”Dom skall bort från gator och torg”.

Gästkrönikör Olle Ljungbeck sammanfattar i detta inlägg orsakerna till Sveriges förfall. Han tar upp politikers floskler utan handlingskraft, alliansens passiva åskådarplats och symbiosen mellan regeringen, MSM och SVT. Han belyser faran med okunniga politiker, vars brister i kompetens sprider sig, som ett virus i samhällskroppen, vilket orsakar ”affärer” på löpande band. Okunskapen ökar kraven på likriktning och åsikter från klarseende medborgare upplevs som ett hot och måste tystas.
…………………………………………………………………………………………………

Sveriges förfall
”Statsministern upprepar sitt mantra i sin ordfattigdom och passivitet; Dom skall bort från gator och torg”. Dessa sju ord säger mycket om Löfven. För det första att han talar utan att tänka och för det andra att han saknar engagemang och vilja i sin roll som statschef. För hade han det så skulle han inte uttrycka sig så.

Floskler utan handling
Då skulle han säga, att de skall infångas och få långa straff och när strafftiden är slut skall de utvisas. Men vi har ju nu länge, ja allt för länge sett att Löven är en ordbajsare och orden aldrig följs av handling. Men den som bär ansvaret för att ordningen i samhället operativt skall upprätthållas – Dan Eliasson – är lika passiv.” Det är ett hot mot samhället”. Vad hjälper dessa ord att oskadliggöra förövarna? Båda dessas uttalanden vittnar om passivitet och inte om handlingskraft.

Passiv allians utan handlingskraft
Om alliansen i första hand hade Sveriges och svenska folkets väl som främsta prioritet så skulle de självklart göra gemensam sak med Sverigedemokraterna (SD) och störta regeringen trots att valet är nära. Den rödgröna regeringen har ju tydligt visat att den inte förmår upprätthålla statens suveränitet vad gäller den invandrade brottsligheten.

Jag är medveten om att Alliansen har lika stor skuld till dagens katastrofsituation, men jag vill åtminstone tro att de på åskådarplats tvingas till insikt om nödvändigheten av omedelbara åtgärder för att förhindra vårt samhälles sammanbrott. Genom att ”Alliansen” nu passivt åser hur rättssamhället faller samman, borde tala för att inte bara de som nu gått tillbaka till Moderaterna – utan också alla andra röstberättigade medborgare – blir mer tveksamma till att lägga sin röst på något annat parti än SD. Sverige är så gott som ett laglöst land i dag och ingen medborgare kan känna sig trygg – allra minst kvinnorna – skulden till detta är sjuklöverns.

För att lyckas återställa rättssamhället måste det självklart hos de som har makten att göra detta, finnas inte endast en lojalitet, utan också viljestyrka, handlingskraft och kärlek till sitt land och folk. Detta måste då också följas av beslutsamhet innebärande att alla som inte lever efter lagarna och är invandrare skall utvisas efter avtjänat straff. Att använda silkesvantar och tassa på tå för de gärningsmän, som nu är på väg att göra ett av världens tryggaste länder till ett inferno, kan endast resultera i mer omfattande grov kriminalitet, som slutar med ett sammanbrott för Sverige som civilisation. 

Korrektheten kväver sakligheten
Men för de som är beredda att ta över och lyckas med återställande av det samhälle Sverige var före massinvandringen krävs också att den politiska korrektheten byts ut mot saklighet, realism, sanningslidelse och handlingskraft, i motsats till dagens förljugenhet och godhetssyndrom.
PK-samhället.
Förruttnelsen i PK-samhället stinker lång väg. Avslöjanden om de ädla värnarna av godhetssamhället inom bl a media är på väg att bli en växande snöboll. De som i skydd av PK-media i åratal kunnat ägna sig åt att svärta ned medborgare av annan åsikt är nu avslöjade. Men det är långt kvar till att all skit är utgödslad.

Torftiga och meningslösa artiklar
Hur länge till skall t ex Aftonbladet kunna fortsätta med sin underlivsjournalistik som är så rå och kvinnokränkande att den slår den uslaste boulevardtidning. Ingen annan ”tidning” överträffar Aftonbladet vad gäller att på ett torftigt, primitivt, grovt och vulgärt sätt skildra och fantisera inom områden som har med sexualitet att göra. Fantasierna rör sig kring sådant som inte har något gemensamt med verklig erotik och sensualism. För möjligheten att sälja lösnummer är man beredd till vilka eftergifter som helst vad gäller god journalistik.
Etablissemanget och den sk kultureliten, ger gärna avkall på allt vad bildning och kultur heter bara de får skriva i denna blaska och skulle aldrig komma sig för att kritisera företeelser, som kan riskera att dörren stängs för deras meningslösa och enkelspåriga alster.

Regering, media och SVT i symbios
Tydligt är att regeringens brist på bildning också ger utslag i medier liksom i public service. Regeringen får ju inte tillsätta tjänster, men kan ändå få in de personer de önskar i dessa organ. Genom ordföranden för public service har man kunnat placera en helt okunnig person som chef för Sveriges radio/television. Men inte nog härmed utan man har också lyckats med att göra en redaktör för en boulevardtidning – Aftonbladets förre chefredaktör Helin – till programdirektör på Sveriges television! Därmed har man kunnat placera en av sina främsta sympatisörer på en av de politiskt och propagandistiskt viktigaste tjänsterna på Sveriges radio/televisionen. Därför går det inte att undvika att se likheten mellan å ena sidan Aftonbladets undermåliga kulturella och bildningsmässiga innehåll med Sveriges televisions torftiga och vulgära utbud.

Smittsamt regeringsförfall
Regeringens och politikernas moraliska förfall sprider sig i samhället. Det moraliska, intellektuella förfall som regeringen representerar, fortplantas och sprids till den offentliga verksamheten inom stats- och kommunalförvaltning. Vi ser detta inte minst i de senaste årens många ”affärer” på statliga verk. Men vi ser det också på regeringens utnämningar och tillsättningar av chefer inom statsförvaltningen. Det visar sig inte enbart genom bristande begåvning och kompetens utan också på en moral som inte nämnvärt skiljer sig från yrkesförbrytarens. Självklart smittar statsledningens (regeringens) undermåliga ledningsförmåga och korrumperade förhållningssätt av sig på underlydande chefer inom statsförvaltningen.

Begåvningar skyr politiken
Exemplen är många varav flera gått som följetong i medierna. Självklart har detta också att göra med att det är medelmåttorna som i dag går till politiken och för att hävda sig måste de agera oärligt och moraliskt förkastligt.
Såväl Tage Erlander som Olof Palme som båda var lysande begåvningar varnade för sjunkande intellekt inom politikerkåren. Vi ser i dag tydligt de negativa konsekvenserna av ett alltmera förljuget och konformistiskt samhällsklimat. Vi befinner oss i dag vad gäller regeringens, sjuklöverns och medias förhållningssätt till yttrande och åsiktsfrihet på samma nivå som i bl a forna Sovjetunionen och DDR. Krav på likriktning inte minst i invandringsfrågor gör det omöjligt för klarseende och realistiska medborgare att ge uttryck för sina åsikter i de traditionella medierna.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
……………………………………………………………………………………………………

”Vi är inga rädda rasister – vi är rasande realister” stod i en kommentar på nätet. Vilket jag tror att många läsare instämmer i.

3 tankar kring ””Dom skall bort från gator och torg”.

  1. Lysande analys! Förfallet pågår.

    Erlander var säkert begåvad. Var han inte högste ansvarig för de fjorton interneringsläger som Sverige upprättade under andra världskriget?

Kommentarer är stängda.