrig kompromissade om. En av dessa var att lögn och osanning aldrig kunde tolereras. Erkände vi någon dumhet rakt upp och ner blev vi sällan bestraffade.

Sanningskravet har därför blivit ett rättesnöre för mig alltsedan jag lämnade hemmet. Därför kan jag inte se med annat än förakt på de personer som för att rädda sitt eget skinn eller behålla sin maktposition gjort lögnen till sitt främsta redskap.

Men också som i ditt och dina medlöpares fall undviker att säga och erkänna sanningen om den katastrof som är ett faktum för Sveriges folk på grund av massinvandringen. Du har under hela din regeringsperiod visat dig vara en sådan person. Flertalet av dina löften har Du aldrig för avsikt att realisera. De är endast till för att hålla dig kvar vid makten.

Läser man eller hör dina uttalanden förvånas man ofta över din retorik. Inte minst ditt senaste tal gjorde detta. Så här sa Du; ”Jag accepterar inte att hederligt folk ska behöva tveka om vilka vägar de ska gå, att de ska vara rädda för skjutningar eller övergrepp”. Vidare; ”vi vill införa det största trygghetsprogrammet i modern tid”.

Varför använder Du uttrycket hederligt folk?

Sverige skall vara ett tryggt land att leva i därmed punkt slut. Din retorik är sålunda inte formulerad för att Du skall genomföra det Du säger utan endast vara ett lockbete för folket.  Detta är tydligt eftersom Du aldrig med ett ord redogör för hur Du skall genomföra dina ”löften”.

Du som genomgående i ditt politiska handlande mer än någon annan politiker förnedrat och förtryckt kvinnorna och därför inte gjort det minsta för att skydda dem nämner inte ens dessa när Du talar om ett tryggt samhälle och vad som bör göras för att vårt land åter skall bli tryggt.

Så handlar maktmänniskor. Därför kan Du aldrig bli en HEDERVÄRD person. Du har i ditt hänsynslösa maktbegär orsakat Sverige den största katastrof någonsin. För detta har lögnen varit ditt främsta redskap. Men Stefan Löfven din tid är ute efter valet.

Skall Sverige betraktas som en rättsstat så ska vi inte nöja oss med detta utan Du och dina medbrottslingar skall straffas för det oerhörda brott och lidande ni orsakat svenska folket och inte minst alla de kvinnor/flickor som våldtagits utan att ni vidtagit några som helst åtgärder för att få ett slut på detta. Ni har haft den möjligheten. Men ert cyniska maktbegär har vägt tyngre än kvinnors rätt till trygghet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

7 tankar kring ”Brev till statsminister Stefan Löfven

  1. ”In hoc signo vinces” betyder ”i detta tecken ska du segra”. Det berättas att den då blivande kejsar Konstantin av Rom som tvekade hit och dit i sitt förhållande till den kristna tron ska ha sett ett kors i skyn följt av dessa ord inför ett avgörande slag. Han vann sedan slaget och gjorde kristendomen till privilegierad religion i Romarriket.
   https://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/10/01/en-ratt-dalig-kyrklig-devis/
   Kanske är det nu islam som blir den privilegieradfe religionen, i utbyte mot röster. S satsar mångmiljoner i förortens invandrartäta områden.
   Ps. Var tvungen att goggla på orden. Ds.

 1. Tack Olle! Så sant. Hur kan de se sig själva i spegeln? Dessa fruktansvärda ohederliga människor måste straffas för det de gjort!

 2. Ljungberg har skrivit sanningen på sin skylt.
  Bert Karlsson säger samma sak
  – Problemen beror på för stor invandring.

  Våra politiker bör fråga sig varför länder som folk lämnar har konflikter och låg levnadsstandard. Det beror på deras värderingar som de tar med sig.
  Vi ser resultaten i utsatta områden.
  Vi ser det i gallerior och en del kaféer vars platser är fyllda av arbetslösa invandrade män. Vi läser dagligen om det i tidningarnas brottsrapportering.

  Sverige har tagit på sig större börda än landet klarar av.
  En tråkig utveckling både för svenskar och invandrare.

Kommentarer är stängda.