Anmälan för oreglerad invandring; ett brott mot grundlagen

Till polismyndigheten i Stockholm och Gävleborg
Här fortsätter Olle Ljungbeck oförtrutet att påtala landets utsatthet med anmälan mot ansvariga politiker för deras gränslösa politik. Han ger en klarsynt motivering och gör en intressant liknelse med att 30-talets politik i Tyskland går igen, men hans bild av de skyldiga är varken makthavarnas eller kulturelitens. Pågående skrämsel från Säpo om hot från vit makt rörelsen, är inget annat än dimridå för att dölja invandringens konsekvenser och politikernas svek mot medborgarna.
……………………………………………………………………………………………………

Anmälan
”Undertecknad anmäler härmed statsminister Stefan Löfven, som ansvarig för de mord, våldtäkter, rån etc samt förstörelse av materiell egendom för miljardvärden, som utförts av invandrare och asylsökanden som han utan hörande av medborgarna släppt in i landet.

Sveriges befolkning har aldrig tidigare utsatts för sådant enormt våld – innebärande mord, våldtäkter, rån och grovt sådant, liksom förstörelse av enskild och allmän egendom – som under Stefan Löfvens regeringsperiod 2014-18.

Detta beror på att han tillåtit en helt oreglerad och okontrollerad invandring. Genom att han inte begärt svenska folkets medgivande för denna invandring har han brutit mot Sveriges grundlag och är därför självklart den ytterst ansvarige.

Motivering
Vi vet nu att han gjort det av helt egoistiska skäl för att för yttervärlden framstå som en stor humanist. Att svenska folket fått betala hans hänsynslösa egoism berör honom inte det minsta. Så agerar psykopater.

För att lättare förstå att Stefan Löfven är ansvarig för de rubricerade brotten vill jag belysa detta med följande liknelse.
”Tänk er en person som utan att fråga lägenhetsinnehavaren släpper in grova våldsmän i en annan familjs bostad. De grova våldsmännen reagerar på detta med att mörda och våldta flera av lägenhetsinnehavarens familj samt stjäla och förstöra hans egendom”.
Detta kan mycket väl överföras på vad Stefan Löfven gjort med Sverige och svenska folket. Han måste därför utan minsta tvivel anses vara ansvarig för den våldsutveckling som pågått sedan han blev rege-ringschef och alltjämt fortsätter därför att han inget gör för att stoppa terrorn.

Självklart borde han omgående göra slut på lidandet för Sveriges folk genom att utnyttja lagens strängaste straff – nämligen långa sådana och därefter utvisning. Detta skall givetvis gälla alla de uti-från kommande som inte lever efter svensk lag.

Trygghet minskar, våldet ökar enligt BRÅ
Medan jag skriver detta informerar man på TV om en nyutkommen rapport från Brå. Enligt deras Trygghetsundersökning 2017 har oron och otryggheten ökat starkt i vårt land, samtidigt som också brottsligheten gör det. Våldtäkterna har t ex fördubblats bara sedan 2014! Men det bör tilläggas att endast en bråkdel anmäls.
Oron hos kvinnor och flickor har till följd av detta ökat kraftigt under denna tid. Ett stort antal kvinnor/flickor vågar inte längre gå ut ensamma! Över 30 procent av svenska folket känner stark otrygghet. Går man specifikt till flickor så är oron ännu högre.

Nytt rekord med 300 skjutningar och 43 döda under 2017!

Under 2017 förekom 300 skjutningar. 175 skjutvapen togs i beslag varav 25 automatvapen och 43 personer ihjälskjutna!
Den radikala islamismen ökar.

Trots denna enorma brottslighet har två av de ledande politiska personerna inga förslag på hur terrorn skall brytas och Sverige åter bli det fredliga och trygga samhälle det var innan massinvandringen.

I stället visar deras uttalande på en uppgivenhet och handlingsförlamning som skrämmer. T ex ”Ingen ska behöva vara rädd för skjutningar eller gängkriminalitet”; säger statsminister Stefan Löfven efter ett möte i regeringens säkerhetspolitiska råd.

