Beskatta invandrarnas alla bidrag!

Här skriver gästskribent Karin Ferm om något mycket viktigt, att beskatta invandrarnas bidrag. Dagens snällism utan krav försvårar integrering och bidrar till förakt mot värdlandet, som plundras till max.
Varför ska bara Svenskar betala skatt i Sverige och inte de som lever på våra skattepengar!
Är en berättigad fråga, som inget svar får, då ingen journalist den ställer.
……………………………………………………………………………………………………

Sänkt levnadsstandard för skattebetalare, men inte för bidragsmottagare
” Idag så får de invandrare som lever på bidrag behålla sin standard, medan vi i Sverige som betalar skatt får vår standard sänkt på grund av alla avgifts och skattehöjningar !

Det är viktigt att invandrarna lär sig från första dagen i Sverige, att de själva ska bidra till svensk välfärd och offentliga kostnader!

Högsta prioritet vore att beskatta invandrarnas bidrag så det säkerställs att invandrarna inte får bidrag, som ger dessa mer pengar än vad en svensk som lever på Försörjningsbidrag får (tidigare kallat ”existensminimum”).  Vi kan åter konstatera att alla lika värde ”lagen”inte gäller för värdlandets befolkning.

Ställ krav
För att göra Sverige mindra attraktivt och för att rädda den Svenska välfärden MÅSTE myndigheterna ställa krav på migranterna INNAN de får full tillgång till hela vår välfärd. De måste då ha uppfyllt vissa elementära KRAV.
Men att kvala in till svensk välfärd är något som helt glömts bort i omsorg om förortens röster. Det viktigaste för 7-klövern är, att i alla sammanhang kraftfullt deklarera att samtala med SD kommer man aldrig att göra.
Hellre får hela landet sjunka som en sten, i migrationskostnadernas svarta hål. Att ta över stora delar av detta föraktade partis program går utmärkt för moderaterna, men att samarbeta, hu så hemskt!
För Annie Lööf är detta den viktigaste frågan i hela valrörelsen.

Minska bidragen
Ett första steg är att minska bidragen för invandrare till ett absolut minimum, för de som inte anstränger sig, för att själva skaffa sig ett arbete eller en utbildning. Där måste det finnas en tidsgräns som de ska ha gjort detta på. 

Beskatta bidragen
Sedan är det viktigt att beskatta samtliga bidrag som invandrarna får, för idag blir det en stor orättvisa då bidragen inte räknas som inkomst då det gäller de ”inkomstbeprövade bidragen” (som bostadsbidrag) eller inkomstbeprövade kostnaderna (dagis, hemtjänst, färdtjänst osv)

Slopa orättvisor
Samtidigt borde även invandrarna betala fullt pris hos läkare, tandläkare, på apoteket och då innefattas av högkostnadsskyddet. Klarar inte deras ekonomi det så får de precis som Svenska medborgare söka socialhjälp för dessa utgifter.
Varför ska de få en gräddfil, men inte fattigpensionären, som arbetat och slitit under hela sitt liv?

Om invandrarnas bidrag beskattas, så får kommunerna tillbaka en liten del av de utgifter de har för invandringen. Utan att det ska vara en kostsam administration för att staten ska ”ersätta kommunernas utgifter”.

Vid beskattning av bidragen blir pengarna dessutom mer rättvist fördelade mellan kommunerna.

Varför ska bara Svenskar betala skatt i Sverige och inte de som lever på våra skattepengar?”

4 tankar kring ”Beskatta invandrarnas alla bidrag!

 1. Betr. våra skattemedel.
  Skattebetalarnas förening påstår i sitt nummer 4/17 av tidningen Sunf Förnuft –
  spec.dokument ”Brott mot välfärden” :
  – ”Samhället maktlöst när 20 miljarder försvinner per år”
  – ”Välfärden är den organiserade brottslighetens Bankomat”
  – ”Samordningsnumret = nyckeln till välfärden”
  -” Med lite trixande är det möjligt att få ut bidrag ur välfärdssystemen utan att ens befinna sig i landet”
  Samordningsnumret är ett tillfälligt personnummer och ger i stort sett samma rättigheter. Exempel där det utnyttjas är – Arbetsmarknad/Lönebidrag – Hyresmarknaden(-karusellen)
  Det är Skatteverkets servicekontor som utfärdar S-numret mot uppvisande av någon form av id-handling?! . Här har Arbetsförmedlingen en stor roll. Kontroll -utbyte av information mellan myndigheter tillåts inte!!
  Regeringens utredare den gamle S-politikern L-E Lövdén menar att ”tuffare tag väntas” som antyder att myndigheter ska tillåtas utbyta information om ID.
  Tänka sig.
  Anm. lite för kortfattad beskrivning, men förhoppningsvis ändå en upplysning.

  1. Samordningsnummer är väl för att de senare skall samordna sig med socialdemokraterna när de får rösta. Tack för detta påpekande från ”Sunt förnuft”, som knappast lämnat en smula efter sig hos Löfvens gäng, där gäller endast makten framför allt. Vad sägs om Eliassons nya lön på 160.000 kr/månad efter att ha misslyckats med allt han företagit sig.

 2. Djupa orättvisor som river upp sår i Sverige. Min far t.e.x. en hela livet hårt slitande bonde och lantbrukare m.m. är fattigpensionär som får ut kanske i runda tal en 7000 kr i månaden att leva på…det räcker inte ens till att betala skatten på hans del av gården/marken som gått i arv i generationer…han m¨åste fortsätta hårt kroppsarbete trots en ålder på över 70 nu…eller använda eget sparat kapital för att få det att gå runt. Vad får en nyanländ skattefritt utan krav på motprestation? Jag har hört att det rör sig om ca 11000 kr/mån. Inte blir man glad. Inte känner man sig längre som en del av detta samhälle. Min far har rätt, ett ”tjyvsamhälle” är vad det är.

Kommentarer är stängda.