Kampen om hälsoparadigmet

Från en bloggläsare kommer detta passande gästinlägg, när sjukvården är den fråga som engagerar flest väljare. Skribenten efterlyser en folkresning för krav på valfrihet i vården, med syfte på dess innehåll. Alternativa, billigare metoder ratas av politiker i symbios med läkemedelsindustrin.
…………………………………………………………………………………………..
”Till de stora utgifterna för staten hör vården. Här kan tyckas att allt borde göras för att minska kostnaden, men framförallt patientens lidande.
Ser vi på vårdgivandet, så framträder två olika synsätt. Det ena bygger på – traditionell vetenskap.
Det andra på erfarenhet och visdom, utvecklad i samklang med naturen under långa tider.
Jo då, det finns oseriösa aktörer inom naturmedicinen, men det finns det även inom den vanliga vetenskapen. Vetenskapliga utsagor har ofta ett bästföre-datum, medan erfarenheten är tidlös.
Det märkliga är att staten inte gärna vill ha med alternativmedicinen att göra, hur seriös den än är. Inte tal om att subventionera exempelvis antroposofiska, biverkningsfria läkemedel. Däremot går det bra att ge subventioner till läkemedelsjättarnas biverkande mediciner. Här borde bli en folkresning för krav på valfrihet i vården. Den valfrihet som vi har nu, avser bara val inom samma system, dvs det fragmentaliska synsättet, i motsats till det holistiska, dvs helhetssynen. En video som förklarar saken djupare finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=0Y-RcuCSl4A

4 tankar kring ”Kampen om hälsoparadigmet

    1. Tyvärr är det få läkare som är ”Falkintresserade”. När läkemedelsindustrin står för fortbildning, så betraktas alla alternativ med skepsis. Naturens skafferi hotar profiten, för den är svår att ta patent på. Inom trauma kirurgin är konventionell vård mycket framgångsrik, men om alterntiv fått tillämpas, så hade nog många sjukdomar och operationer kunnat undvikas, inte minst inom cancervården. Även här är gamla en bra målgrupp, med mängder av piller, som genererar mer pga av alla biverkningar på sköra, utslitna kroppar. En eloge för professor i geriatrik i Umeå Yngve Gustavsson, som ganska ensam kämpar mot samhällets/politikers/läkemedelsindustrins åderlåtning av våra gamla.

      1. Bra Harriet. Jag har kommit på vilken gemensam nämnare mina gamla anhöriga som blivit 90år och äldre. Jo inga medicinska piller.

Kommentarer är stängda.