Ulf Fredriksson; ”Den grova brottsligheten är här för att stanna”.

Vi vet nu av erfarenhet att vad än Löfven lovar att åstadkomma, så händer ingenting. Och Fredrikssons uttalande visar ju på att han gett upp redan innan han kommit till makten!

Den som följer medierna kan inte undgå att så gott som varje dag bli informerad om mord, skottlossning, miss-handel, våldtäkter, bilbränder, stenkastning och angrepp på blå ljuspersonal,  utförda av Stefan Löfvens skyddslingar.

Brutaliteten från de ensamkommande mot våra skolbarn och numera också i stor utsträckning lärarna har nått en sådan omfattning att de inte går att kontrollera med mindre än utvisning av alla dem som gör sig skyldiga till detta våld. Men statsministerns åtgärd är förslag på gymnasieamnesti!

Handbok för skydd av politiker, men folket blir utan…
Denna dag kom Säpo med ännu en ”överraskning” och jag förstod att man håller på att manipulera oss än mer än vi anat. Säpo kommer nämligen att ge ut en handbok om ”personlig säkerhet ”för politikerna. Editionen skall till att börja med gå ut i 50 tusen exemplar!

Kan detta vara sant? Borde inte folkets säkerhet, som inga skyddsvakter har, prioriteras?

Mig veterligt har nästan ingen politiker mördats, våldtagits, rånats etc av asylsökande utomeuropeiska män tillsammans med andra/tredje generationens invandrare, som bryter mot vår lag och rätt.
Däremot har tusentals oskyldiga svenska medborgare som inte sysslat med politik utsatts för den invandringsrelaterade brottsligheten. Kvinnor har våldtagits, unga och gamla har rånats och vi alla har förfördelats beträffande samhällskontraktet och ännu fler kommer i framtiden att utsättas för samma öde.

Jag kan inte förstå utgivningen av handboken som annat än en irrationell handling, men i den meningen rationell för makthavarna för att sprida dimridåer, om vilka som verkligen utsätts för terror.

För att dölja sina brott söker man nu skapa en situation där det ser ut som att politikerna är de hotade, när det i verkligheten är folket som ständigt hotas, av politikernas moraliska hybris och karriärambitioner.

Vit makt i skamvrån = utmärkt dimridå
Ett exempel på hur konstruerat förslaget är visar säpomannens utpekande av ”vit makt” som det allvarliga hotet.


Denna grupp går ofta under samlingsnamnet nynazism som t ex Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Själv avskyr jag och har alltid avskytt nazismen. Men för den skull anser jag inte dessa grupper vara det allvarligaste hotet. Sannolikt understiger numerären sammantaget betydligt de islamister, jihadister, salafister och återvändande IS-anhängare, som man på alla sätt daltar med från regeringens, polisens och myndigheternas sida. Här finns bara förståelse och bortförklaringar till deras gärningar, som oftast undgår efterräkningar.

Islams judehat
Felaktigt är påståendet om att dagens nazister utgör ett stort hot mot judarna. Antisemitismen finns i dag hos kanske 80 procent av invandrade musliner, som bekänner sig till islam och utgör helt klart det största hotet mot judarna i vårt land.
När Säpo i ett sådant här sammanhang endast nämner Vit makt är deras avsikt med handboken en helt annan än vad som sägs. Egentligen är det såväl ett hån som förakt man visar svenska folket och ett kryperi och servilitet som liknar slavens mot sin herre.

Hur kan man låta bli att nämna de inkommande/asylsökande som ett hot, när det inte går en dag utan att någon svensk medborgare drabbas av dess våldsverkare?

Löfvens såväl, som Säpos ständiga påståenden att högerextrema krafter som Vit Makt med Nazister skulle vara ett allvarligare hot än de hundratusentals invandrade anhängarna till en fundamentalistisk och extrem islam, slår mot dem själva.

30-talet går igen 2018, men…
Att 30-talet går igen är något som medborgare ofta får höra av den politiska eliten och deras följare och det är sant. Men det är eliten som förföljer medborgare, som vågar protestera mot deras gränslösa migration, som de och media kallar för flyktingpolitik, för att öppna landsmännens hjärtan. Benämningen ”flyktingar” är felaktig, majoriteten består av välfärdsmigranter.

Det Sverige vi ser i dag är en skapelse av Löfven och sjuklövern (med rötter från Olof Palmes engagemang för världens befrielserörelser, som senare förvandlades till diktaturer) liknar i mycket nazityskland på 30-talet

Liksom ledande nazisterna lät pöbeln terrorisera den egna befolkningen och främst de som vågade protestera, utsätter nu Stefan Löfven med stöd av sjuklövern och förortens kriminella invandrare, folket till underkastelse.
Dissidenter straffas, blir av med jobbet, forskningsanslag uteblir, grupptrycket ökar tystnaden, precis som för judarna under nazismens uppbyggnad.

2018 är anledningen att bana väg för islamisering och folkutbyte för det underlättar för oligarkernas vision om fullständig kontroll över världens tillgångar och folk.
Frågan är hur många som är medvetna om detta?

7-klöverns politiker låtsas nu handlingskraft, med ökade resurser till polisen, när det enbart handlar om att få sitta kvar efter valet i september, för att kunna fortsätta att vara den globala finanselitens lakejer.

Med denna spegelbild av nazismens terror, som nu blivit verklighet i Sverige, vill undertecknad visa  hur våra politiker försöker dölja sina egna brott, genom att skylla på nazister, som jag mer betecknar som tandlösa tigrar, jämfört med islams terrorister.
Riksdagen tog redan 1975 ett självsvåldigt beslut att Sverige skulle bli mångkulturellt, utan att folket informerades och fick avgöra detta i ett demokratiskt val. Känns inte Hitlers väg till makten igen?

Anmälan utan åtgärd
Självklart kommer jag inte att få någon respons på min anmälan utan åklagaren lämnar den utan åtgärd, som vanligt är.
Men, folkets dom även om den inte ger straff kan vara väl så betydelsefull – som från ett rättssystem, eftersom det nu är en del av makten. Trots politikers uppenbara brott mot både grundlag och regeringsform, så agerar det inte.

Därför föreslår jag alla medborgare, som delar ovanstående syn att till högsta domstolen, konstitutionsutskottet och Stefan Löfven maila er uppfattning om hans och hans företrädares brottslighet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

5 tankar kring ”Anmälan för oreglerad invandring; ett brott mot grundlagen

 1. Bra kämpa på. Det har blivit svårt att komma in på andra sajter, verkar som motståndet ökar . Var tidigare i Spanien en vecka , märker stor skillnad att vara genuin Svensk. Det talas annorlunda om Sverige, man vill ogärna tala om att man från Sverige. Det går fort utför.

  1. Jag tror att UD:s desperata försök med sin Sverigebild bar ökar farten i utförsbacken.

 2. Men vi är ju invaderade, om än inte på traditionellt vis, av unga män från Mellanöstern.

  Hade ingen aaaning om att det var ensamkommande som terroriserar i skolorna. Kan inte läsa om det någonstans. Jag trodde att det var våra pojkar som var så illa uppfostrade! ?
  Om detta är känt undrar man ju varför just gymnasiet skall vara inträdesbiljetten till uppehållstillstånd? Är det inte en feministisk regering vi har. Stollar!

 3. I Sverige beskylls de som protesterar mot migrattionspolitiken för att vara högerextrema.

 4. Mitt i prick hela vägen! Tack Olle!
  Hoppas att det blir läst av många, även utanför vår ”redan frälstas” krets.

  Men om statsmakten mot förmodan skulle reagera, så kan det nog ej uteslutas att det tar form i att sätta dit anmälaren.

Kommentarer är stängda.